УАФУД-2018
Науково-практична конференція з міжнародною участю 
Актуальні питання сучасної ультразвукової діагностики
26-27 травня 2018 року

Шановні колеги!

Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання сучасної ультразвукової діагностики" відбудеться 26-27 травня 2018 року в конференц-залі комплексу "Nivki-hall", просп.Перемоги, 84, м.Київ.

Програма готується.
Як завжди, формат конференції змішаний, поряд з науковими доповідями планується  низка лекцій клініко-практичного напрямків та майстер-класи.

Ми пропонуємо Вам активно приєднатися до формування програми. Якщо у Вас є спеціальні питання, то Ви можете уже зараз їх скласти, надіслати на ukr.ultrasound@gmail.com і наші доповідачі обов'язково іх розглянуть у своїх лекціях.

Вже можна надсилати тези доповідей

Місце проведення

Конференція пройде в конференц-центрі "Нівки-хол" ("Nivki-hall"), за адресою просп.Перемоги (Брест-Литовський просп.), 84, м.Київ.

Від станції метро Нівки - 300 м.

Сайт центру тут

Програма УАФУД 2018

Програма УАФУД 2018

Програма уточнюється

25 травня. П'ятниця.
Прекурс: навчально-практичний курс з УЗД брахіоцефальних артерій та ехокардіографії

26-27 травня
Конференція УАФУД 2018

Новейшие технологии в УЗД диффузных заболеваний печени. Дынник О.Б., канд.мед.наук, президент УАФУД, главный специалист МЗ Украины по специальности "Ультразвуковая диагностика"

УЗД в колопроктологии. Лекция. Орлова Л.П., д-р мед. наук, профессор, руководитель Отдела ультразвуковой диагностики Государственного научного центра колопроктологии МЗ РФ, Москва

Ультразвуковая диагностика с применением контрастных препаратов в диагностике патологии внутренних органов. 

УЗД тонкой кишки. Кушнеров А.И., Минск

Перспективи впровадження європейських рекомендацій GIUS по УЗД захворювань шлунково-кишкового тракту.  Жайворонок М.М., Динник О.Б., Федусенко О.А., Київ, Запоріжжя

Мультимодальная диагностика патологии шейки матки. Бакай О.А., Киев

Патология малого таза (?). Волик Н.К., Киев

Интервенционный ультразвук (?). Конькова М.В.

Пороки мочевыделительной системы плода. Сусидко Е.Н., Днепр

Уро-нефрология у новородженных и детей раннего возраста. Закревский А.Н., Харьков

Сосудистые поражения малого таза. Гуч А.А., Киев

УЗД заболеваний полового члена.

 

 

Програма уточнюється

 

 

 

 

 

 

 

Прекурс 2018

Прекурс 2018

Шановні колеги!

В рамках конференції УАФУД-2018 відбудеться
навчально-практичний курс з УЗД брахіоцефальних артерій та ехокардіографії

Лектор: Благодир Б.В.

Початок о 9.30

Програма

  • Ультразвукове дуплексне дослідження шийних сегментів сонних і хребетних артерій. Техніка і методика УЗД. Атеросклеротична ангіопатія. Внутрішньосудинні дефекти та ятрогенні пошкодження. Критерії каротидних стенозів (загальних сонних, внутрішніх сонних артерій).
  • Оклюзії каротидних артерій. Стенози хребетних артерій. Підключичні обкрадання. Рідкісні патології каротидних артерій: елонгації, дисекції, фібромускульна дисплазія, пухлини, аневризми і псевдоаневризми, променеві ураження, артеріїти
  • Еходіагностіка мітральної недостатності. Первинна і вторинна мітральна недостатність. Оцінка мітральної недостатності в 2D- і М-режимах, КДК і постійнохвильовому допплері. Пролапс мітрального клапана. Оцінка тяжкості мітральної недостатності (vena contracta, рівняння безперервного потоку, PISA);
  • УЗД міжпередсердних сполучень: дефекти міжпередсердної перегородки (ASD) і відкрите овальне вікно. Тактика при виявленні міжпередсердної сполучень за результатами ехокардіографічного обстеження;
  • УЗД міжшлуночкових сполучень (VSD): анатомічні та гемодинамічні варіанти. Тактика при виявленні міжшлуночкової сполучень за результатами ехокардіографічного обстеження

Передбачені перерви на каву

Вартість участі - 500 грн.

 

Прекурс проходить за підтримки

Medical Overseas Business,CIS Area

Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd. 

Представник в Україні компанія:

 

 

 

Проживання учасників

Проживання учасників

Оргкомітет проживання не забезпечує

Тези та матеріали, що надіслані на конференцію УАФУД 2018

Шановні колеги!

Настав час надсилати тези доповідей на конференцію.
Будьте ласкаві, уважно перечитайте правила написання тез і умови їх публікації.

Останній день прийому тез 20 квітня 2018 року


Перевірте наявність тез на сайті: якщо є на сайті, то і надруковані будуть

Тези та матеріали, що надіслані на конференцію УАФУД 2018

 

 

Правила оформлення тез доповідей (УВАГА! Змінено реквізити для проплати друку)

 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Мова публікації: українська, російська або англійська.
Тези доповідей надіслати у вигляді незаархівованих файлів тільки на e-mail ukr.ultrasound@gmail.com
Формат файлів Word for Windows 6,0-XP до 2003р., шрифт Times New Roman, розмір шрифту — 12, інтервал — 1,0; без ручних перенесень, поля — по 25 мм.
Об'єм тексту має не перевищувати однієї сторінки. Дозволяються чорно-білі ілюстрації.
На початку тез вказуються: а) назва публікації, б) прізвища та ініціали авторів, в) місто, країна, заклад, де проводилось дослідження.
Прізвище основного доповідача підкреслити та вказати контактний телефон.
Тези повинні включати розділи: вступ, матеріали та методи, результати, висновки.

Вартість друку одних тез — 120 грн.
Попередня оплата провадиться поштовим переказом або через банк. Разом з тезами надсилайте копію квітанції про сплату.

УВАГА! Просимо правильно заповнювати платіжні документи!

Форма заповнення квитанції (якщо оплачує приватна особа):
Одержувач: ФОП Кориченський О.М., платник єдиного податку, 2 група
ЄДРПОУ 2332510370
р\р 26001244896 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"  у м.Києві
МФО 380805
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей

Форма заповнення квитанції (якщо сплачує організація):
Одержувач:
ФОП Хоменко І.В., платник єдиного податку, 3 група
ЄДРПОУ: 2287006725
Р/р: 26001146091 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві
МФО: 380805
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
РЕЗУЛЬТАТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МОНІТОРИНГУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
Петров А.І., Іванов І.І., Сидоров О.К.
Заклад, Місто  
Вступ.
Мета.
Матеріали та методи.
Результати.
Висновки.


Звертаю Вашу увагу на Ваш особистий контроль за публікацією тез! 
Перевіряйте наявність тез на сайті: якщо на сайті є - то і в книжці будуть. 
Тези доповідей надсилати тільки e-mail ukr.ultrasound@gmail.com

Правила оформления тезисов докладов (ВНИМАНИЕ! Изменены реквизиты проплаты печати тезисов)

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

Язык публикации: украинский, русский или английский.
Тезисы докладов присылать в виде незаархивированных файлов  только на e-mail ukr.ultrasound@gmail.com 
Формат файлов Word for Windows 2003, шрифт Times New Roman, размер шрифта — 12, интервал — 1,0; без ручных переносов, поля — по 25 мм.
Объём текста  - приблизительно одна страница. Допускаются чорнобелые иллюстрации (присылать можно и цветные, но при публикации цвет теряется).
В начале тезисов указываются: а) название публикации, б) фамилия и инициалы авторов, в) город, страна, учреждение, в котором проводилось исследование.
Фамилию основного докладчика подчеркнуть и указать контактный телефон.
Тезисы должны включать следующие разделы: вступление, материалы и методы, результаты, выводы.
Стоимость печати одних тезисов — 120 грн.
Предоплата проводится почтовым переводом или через банк Вместе с тезисами присылайте копию квитанции об оплате.

УВАГА! Просимо правильно заповнювати платіжні документи!

Форма заповнення квитанції (якщо оплачує приватна особа):
Одержувач: ФОП Кориченський О.М., платник єдиного податку, 2 група
ЄДРПОУ 2332510370
р\р 26001244896 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"  у м.Києві
МФО 380805
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей

Форма заповнення квитанції (якщо сплачує організація):
Одержувач:
ФОП Хоменко І.В., платник єдиного податку, 3 група
ЄДРПОУ: 2287006725
Р/р: 26001146091 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві
МФО: 380805
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей.


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МОНИТОРИНГА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Петров А.И., Иванов И.И., Сидоров О.К.
Учереждение, Город
Вступление.
Цель.
Материалы и методы.
Результаты.
Выводы.


Обращаю Ваше внимание на Ваш личный контроль за публикацией тезисов! Часть писем не проходит СПАМ-фильтры! Проверяйте наличие тезисов на сайте: если на сайте есть - то и в книжке будут. Если не нашли на сайте - звоните 050-331-9633, Кориченский Александр Николаевич.

Тезисы докладов присылать до только e-mail ukr.ultrasound@gmail.com 

Правила оформления материалов

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Язык публикации: украинский, русский или английский.
Тезисы докладов присылать в виде незаархивированных файлов  только на e-mail ukr.ultrasound@gmail.com 
Формат файлов Word for Windows 6,0-XP, шрифт Times New Roman, размер шрифта — 12, интервал — 1,0; без ручных переносов, поля — по 25 мм.
Объём текста  - одна-две страница.. Допускаются чорнобелые иллюстрации (присылать можно и цветные, но при публикации цвет теряется).
В начале тезисов указываются: а) название публикации, б) фамилия и инициалы авторов, в) город, страна, учреждение, в котором проводилось исследование.
Фамилию основного докладчика подчеркнуть и указать контактный телефон.
Тезисы должны включать следующие разделы: вступление, материалы и методы, результаты, выводы.

Стоимость печати одних тезисов — 120 грн.
Предоплата проводится почтовым переводом или через банк Вместе с тезисами присылайте копию квитанции об оплате.

УВАГА! Просимо правильно заповнювати платіжні документи!

Форма заповнення квитанції (якщо оплачує приватна особа):
Одержувач: ФОП Кориченський О.М., платник єдиного податку, 2 група
ЄДРПОУ 2332510370
р\р 26001244896 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"  у м.Києві
МФО 380805
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей

Форма заповнення квитанції (якщо сплачує організація):
Одержувач:
ФОП Хоменко І.В., платник єдиного податку, 3 група
ЄДРПОУ: 2287006725
Р/р: 26001146091 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві
МФО: 380805
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей.


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МОНИТОРИНГА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Петров А.И., Иванов И.И., Сидоров О.К., Киев
Вступление.
Цель.
Материалы и методы.
Результаты.
Выводы.


Для сообщений, касающихся обмена опытом и единичных наблюдений, требования по форме тезисов упрощаются. Достаточно в повествовательной форме изложить свое наблюдение.


Обращаю Ваше внимание на Ваш личный контроль за публикацией тезисов! Часть писем не проходит СПАМ-фильтры! Проверяйте наличие тезисов на сайте: если на сайте есть - то и в книжке будут. Если не нашли на сайте - звоните 050-331-9633, Кориченский Александр Николаевич.

Тезисы докладов присылать до только e-mail ukr.ultrasound@gmail.com