Телемедицина та інформаційні технології

I науковий симпозіум з міжнародною участю "Телемедицина та інформаційні технології".
28-29 листопада, м.Львів. 

№ 23 в Реєстрі МОЗУ 2013р.

 Вся інформація про симпозіум

Перше інформаційне повідомлення. 30 травня 2013 р.

I науковий симпозіум з міжнародною участю «Телемедицина та інформаційні технології»

28-29 листопада, м.Львів.

220 учасників

(Україна, Росія, Польща, Німеччина).

Реєстр МОЗУ № 23

Програмні питання (за секціями):

1.     Загальні питання (правові та організаційні питання телемедицини в Україні). Модератори: Осташко В.Г., Коваленко О.С., Майоров

2.      Телерадіологія: 1)конвенційний рентген - цифрові та мережеві рішення для конвенційної рентгенології  інформаційної підтримки прийняття рішень (сімейна медицина, медицина віддалених місць, ургентна/екстренна медицина, травматологія ); 2) магнітно-резонансна та спіральна комп’ютерна томографія; 3) ультразвукова діагностика; 4) ангіографія. Модератори: Динник О.Б., Сіромаха О., Коваленко Ю.М.,  Медведєв В.Є., Іванів Ю.А.

3.      Телекардіологія та кардіохірургія. Дистанційні рішення для ЕКГ (Ютас, Тредекс, Метекол, МКС), дистанційні рішення для реографії, спірометрії, фонокардіографії (Метекол). Модератори:  Динник О.Б., Сіромаха О.,  Жарінов О.Й.,   Іванів Ю.А.,

4.     Телепатологія – МедЕксім. Андрієць Р.В.

5.      Телеосвіта (дистанційне навчання, теленаставничество). Модератори:  Динник О.Б., Жарінов О.Й.,   Іванів Ю.А.,  Медведєв В.Є.,

6.     Технологічні рішення для телемедицини («хмарні»  технології, технічні рішення):  Модератори: Осташко В.Г., Куцевляк С., Майоров

7.     Презентація проекта «Національна телемедична мережа» -  Модератори: Осташко В.Г., 

8.     Презентація концепції телемедицини  ДТЕК

9.     Презентація «Телемедичного Порталу»  www.esemi.org. Модератори: Осташко В.Г.,

10.  Организація регіональної телемедичної мережі на прикладі Дніпропетровської області

11.  Телемедична підтримка  в рамках Наіонального проекту «Нове життя, перинатальна допомога». Модератори: Осташко В.Г., НДІ ПАГ, Веропотвелян М.П.

12.  Досвід  транскордонного співробітництва в області телемедицини на прикладі м. Львова

 

Майстер-класи:

1.     Презентація роботи в  «Телемедицичному порталі» для лікарів, що практикують. Модератори: Осташко В.Г., 

2.     Презентація роботи PACS  в радіології. ). Модератори:  Динник О.Б., Куцевляк С., Коваленко Ю.М.

3.     Презентація роботи дистанційних рішень у функціональній діагностиці  (ЕКГ, реографії, спірометрії, фонокардіографії  ). Модератори:  Динник О.Б., Жарінов О.Й.,   Ютас, Тредекс, Метекол, МКС).

4.     Презентація робочого місця для Телепатології – МедЕксім. Андрієць Р.В.

I науковий симпозіум з міжнародною участю «Телемедицина та інформаційні технології»

відбудеться 28-29 листопада у м.Львів.

ЗАО Готельно-навчальний комплекс “_______ ” 98000, Україна, м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 81

Реєстрація учасників у готелі «_______»
27 листопада (середа) - з 15.00, 
28 листопада (четвер) - з 8.00 до 19.00
29 листопада (п’ятниця) - з 8.00 до 10.00

Реєстраційний внесок не збирається.


Учасники Симпозіуму отримають Сертифікати. За участь   28-29 листопада слухачі отримають 3 бали, доповідачі - 10 балів, учасники, що  опубліковали тези  - 5 балів.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Мови публікації: українська, російська, англійська. 
Тези докладів надсилати у вигляді незаархівованих файлів до 1 жовтня 2013 р. тільки на e-mail: obdynnyk@gmail.com.
Формат файлів Word for Windows 6,0-XP, шрифт Times New Roman, размір шрифта — 12, інтервал — 1,0; без ручних переносів, поля — по 25 мм. 
Обсяг тексту  - одна сторінка  (приблизно 300 слів або 2300 знаків с інтервалами). Допускаються чорно-білі ілюстрації (формат файла .jpg/.bmp).
На початку тез вказати: а) назва публікації, б) прізвища та ініціали авторів, в) місто, країна, заклад/заклади, в якому проводилось дослідження. 
Прізвище головного доповідача підкреслити і вказати контактний телефон. 
Тези повинні включати наступні розділи: вступ, мета, матеріали і методи, результати, висновки. Друк тез безкоштовно

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  ДИСТАНЦІЙНОЇ ЕКГ.
Петров А.І., Іванов І.І., Сидоров О.К….

ДЗ «Кардіологічний диспансер….»,  Київ 
Вступ.
Мета.
Матеріали і методи.
Результати.
Висновки.

Оргкомітет текст тез не редагує.