Науково-практична конференція з міжнародною участю «Радіологічні читання»

14-16 квітня 2011 р. у приміщеннях «Будинку вчителя» (вул. Володимирська, 57) та Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (м.Київ, вул. Дорогожицька, 9) відбудеться щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Радіологічні читання» присвячена 20-річчю діяльності Асоціації радіологів України (АРУ) та 30-річчю рентгенівської комп’ютерної томографії в Україні, планом заходів якої передбачено також проведення Пленуму позачергового з’їзду АРУ. (програма додається).

Контактні телефони:

Тєряєва Лариса Леонідівна, секретар АРУ - 095-072-40-56

Медведєв Володимир Єгорович, президент АРУ - 067-441-62-71

Додаткова інформація на сайті АРУ www.aruk.org.

 

Лист МОЗ

Програма

науково-практичної конференції «Радіологічні читання», присвяченої 20-річчю діяльності Асоціації радіологівУкраїни (14-16 квітня 2011 року, м. Київ)

 

Оргкомітет:

Голова - ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України,Член кор.НАМН України, професор Ю.В.Вороненко

Співголова – Президент Асоціації радіологів України, професор кафедри променевої діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, Засл. діяч науки і техніки України, професор В.Є.Медведєв

 

Члени оргкомітету:

- Президент Української Асоціації фахівців з УЗД, зав. діагностичним відділом МНПО «Медбуд», кандидат медичних наук О.Б.Динник

- проректор з наукової роботи Національної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, професор І.С.Зозуля

- Генеральний секретар Української Асоціації ретген-діагностики, КТ і МРТ, директор ВІЦ «Медицина України», кандидат технічних наук Ю.М.Коваленко

- Президент Української Асоціації ретгендіагностики, КТ і МРТ, директор радіологічного центру МК «Борис», доктор медичних наук В.О.Рогожин

- Президент Української Асоціації фахівців з ядерної медицини, керівник відділа променевої діагностики, радіаційної онкології та ядерної медицини Інституту раку МОЗ України, професор О.І.Солодянникова

 

 

14 квітня 2011року, четвер

Будинок вчителя (вул. Володимірська, 57)

 

8.00 – початок реєстрації учасників (вестибюль 1-го поверху)

8.00 – відкриття виставки медичного обладнання та експозицій

фірм-спонсорів (Лекційний зал, 1-й поверх)

 

Актовий зал (2-й поверх)

 

I. 9.00-10.00 – нарада головних обласних спеціалістів зі спеціальностей «Рентгенологія» та «Ультразвукова діагностика» за головуванням головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Радіологія» Ялинської Т.А.

 

2. 10.00-11.10 20 років АРУ

Головуючі: проф. Медведєв В.Є., проф. Рієнмюлер Р.

 

10.00-10.10 Відкриття конференції. Привітання.

10.10-10.25– проф. Медведєв В.Є., проф. Бабій Я.С., д.м.н. Рогожин В.О. (Київ) «Минуле та майбутнє АРУ»

10.25-10.40 –к.ф.н.Сяркєвич О.Р. «Фармак. Сьогодення і майбутнє»

10.40-10.55 - проф. Рієнмюлер Р. (Австрія) «АРУ і Європейська асоціація радіологів»

10.55-11.10 - Андрієць Р.В. (Київ) «Клінічне використання інноваційних УЗ технологій компанії ESAOTE»

 

11.10-11.20 - перерва (кава-брейк)

 

3. 11.20-16.00 Радіологія голови та шиї

Головуючі: проф. Бабкіна Т.М., проф. Рижик В.М., д.м.н. Зубов О.Д.

 

11.20-11.50 - проф. Коваль Г.Ю.(Київ) «Можливості конвенціональної рентгенографії в діагностиці уражень кісток черепа»

11.50-12.20 – к.м.н. Гончаров М.Ю., Пірумов А. О., Кучерук О.В. (Москва, Київ) «Цифрові технології в МРТ»

12.20-12.35 – к.т.н. Коваленко Ю.М. (Київ) Презентація фірми «Телеоптик»

 

12.35-12.50 - перерва (кава-брейк)

 

12.50-13.20 - д.м.н. Чувашова О.Ю. (Київ) «Пухлини мозку. КТ-МРТ діагностика, радіохірургія»

13.20-13.40 - к.м.н. Міроняк Л.А. (Київ) «Інсульти. КТ-МРТ діагностика»

13.40-13.55 - Чадюк І.Ю.(Київ) «Новини компанії АГФА ХелсКеар Н.В.»

13.55-14.15 - к.м.н. Лінська Г.В. (Харків) «УЗ- прогноз ішемічного інсульту»

14.15-14.45 - чл.-кор.РАМН, проф.Васильєв О.Ю.(Москва) «Сучасні тенденції променевої діагностики в стоматології та щелепно-лицевїй хірургії»

14.45-15.00 - Волков Б.В. (Київ) «Комплексні рішення при оснащенні цифровим рентгендіагностичним сучасним обладнанням ЛПЗ від компанії ОНІКО»

15.00-15.30- проф. Соколов В.М., Шавладзе З.М, Євчев Ф.Д., Пилипюк М.В., Овчаренко Є.П. (Одеса,Обнінськ)."3-х-вимірна реконструкція та віртуальна ендоскопія злоякісних пухлин гортаноглотки та гортані".

15.30-15.45 - д.м.н .Зубов О.Д. (Донецьк) «Система класифікації ультразвукових ознак структурних змін у щитоподібній залозі - THIRADS-US»

15.45-16.00 –Уряшев В.Г. Презентація ЗАТ КВО «Медапаратура»

 

 

16.00-17.00 - Пленум позачергового з’їзду АРУ

 

16.00-18.00 - Фуршет (галерея Актового залу, 2-й поверх)

 

19.00-21.30 - Вистава для дорослих «Декамерон». Київський академічний театр ляльок

(вул.Грушевського, 1-А, вхід з Європейської площі)

 

15 квітня 20011 року, п’ятниця

 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

(вул.Дорогожицька, 9, 4-й поверх, ауд. № 401)

 

1. 9.30- 14.20 30 років КТ в Україні

Головуючі: проф.Бабій Я.С., проф. Мягков О.П.

 

9.30-9.50 - д.м.н. Рогожин В.О. (Київ) «Досягнення та перспективи розвитку КТ в Україні»

9.50-10.20 – акад. РАМН, проф. Терновой С.К. (Москва) «Сучасні КТ технології в діагностиці захворювань серця»

10.20-10.50 - проф. Тодуа Ф., проф. Цивцивадзе Г. (Тбілісі, Москва) «Можливості 128-зрізової КТ в діагностиці ТЕЛА»

10.50-11.10 - Доморацька Г.І. (Москва) «Застосування ізоосмолярного препарату Іодиксанол для КТ»

11.10-11.30 - проф. Бабій Я.С. (Київ) «Сучасні досягнення КТ в

діагностиці захворювань легень»

11.30-11.45 - к.м.н. Осадчий К.К.,Старостін С.В.(Москва) «Нові технології компанії GE в комп’ютерній томографії»

 

11.45-12.00 - перерва (кава-брейк)

 

12.00 -12.20 к.м.н. Ялинська Т.А .(Київ) «КТ діагностика вроджених вад серця у дітей»

12.20-12.40 - проф. Дикан І.М. (Київ) «МСКТ органів черевної

порожнини»

12.40-12.55 - Корначев О.Л. (Москва) "Сучасні рішення Philips в медицині"

12.55-13.25 - проф. Широков В.С. (Москва) «Іноваційні технології МСКТ діагностики в плануванні хірургічних втручань»

13.25-13.45 - проф. Бабкіна Т.М., Черепанов В.В., Косенко Є.М., Іванченко О.О. (Київ) «КТ в діагностиці об’ємних утворень черевної порожнини з застосуванням рентгенконтрастного препарату «Юніпак»

13.45-14.05 - к.м.н. Рябікін О.В. (Німеччина) «Променеві навантаження при КТ дослідженнях»

 

14.05-15.00 перерва (кава-брейк)

 

2. 15.00-18.00 Симпозіум ВАТ«Фармак» (рентгенконтрастні препарати для КТ)

Головуючі: проф. Дикан І.М., д.м.н. Рогожин В.О.

 

15.00-15.30 -проф. Дикан І.М. (Київ) «МДКТ – перфузіографія з використанням Томогексолу»

15.30-16.00 -д.м.н. Рогожин В.О. (Київ) « Можливості КТ при обстеженні хворих на політравму»

16.00-16.30 -д.м.н. Сєрова Н.С. (Москва) «Особливості КТ дослідження структур лицевого черепа»

16.30 -17.00 -проф. Абдураімов А.Б. (Москва) «КТ-МРТ в діагностиці захворювань молочної залози»

17.00 –17.30 -к.м.н. Кучук П.В. (Москва) «КТ-МРТ в діагностиці аномалій розвитку головного мозку»

17.30 -18.00 -Мангов А.В. (Харків) «МДКТ в сучасній уронефрології та онкоурології»

 

Київська лікарня швидкої медичної допомоги

(вул.Братиславська, 3, Актовий зал)

 

1. 9.30-15.00 УІІ учбово-методична конференція компанії «ТОШИБА» «Сучасні можливості допплерографії: від церебральних до периферичних судин»

9.30-10.00 - відкриття

10.00-11.00 - к.м.н. Глоба М.В. (Київ) «Оцінка даних ультрасонографії в діагностиці цереброваскулярних розладів»

11.00-11.30 - перерва

11.30-12.30 - к.м.н. Бешляга В.М. (Київ) «Допплерографія в кардіології»

12.30-13.30 - к.м.н. Новікова М.М. (Київ) «Портальна гіпертензія. Новітні технології діагностики дифузних уражень печінки»

13.30-14.00 - перерва

14.00-15.00 - д.м.н. Гуч А.О. (Київ) «Ультразвукова діагностика захворювань вен нижніх кінцівок»

 

2. 15.00-18.00 - Майстер-класс з демонстрацією допплеро-графічних технологій на обладнанні виробництва фірми «Тошиба»

16 квітня 2011 року, субота

 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

(вул.Дорогожицька, 9, 1-й поверх, Актовий зал)

 

1. 9.30-12.40 Радіологія молочної залози

Головуючі: проф. Солодянникова О.І., д.м.н. Головко Т.С.

 

9.30-10.00 - д.м.н. Литвиненко О.О. (Київ) «Ранній рак грудної залози»

10.00-10.30 - д.м.н. Головко Т.С., Крахмальова А.С. (Київ) «Особливості променевої діагностики рідких захворювань грудної залози»

10.30-11.20 – проф. Пікут Д. (Німеччина) «МРТ всього тіла в онкології» (синхронний переклад з англійської мови)

11.20-11.35 - презентація ДП «Радмір»

 

11.35-11.50 - перерва (кава-брейк)

 

12.50-12.15 - проф. Солодянникова О.І.,к.м.н. Войт Н.Ю., к.м.н.Саган Д.Л., Сукач Г.Г. (Київ) «Сучасні радіонуклідні методи дослідження хворих на рак грудної залози»

12.15-12.30- к.е.н. Кулик Ю.Є. «Сучасні медичні технології в променевій діагностиці, які впроваджує компанія «Медичний комплекс»

12.30-12.45 – к.м.н. Божок Є.М. (Київ) «Інтервенційні методи дослідження в мамології, BIRADS, BIRADS-US»

 

12.45-13.00 - перерва (кава-брейк)

 

2. 13.00-17.45 Генітоурорадіологія

Головуючі:проф.Іванкова В.С.,проф.Мечев Д.С.,проф.Шкондін Л.О.

 

13.00-13.30 – проф. Возіанов С.О. (Київ) «Малоінвазивні інтервенційні методи діагностики та лікування в урорадіології»

13.30-14.00 - проф. Шкондін Л.О. (Луганськ) «Променева діагностика вогнищевих уражень нирок:УЗД-КТ-МРТ»

14.00-14.30 – проф. Мягков О.П., к.м.н. Федусенко О.А. (Запоріжжя) «Дифузні процеси у нирках. УЗ-КТ діагностика»

14.30-15.00 - Чирков Ю.Е. (Донецьк) «Ехоконтрольована пункційна біопсія нирок в педіатрії. Показання, обмеження, значення, техніка, можливості»

 

15.15-15.15 перерва (кава-брейк)

 

15.15-15.45 - к.м.н. Волик Н.К., Дельва К.М. (Київ, Івано-Франківськ) «Променева діагностика пухлинних процесів у придатках матки»

15.45-16.15 - Лерман Г.В. (Москва) «Іноваційні технології МРТ - Philips для жіночого здоров’я»

16.15-16.45 – проф. Іванкова В.С., к.м.н. Хруленко Т.В., Шевченко Г.М., Підлубна Т.Є. (Київ) «Нові технології в радіаційній онкології»

16.45-17.15 – к.м.н. Веселовський В.В. (Київ) «Репродуктивні методи під УЗ контролем»

17.15-17.45– д.м.н. Фуркало С.О., к.м.н. Альтман І.В., к.м.н.Кондратюк В.А. (Київ) «Рентген-ендоваскулярні методи лікування міоми матки»

 

 

17.45-18.00- Закриття конференції.

Видача сертифікатів

 

 

Електронна реєстрація учасників конференції на сайті АРУ:

www. aruk.org