ЕХОКАРДІОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРАВИХ ВІДДІЛІВ СЕРЦЯ У ДІВЧАТ СПОРТСМЕНОК І НЕСПОРТСМЕНОК

ЕХОКАРДІОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРАВИХ ВІДДІЛІВ СЕРЦЯ У ДІВЧАТ СПОРТСМЕНОК І НЕСПОРТСМЕНОК

Стефаненко І.С.

Echocardiographical indices of the right heart parts in girls of sportsmen and non-sportsmen girls.

Stefanenko I.S.

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Вінниця

 

Вступ. Систематичні заняття спортом супроводжуються цілою низкою функціональних і морфологічних змін в організмі. Не є виключенням і серцево-судинна система, де відбуваються як зміни функціональних, так і морфологічних показників (Гунас І.В., 2011; Стефаненко І.С., 2013). Але більшість робіт описує особливості змін ехокардіографічних показників у спортсменів-чоловіків. Змінам цих показників у жінок приділено дещо менше уваги, а особливо – змінам в правих відділах серця.

Мета роботи – визначити основні ехокардіографічні показники правих відділів серця та встановити наявність чи відсутність значимих відмінностей цих показників у спортсменок і неспортсменок.

Матеріали і методи. Було обстежено 17 дівчат-легкоатлеток (1 група) і 40 волейболісток (2 група) віком від 16 до 20 років і 52 неспортсменки того ж віку (3 група, контрольна). Ультразвукове дослідження серця проводили за рекомендаціями Європейської асоціацій ехокардіографії (Lang R.M., 2015) на ехокардіографі Voluson730pro в М- і 2D-режимах. Визначали товщину міокарда правого шлуночка в діастолу (ТМд) і систолу (ТМс), кінцевий діастолічний (КДРПШ) і систолічний (КСРПШ) розміри правого шлуночка, кінцевий діастолічний (КДРПП) і систолічний (КСРПП) розміри правого передсердя. Статистичний аналіз проводили за допомогою програмного пакету «STATISTICA 6.1».

Результати. Були встановлені значимо більші показники КДРПШ (3,005±0,173 см) (р<0,001), КСРПШ (2,495±0,294 см) (р<0,001), КДРПП (3,657±0,234 см) (р<0,001), КСРПП (3,151±0,316 см) (р<0,001) в 1 групі порівняно з 3 групою, де ці показники становили: КДРПШ – 2,751±0,213 см, КСРПШ – 2,190±0,305 см, КДРПП – 3,174±0,363 см, КСРПП – 2,783±0,330 см. В 2 групі значимо більшими були показники ТМд (0,414±0,047 см) (р<0,001), КДРПШ (2,944±0,274 см) (р<0,001), КДРПП (3,468±0,398 см) (р<0,001), КСРПП (3,017±0,407 см) р<0,05) порівняно з 3 групою, де ТМд була 0,372±0,070 см). При порівнянні груп спортсменів між собою встановлені значимо більший показник ТМд у спортсменок 3 групи (р<0,01) порівняно з 1 групою (0,380±0,061 см) і значимо більший показник КСРПШ у спортсменок 1 групи (р<0,05) порівняно з 3 групою (2,308±0,339 см).

Висновки. Отримані результати підтверджують, що ехокардіографічні показники правих відділів серця на фоні регулярних занять спортом значимо відрізняються від таких у осіб, які регулярно спортом не займаються. Також виявлено значиму різницю між деякими показниками і в групах спортсменок. При ехокардіографічних дослідженнях дівчат юнацького віку слід враховувати наявність регулярних фізичних навантажень, та оцінювати їх значення ще і в залежності від видів спорту.