Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики

Українська асоціація фахівців ультразвукової діагностики. (УАФУД) зареєстрована Міністерством юстиції України 29 травня 1998 р. за № 1032 як всеукраїнська громадська організація.

Основною метою діяльності УАФУД є об’єднання зусиль її членів для створення оптимальних умов розвитку ультразвукової діагностики і ультразвукової діапевтики, максимальної реалізації творчого потенціалу фахівців в інтересах вирішення актуальних теоретичних, практичних та наукових проблем у галузі ультразвукової діагностики і ультразвукової діапевтики, задоволення та соціально-правовоий захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів членів УАФУД.
У квітні 2006 р. на основі спільної Угоди УАФУД стала асоційованим членом Асоціації радіологів України (АРУ), а члени УАФУД, таким чином, долучились до участі в Європейській асоціації радіологів.
Чисельність членів УАФУД, відповідно до Уставу – біля 3000 фахівців.
 
Адреса для листування та офісу:
вул.Преображенська, 10/17, м.Київ, 03037, Україна.
Тел.(38 050) 331-9635
e-mail: ukr.ultrasound@gmail.com

Президент УАФУД – Динник Олег Борисович
Віце-президент УАФУД – професор Медведєв Володимир Єгорович
Секретар УАФУД – Слободянюк Ігор Михайлович.

Щорічно УАФУД (спільно з Українським допплерівським клубом) проводить дві республіканські науково-практичні конференції, нараду головних фахівців з УЗД управлінь охорони здоров’я обласних держадміністрацій та за участю представників кафедра (курсів) радіології медичних навчальних закладів. На рік видається 2 збірки наукових праць УАФУД.