Науково-практична конференція "Новітні ультразвукові технології в загальній та кардіо-васкулярній діагностиці" Україна, Київ, 19-20 березня 2007 р.

 

№29 в Реєстрі МОЗ України від 26.12.2006

Науково-практична конференція з міжнародною участю "Новітні ультразвукові технології в загальній та кардіоваскулярній діагностиці"

19-20 березня, м. Київ

Учасники:

Росія

Місце проведення:

Київський міський Будинок Учителя. вул. Володимирська, 53

Проводить:

Інститут онкології АМН України. 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43 Тел. (044) 258-97-86

Українська асоціація фахівців з ультразвукової діагностики. 03037, Київ, Червонозоряний проспект, 17. Тел.(044)270-14-35

Результати конференції: Загальна кількість учасників 324 особи, некияни - 198 осіб.


Програма

I день. 19 березня 2007 р.
9:00-10:00 Реєстрація учасників, знайомство з виставкою діагностичного обладнання (загальний та кардіоваскулярний ультразвук) компанії Philips Medical Systems
10:00-10:10 Привітальне слово Динник О.Б., Президент Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики
10:10-10:20 Привітальне слово Медведєв В.Є., Головний спеціаліст з ультразвукової діагностики МОЗ України
10:20-10:50 Сучасні досягнення в ультразвуковій діагностиці Philips Medical Systems. Єске А., Директор напрямку ультразвукової діагностики Представництва компанії Philips Medical Systems в Росії, Україні, Білорусі (Германія)
10:50-11:10 Оцінка систолічної та діагностичної функції правого шлуночка у дітей з вродженими вадами серця. Куркевич А.К., Старший науковий співробітник Науково-практичного медичного центра дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, Ханенова В.А., Лікар педіатр, д.м.н., Ємець І.М.
11:10-11:30 Сучасна ехокардіографічна діагностика гіпертрофічної кардіоміопатії. Поташов С.В., к.м.н., асистент кафедри кардіології та функціональної діагностики НМАПО ім. Шупика
11:30-12:00 Кава-брейк
12:00-13:00 Нові можливості ехокардіографії в визначенні показань до ресінхронізаційнної терапії при вираженній серцевій недостатності, а також в режимі оптимізації імплантованих пристроїв (на основі технологій ультразвукової діагностичної системи іЕ33). Матскеплішвілі С.Т., д.м.н., ВКНЦ (Росія)
13:00-13:45 Майстер-клас чотиривимірної ехокардіографії. QLab - робоча станція для сучасної доказової кардіоваскулярної діагностики. Матскеплішвілі С.Т., д.м.н., ВКНЦ (Росія)
13:45-14:00 Черезстравохідна ехокардіографія в амбулаторній практиці. Жарінов О.Й., проф., д.м.н., Ікоркін М.Р., Асистент, кафедра кардіології та функціональної діагностики НМАПО ім. Шупика.
14:00-14:30 Кава-брейк
14:30-15:00 Майстер-клас з конвенційної ехокардіографії та васкулярної діагностики на прикладі системи HD 11. Матскеплішвілі С.Т., д.м.н., ВКНЦ (Росія), Сенаторова Л.М., Лікар ФД , МНПО "Медбуд"
15:00-15:15 Лазерна допплерівська флоуметрія (ЛДФ) - новітній метод дослідження мікроциркуляції в кардіології. Інструментальний контроль корекції розладів мікроциркуляції "Реосорбілактом". Мостовий С.Є., лікар ФД, Динник О.Б., к.м.н., завідувач науково-лікувального діагностичного відділу, Зінченко В.Г., лікар-хірург , МНПО "Медбуд"
15:15-15:30 Лазерна допплерівська флоуметрія в оцінці мікроциркуляції у хворих з захворюваннями тканин пародонту. Трофименко О.А., к.м.н., НМАПО ім. Шупика, кафедра ортопедичної стоматології, Інституту стоматології
15:30-15:45 Стан мікроциркуляції слизової оболонки порожнини роту та його зміни в період ортодонтичного лікування. Біда О.В., НМАПО ім. П.Л. Шупика, кафедра стоматології, Інституту стоматології.
15:45-16:15 Майстер-клас з новітніх методів дослідження мікроциркуляції в медицині (ЛДФ, ангіорезистометрія, капіляроскопія). Мостовий С.Є., Лікар ФД,Трофименко О.А., к.м.н., НМАПО ім. Шупика, кафедра ортопедичної стоматології, Інституту стоматології, Біда О.В., НМАПО ім. Шупика, кафедра стоматології, Інституту стоматології.
16:15-16:45 Круглий стіл фахівців УЗД, ЕхоКГ та ФД
17:00 Фуршет
II день. 20 березня 2006 р.
9:00-10:00 Реєстрація учасників, знайомство з виставкою діагностичного обладнання (кардіоваскулярний ультразвук та електрокардіографія) компанії Philips Medical Systems
10:00-10:10 Привітальне слово Динник О.Б., Президент Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики
10:10-10:20 Привітальне слово Медведев В.Є., Головний спеціаліст з ультразвукової діагностики МОЗ України
10:20-10:50 Сучасні досягнення в загальній ультразвуковій діагностиці Philips Medical Systems. Єске А., Директор напрямку ультразвукової діагностики Представництва компанії Philips Medical Systems в Росії, Україні, Білорусі (Германія)
10:50-11:20 Нові підходи до пренотальної ультразвукової діагностики вродженої та спадкової патології. Гордієнко І.Ю., проф., д.м.н., Завідувач відділенням медицини плода Інститута педіатрії, акушерства та гінекології АМН України
11:20-11:35 Практичний досвід використання системи Philips HD 11 в Дніпропетровському пологовому будинку №2. Щепанкова Н.Ф., Головний обласний спеціаліст м. Дніпропетровськ
11:35-11:50 Майстер-клас з новітніх методів УЗ дослідження у пренатальній діагностиці на прикладі системи HD 11. Гордієнко І.Ю. проф., д.м.н., Завідувач відділенням медицини плода Інститута педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, Щепанкова Н.Ф., Головний обласний спеціаліст м. Дніпропетровськ
11:50-12:20 Кава-брейк
12:20-12:40 Пренатальна діагностика вроджених вад серця. Куркевич А.К., д.м.н., Научно-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.Руденко Н.М., Старший науковий співробітник, Ємець І.М., д.м.н.
12:40-13:00 Сучасні ультразвукові методи в діагностиці захворювань травного каналу (стравоходу, шлунка, 12-палої кишки). Абдуллаєв Р.Я., проф., кафедра радіології ХМАПО, Гапченко В.В., Головний лікар центра "Флорис", Старків М.П., Сумський державний університет, Динник О.Б., Завідувач науково-лікувального діагностичного відділу МНПО "Медбуд"
13:00-13:20 Майстер-клас з новітніх методів ультразвукових дослідження захворювань травного каналу (стравоходу, шлунка, 12-палої кишки) на прикладі системи HD 11. Абдуллаєв Р.Я., проф., кафедра радіології ХМАПО, Гапченко В.В., Головний лікар центра "Флорис", Жайворонок М.М, Лікар УЗД, МНПО "Медбуд"
13:20-13:40 Можливості ультразвукової діагностики в патології товстого кишечнику та аноректальної зони. Гапченко В.В., Головний лікар центра "Флорис", Абдуллаєв Р.Я., проф., кафедра радіології ХМАПО, Старків М.П., Сумський державний університет
13:40-14:20 Сучасні ультразвукові технології в діагностиці захворювань шийного та поперекового відділів хребта. Кіндзерський О.Ю., проф., Завідувач кафедри УЗД Уральської медичної академії післядипломної освіти (Росія)
14:20-14:50 Кава-брейк
14:50-15:05 Можливості ультрасонографії в діагностиці гриж міжхребцевих дисків шийного відділу хребта. Абдуллаєв Р.Я., проф., Харківська медична академія післядипломної освіти, Гапченко В.В., головний лікар центра "Флорис", Пономаренко С.О., Сумський державний університет
15:05-15:35 Майстер-клас з новітніх методів ультразвукового дослідження захворювань шийного та поперекового відділів хребта на прикладі системи HD 11. Кіндзерський О.Ю., проф., Завідувач кафедри УЗД Уральської медичної академії післядипломної освіти (Росія), Абдуллаєв Р.Я., проф., кафедра радіології ХМАПО, Гапченко В.В., Головний лікар центра "Флорис"
15:35-15:50 Можливості комплексної ультразвукової діагностики об'эмних утворів м'яких тканин Головко Т.С. д.м.н., Медведєв В.Є. проф. Інститут онкології АМН України
15:50-16:05 Можливості ультразвукової діагностики уражень великих суглобів. Вовченко Г.Я., к.м.н., Лікар УЗД Інституту ортопедії та травматології АМН України
15:05-16:25 Майстер-клас з новітніх методів ультразвукової діагностики уражень великих суглобів. Вовченко Г.Я., к.м.н., Лікар УЗД Інституту ортопедії та травматології АМН України
16:25-16:45 Портативні ультразвукові діагностичні прилади (основні вимоги, діагностичні можливості та обмеження). Мишанич О.М., Лікар УЗД, науково-лікувальний діагностичний відділ, МНПО "Медбуд"
16:45-17:00 Огляд УЗ-систем за інтересами, спілкування.

Програма конференції (.doc, 135 kB)

Наказ (.doc, 82 kB)   Наказ (.jpg, 95 kB)


Прибуття  та розташування учасників конференції – самостійно.

Інформація про деякі готелі:

Санкт-Петербург (філія) вул. Володимирська, 36, корп.3 (044) 279-5943

Братислава вул. А.Малишко,1 (044) 559-7570, 559-6920

Веркон п-т Перемоги,67 (044) 442-8561, 442-8622

Голосіївський п-т Голосіївський, 93 (044) 259-7673

Дружба бул. Дружби народів, 5 (044) 528-33-87, 528-34-06

Козацька-2 вул. Авіаконстр. Антонова 2/32 (044) 248-96-70, 248-69-76, 229-27-09

Ніка-сервис вул. Довженко, 16 (044) 456-3367, 289-9200

Санкт-Петербург бул. Шевченко, 4/1 (044) 279-73-64, 279-74-73, 279-74-17

У Валентины вул. С. Струтинского, 4 (044) 286-1541, 285-6085, 285-4894

Оленка бул. І.Лепсе, 40 (044) 408-45-69

Славутич вул. Ентузіастів, 1 (044) 555-38-59, 555-18-12

Турист вул. Р.Окипной, 2 (044) 517-88-32, 517-82-53

Знання вул. Льва Толстого, 25/31 (044) 284-26-72

Козацка-1 вул. Михайловича, 1/3 (044) 279-49-14, 279-49-25, 279-27-09

Пролісок п-т Перемоги, 139 (044) 451-80-38, 424-12-93


Організаційний комітет

Голова оргкомітету:

Гайдаєв Ю.О. Заступник Міністра охорони здоров’я України

Заступник голови оргкомітету:

Моісеєнко Р.О. Директор Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню МОЗ України

Члени оргкомітету:

Медведєв В.Є. Головний спеціаліст з ультразвукової діагностики МОЗ України

Динник О.Б. Президент Української Асоціації фахівців з ультразвукової діагностики

Гуч А.О. Президент Українського Допплерівського клубу

Садова О.І. Головний спеціаліст відділу стандартизації та контролю якості лікувально-діагностичної роботи МОЗ України

Слободянюк І.М. Секретар Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики

Хоменко І.В. Директор Українського Допплерівського клубу

Кориченський О.М. Секретар Українського Допплерівського клубу