V-й Конгрес Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики
18-20 травня 2016 року, м.Київ

НАКАЗ МОЗ про V Конгрес УАФУД

ПРОГРАМА V КОНГРЕСУ

ПРОГРАМА для скачування
Інструкція! Pdf-файл друкувати через Adobe Acrobat, вибрати режим Booklet.
Тоді роздрукується як книжечка на 8 сторінках.

Середа. 18 травня 2016 року

з 8.00. Реєстрація учасників. Відкриття та огляд виставки медичного обладнання

Великий зал.
Пленарне засідання

Головуючі: Бабкіна Т.М., Гуч А.О., Динник О.Б., Медведєв В.Є.

9.30-9.40 Вітальне слово та відкриття конгресу. Бабкіна Т.М., Київ
9.40-10.10 Алгоритм променевої діагностики патології орбіти. Бабкіна Т.М., Київ
10.10-10.40 УЗД захворювань прямої кишки. Кушнєров О.І., Мінськ, Білорусь
10.40-11.10 Нестандартні ситуації в діагностиці патології черевної аорти та периферичних артерій. Гуч.А.О., Київ
11.10-11.40 УЗД атеросклеротичного ураження брахіоцефальних артерій: складні питання простого дослідження. Куликов В.П., Барнаул, Росія

 Великий зал
Секція. Загальний ультразвук

Головуючі: Динник О.Б., Медведєв В.Є.

12.00-12.30 Мультипараметрична ультразвукова діагностика дифузних захворювань печінки. Динник О.Б., Медведєв В.Є., Київ
12.30-12.50 Кореляти показніків функції ендотелію, реакції буферу печінкової артерії та параметрів жорсткості печінки у хворих з метаболічними ураженнями печінки. Лінська Г.В., Волошин-Гапонов І.К., Харків
12.50-13.10 Можливості застосування соноеластографіі при вогнищевих та дифузних захворюваннях печінки. Вінник Ю.А., Пеньков Д.Б., Чирюкіна О.Н., Бондар А.Е., Білодід О.О., Мітякова Ю.С., Харків
13.10-13.30 Мультимодальний підхід до радіологічної стеатометрії при дифузних ураженнях печінки. Федусенко О.А., Динник О.Б., Кобиляк Н.М., Жайворонок М.М., Київ

Малий зал. Майстер-класи

10.00-11.30 Пренатальна діагностика генетичних синдромів. Алгоритм мислення. Веропотвелян М.П. Кривий Ріг

12.00-12.45 Гострі процеси в черевній порожнині у новонароджених. Розбір клінічних випадків. Закревський А.М. Харків

14.00-14.45 FAST протокол. Значення нових технологій Presicion, Apure +, SMI в візуалізації вільної рідини і травматичних пошкоджень паренхіматозних органів при закритій травмі живота. Новікова М.М. Київ.

15.00-15.45 Особливості застосування та впровадження протоколу BLUE protocol (bedside lung ultrasound in emergency). Соломка А.О., Одеса

16.00-16.45 Методологія вимірювання печінки в В-режимі (термінологія, стандартизація, сегменти).  Кригін Ю.А., Медведєв В.Є., Динник О.Б. Київ

Великий зал.
Секція. Пренатальна діагностика

Головуючі: Волик Н.К., Веропотвелян М.П., ​​Гордієнко І.Ю.

14.00-14.20 Стандартизація та індексація ультразвукових вимірювань легенів при діафрагмальній килі у плода. Гордієнко І.Ю,. Київ
14.20-14.40 Пренатальна діагностика синдрому Дауна в 6 областях Центрального і Південно-східного регіону України: ефективність, проблеми, резерви і перспективи. Веропотвелян М.П., Бондаренко А.А.,   Кривий Ріг
14.40-15.00 Ультразвуковий скринінг і перинатальні наслідки при аплазії носової кістки у плодів з нормальним каріотипом   Веропотвелян М.П., Бондаренко А.А., Кривий Ріг
15.00-15.20 Пренатальна діагностика пухлин плода.   Ромадіна О.В., Бабаджанян Е.М., Яковенко О.О., Дьоміна О.В., Харків
15.20-15.40 3D-сканування обличчя плода в першому триместрі вагітності. Підченко Т.Ю., Київ

15.40-16.00 Перерва

16.00-16.20 Ультразвукова тривімірна плацентографія: сучасний стан проблеми.   Волик Н.К   Київ
16.20-16.40 Ультразвукова пренатальна діагностика вітальних вад розвитку у плода, що потребують постнатальної хірургічної корекції.   Тарапурова О.М., Слєпов О.К., Величко А.В., Київ
16.40-17.00 УЗД вроджених вад легенів у плода в динаміці вагітності.  Гребініченко Г.О., Нідельчук О.В., Київ
17.00-17.20 Перинатального значущі аномалії плода: ехографічні зображення і клінічні наслідки (дослідження на базі регіонального перинатального центру). Сафонова І.М.   Харків
17.20-17.40 Роль ультразвуку при близнюковій вагітності. Соловйов О., Київ
17.40-18.40 Круглий стіл.  Практичні настанови ISUOG (Міжнародного товариства ультразвуку в положництві та гінекології) по Виконанню ультразвукового дослідження плоду та жіночих статевих  органів. Веде Соловйов О., Київ.

Секційний зал.
Секція. Судини

Головуючі: Глоба М.В., Калашников В.І., Дадамьянц Н.Г.

12.30-12.50 Оцінка ефективності тромболітичної терапії при ішемічному інсульті за даними транскраніальної допплерографії. Ікрамов А.І., Дадамьянц Н.Г., Ташкент, Узбекістан
12.50-13.10 Церебральна гемодинаміка при пароксизмальних станах в неврології.  Калашніков В.Й., Харків
13.10-13.30 Особливості структурно-функціональніх змін магістральних артерій та церебральної гемодинаміки у хворих з лакунарними інфарктами головного мозку. Лінська Г.В., Харків
13.30-13.50 УЗД розшарування сонних і хребетних артерій. Ковалевська О.А., Київ
13.50-14.05 Анатомо-гемодинамічні типи рецидиву варикозної хвороби нижніх кінцівок. Боброва А.О., Гуч А.О., Київ

14.05-14.15 Перерва.

14.15-15.00 Майстер-клас.  Алгоритм обстеження судин. Куликов В.П., Барнаул, Росія

15.00-15.10 Перерва

15.10-15.30 Ультразвукова оцінка гемодинамічного значення деформацій внутрішньої сонної артерії. Дутікова О.Ф., Москва, Росія
15.30-15.50 Особливості УЗД атеросклеротичного ураження хребетних артерій. Носенко Н.М., Бабкіна Т.М., Щеглов Д.В., Київ
15.50-16.10 Ультразвукове допплеровское сканування в оцінці ефективності хірургічного лікування стенозів сонних артерій високого ступеня. Мазур С.Г., Київ
16.10-16.30 Стандартизація протоколів ультразвукових досліджень в ангіоневрології мозкового кровотоку. Глоба М.В.,   Київ

16.30-16.40 Перерва

16.40-17.25 Круглий стіл.  Стандартизація досліджень в ангіології. Веде Калашніков В.Й.

 

Четвер. 19 травня 2016 року

з 8.00. Реєстрація учасників. Відкриття та огляд виставки медичного обладнання

Великий зал.
Секція. Гінекологія, молочні залози

Головуючі: Головко Т.С., Волик Н.К.

9.00-9.15 Можливості трансвагінальної компресійної еластографії в діференціальній діагностиці дифузних змін міометрію. Габрієль М.В., Салашник О.С., Лозинська Н.В., Трубич Н.Я., Львів
9.15-9.30 Застосування еластографії в гінекології. Бакай О.О., Головко Т.С., Київ
9.30-9.45 Можливості еластографії в діагностиці патології міометрію.  Білодід О.О., Мітякова Ю.С., Харків
9.45-10.00 Методи діагностики трубного безпліддя.  Сусідко О.М., Дніпропетровськ
10.00-10.15 Емболізація маткових артерій при міомах матки і патології плаценти (pl.accreta) під інтраопераційним ультразвуковим контролем. Трегуб В.В., Кондратюк В. А., Тарасюк В. І., Лавренюк Л. І. Тарасюк О. К., Вінниця
10.15-10.45 Місце УЗД в сучасному алгоритмі діагностики раку молочних залоз. Головко Т.С., Київ
10.45-11.00 Контрольована прекомпресія при еластографії молочних залоз. Кориченський О.М., Київ
11.00-11.15 Можливості комплексної ехографічно-ендоскопічної діагностики внутрішньопротокових новоутворень грудної залози. Аксьонов О.А., Белоненко Г.А., Київ, Донецьк

Великий зал.
Секція. Неонатологія, педіатрія

Головуючі: Лук'янова І.С., Тарасюк Б.А., Закревський А.М.

12.00-12.20 Що приховує плід? Інноваційні ультразвукові технології в діагностиці перинатальної патології новонароджених. Закревський А.Н., Сафонова І.М., Харків
12.20-12.40 Перинатальні предиктори невідкладних станів у новонароджених (за даними ультразвукових досліджень). Медведенко Г.Ф., Лук'янова І.С., Жадан О.Д., Київ
12.40-13.00 Практичні вказівки щодо виконання нейросонографії. Гончар А.А., Бабкіна Т.М., Медведєв В.Є.,  Київ
13.00-13.20 Динаміка нейросонографічної картини при перинатальному ураженні центральної нервової системи. Головченко Л.В.,  Київ

13.20-13.35 Перерва

13.35-13.55 Місце доплерографії судин голови і шиї в комплексній діагностиці пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей. Глазовська І.І., Андрущенко І.В., Жовнерук О.Я., Київ
13.55-14.15 Можливості ультразвукової еластографії в діагностиці хронічних дифузних захворювань печінки у дітей. Коробко В.Ф., Нікуліна А.О., Дикан І.М., Київ
14.15-14.35 Еластографія печінки у новонароджених з синдромом холестазу.   Закревський А.М., Харків
14.35-14.55 Діагностика патології верхніх відділів травного тракту у дітей із захворюваннями легень методом гідросонографії. Грідіна Т.А., Тарасюк Б.А., Київ
   

Малий зал. Майстер-класи

10.00-10.45 Сучасні можливості клінічної нейросонографії і доплерографії в діагностиці внутрішньочерепних уражень у дітей раннього віку. Макарова О.О., Київ

11.00-11.45 УЗД судин шиї в нейрохірургічної практиці. Ващенко В.В., Київ

12.00-12.45 УЗД захворювань шкіри і підшкірно-жирової клітковини. Головіна Н.В., Київ

13.00-13.45 Роль ехокардіографії в визначенні тактики лікування складних рідких захворювань серця: презентація клінічних випадків. Поташев С.В., Київ

14.00–14.45 Еластографія молочних залоз. Кориченський О.М., Київ

 

Секційний зал.
Секція. УЗД в хірургії та інтервенція під контролем ультразвуку

Головуючі: Медведєв В.Є., Чирков Ю.Е.

12.30-12.50 Можливості та труднощі УЗД ускладнених форм гострого холециститу.   Новікова М.М., Київ
12.50-13.10 УЗД і мініінвазивне ехоконтрольоване лікування абсцесів печінки. Медведєв В.Є., Вільсон Дж.І., Київ
13.10-13.30 Гепатобіліарна анатомія печінки за даними МРТ в хірургії. Галян Т.М., Москва, Росія
13.30-13.50 Мініінвазивне лікування ускладненого апендициту. Чирков Ю.Е., Київ

13.50-14.00 Перерва

14.00-14.20 Інтервенційний ультразвук в урогінекології.   Мухомор О.І. , Київ
14.20-14.40 Ультразвуковий моніторинг в хірургічному лікуванні холецистолітіазу з застосуванням органозберігаючих технологій. Бабій О.М., Шевченко Б.Ф., Коненко І.С., Дніпропетровськ
14.40-15.00 Обговорення перспектив створення Асоціації інтервенційного ультразвуку в Україні. Медведєв В.Є., Київ

Великий зал
15.30 Звітно-виборні збори УАФУД
17.30-19.30 Фуршет (Молодіжний зал)

 

П`ятниця. 20 травня 2016 року

з 8.00.  Реєстрація учасників.Відкриття та огляд виставки медичного обладнання

Великий зал.
Секція. Поверхневі органи

Головуючі: Гайда І.Є., Сердюк В.О.

9.00-9.30 Принципи контролю якості в УЗД. Гайда І.Є., Львів
9.30-10.00 Можливості ультразвукової візуалізації паращитовидних залоз при первинному гіперпаратиреозі. Сердюк В.О., Київ
10.00-10.30 Діагностична цінність ультрасонографії, паратіреосцинтіграфії та інтраопераційного моніторингу паратгормону при хірургічному лікуванні первинного гіперпаратіреозу. Олійник О.Б., Київ
10.30-10.45 Можливості соноеластографіі в диференціальній діагностиці патологічно змінених лімфовузлів.  Винник Ю.А., Мисюра И.И., Власенко В.Г., Белодед О.А., Ключко Е.А. Митякова Ю.С., Харків
10.45-11.00 Можливості високочастотного ультразвуку в діагностиці захворювань шкіри і підшкірно-жирової тканини. Головіна Н.В., Київ

Великий зал.
Секція. Ехокардіографія

Головуючі: Іванів Ю.А., Бешляга В.М.

11.30-12.00 Організаційні аспекти ехокардіографії. Іванів Ю.А.,   Львів
12.00-12.30 Ехокардіографічна діагностика гострих та хронічних механічних ускладненні інфаркту міокарда. Бешляга В.М., Київ
12.30-12.50 Ендокардит Лефлера з ураженням обох шлуночків. Осовська Н.Ю.,   Вінниця
12.50-13.10 Роль ехокардіографії в малоінвазивній кардіохірургії. Ящук Н.С., Бешляга В.М., Лазоришинець В.В., Київ

13.10-13.25 Перерва

13.25-13.45 Роль ехокардіографії в визначенні тактики лікування складних рідких захворювань серця: презентація клінічних випадків. Поташев С.В., Київ 
13.45-14.05 Ехокардіографія в діагностіці патології аортального клапана у дітей.   Артеменко Є.О., Київ
14.05-14.25 Аневризма грудного відділу аорти. Мазур А.А., Бешляга В.М., Київ
14.25-14.45 Вроджені аномалії коронарних артерій. Бешляга Е.В., Бешляга В.М., Київ

Малий зал.
Секція. Ортопедія

Головуючі: Вовченко Г.Я., Литвин Ю.П.

9.30-10.15 Майстер-клас. УЗД плечового суглоба. Логвиненко В.В. , Дніпропетровськ

10.15-10.25 Перерва.

10.25-10.45 Типові помилки і омани в діагностиці дисплазії кульшових суглобів. Вовченко Г.Я., Київ
10.45-11.05 УЗД при пошкодженнях капсульно-зв'язкового апарату латерального відділу гомілковостопного суглоба. Пономаренко С.А., Абдуллаєв Р.Я., Єфименко С.Г.,  Харків
11.05-11.25 УЗД патології синовіальних складок колінних суглобів. Пономаренко С.А., Абдуллаєв Р.Я., Сисун Л.А., Харків
11.25-11.45 Місце ультрасонографії в комплексному променевому дослідженні ушкоджень плечового суглоба.   Литвин Ю.П., Дніпропетровськ
11.45-12.05 Ультрасонографічна експрес-діагностика заднього вивиху плеча.  Логвиненко В.В., Дніпропетровськ
12.05-12.35 Діагностика патології м`яких тканин плеча. Погляд клініциста. Вовченко Г.Я., Сергієнко Р.В.,   Київ

12.35-12.50 Перерва.

12.50-13.35 Майстер-клас. Методика дослідження і ультразвукова діагностика пошкоджень гомілковостопного суглоба. Пономаренко С.А., Харків
   

САТЕЛІТНІЙ СІМПОЗІУМ
з 9.30
Ультразвукова діагностика у ветерінарії.

Доповідачі: Закревський А.М., Корольова О.С., Полумисна А.В., Соломка А.О.

Комплексна УЗД тварин як людини. FAST протокол тварин.
Відмінності в будові внутрішніх органів людини і дрібних домашніх тварин.
Часті знахідки при ультразвуковій діагностиці дрібних домашніх тварин, порівняння з такими в медичній практиці.
Рідкісні і цікаві випадки при УЗД дрібних домашніх тварин
УЗД серця дрібних домашніх тварин, як золотий стандарт діагностики у ветеринарній кардіології
Можливості та обмеження доплерографії у ветеринарній практиці
Роль ультразвукової діагностики в моніторингу перебігу вагітності та пологів у дрібних домашніх тварин.
Особливості та обмеження ультразвукової діагностики гризунів та екзотичних тварин.

 

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

Вплив ресвератролу на показники кровотоку у тиреоїдних артеріях у хворих на аутоімунний тиреоїдит. Чекаліна Н.І., Шуть С.В., Казаков Ю.М., Трибрат Т.А.
Обговорення доповіді та спілкування з авторами 20 травня 11.00-11.30 біля стенду.

Використання В-режиму в отоларингології. Шило В., Чемеркіна І., Сережко Ю., Журавель О., Діхтярук В., Старченков В., Павлюков Е., Київ
Обговорення доповіді та спілкування з авторами 20 травня 11.00-11.30 біля стенду.

Соноеластометрична оцінка активності запалення підшлункової залози на фоні її фіброзної трансформації при хронічному панкреатиті.  Бабій О.М., Гравировська Н.Г., Старикова Л.М., Шантирь Л.І.
Обговорення доповіді та спілкування з авторами 19 травня 15.00-15.30 біля стенду.

 

15.00. Великий зал. Закриття конгресу  

Місце проведення конгресу

Місце проведення конгресу

м.Київ, Будинок Учителя

18-20 травня 2016 року

Умови участі в конгресі

Умови участі в конгресі

Умови участі в Конгресі:

Реєстраційний внесок учасника 800 грн.

Для членів УАФУД, які сплатили членські внески за 2016 рік (і ці дані були заздалегіть передані скарбнику УАФУД, зі списками можна ознайомитись тут) - внесок 600 грн.

Одноденна участь 400 грн.

Участь в сателітному симпозіумі по ветеринарії:
- для учасників конгресу - 100 грн (при наявності попередньої реєстрації)
- для решти - 200 грн.

Доповідачі реєстраційний внесок не сплачують

 

 

 

Реєстр та Наказ МОЗУ

НАКАЗ МОЗ про V КонгресВиписка з Реєстру МОЗ на 2016 рік.

УВАГА! Місце та дати проведення Конгресу змінено. Все відбудеться в Києві, 18-20 травня в Будинку Учителя (в Реєстрі - інші дати і інше місто)

4

V Конгрес фахівців з ультразвукової діагностики

 

18-20
травня,
м. Київ

450

430

Україна, Білорусь, Молдова, Польща, Німеччина, Хорватія, Франція

 

ВГО «Українська асоціація фахівців з ультразвукової діагностики»

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.
Тел. (044) 440-02-48, 249-91-34.

 

 

On-line регистрация

On-line регистрация

Переход на страницу on-line регистрации

Если не получается, звоните 050-3319633 (Кориченский Александр Николаевич)

Публікація тез та матеріалів

Публікація тез та матеріалів

Коллеги!

Последний срок подачи тезисов и материалов 1 апреля 2016 года.

Обращаем Ваше внимание, что количество подаваемых материалов одним автором не более 3 публикаций (первый автор в списке соавторов). В соавторстве (второй и далее в списке соавторов) количество материалов не ограничено.

Если у Вас есть потребность выступить с докладом, то сообщайте об этом заблаговременно, вместе или еще до отправки тезисов докладов. Обязательно указывайте контактный телефон.

Постерные доклады приравниваются устным выступлениям. 

Язык конгресса: украинский, русский, английский.

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

Язык публикации: украинский, русский или английский.
Тезисы докладов присылать в виде незаархивированных файлов  только на e-mail ukr.ultrasound@gmail.com 
Формат файлов Word for Windows, шрифт Times New Roman, размер шрифта — 12, интервал — 1,0; без ручных переносов, поля — по 25 мм.
Объём текста  - приблизительно одна страница. Допускаются чорнобелые иллюстрации (присылать можно и цветные, но при публикации цвет теряется).
В начале тезисов указываются: а) название публикации, б) фамилия и инициалы авторов, в) город, страна, учреждение, в котором проводилось исследование.
Фамилию основного докладчика подчеркнуть и указать контактный телефон.
Тезисы должны включать следующие разделы: вступление, материалы и методы, результаты, выводы.
Стоимость печати одних тезисов — 120 грн.
Предоплата проводится почтовым переводом или через банк Вместе с тезисами присылайте копию квитанции об оплате.

Форма заповнення квитанції (якщо оплачує приватна особа):
Одержувач: ФОП Кориченський О.М., платник єдиного податку, 2 група
ЄДРПОУ 2332510370
р\р 26001244896 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"  у м.Києві
МФО 380805
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей

Форма заповнення квитанції (якщо сплачує організація):
Одержувач:
ФОП Хоменко І.В., платник єдиного податку, 3 група
ЄДРПОУ: 2287006725
Р/р: 26001146091 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві
МФО: 380805
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей.


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МОНИТОРИНГА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Петров А.И., Иванов И.И., Сидоров О.К., Киев
Вступление.
Цель.
Материалы и методы.
Результаты.
Выводы.


Обращаю Ваше внимание на Ваш личный контроль за публикацией тезисов! Часть писем не проходит СПАМ-фильтры! Проверяйте наличие тезисов на сайте: если на сайте есть - то и в книжке будут. Если не нашли на сайте - звоните 050-331-9633, Кориченский Александр Николаевич.

Тезисы докладов присылать до только e-mail ukr.ultrasound@gmail.com

Правила оформлення тез доповідей та реквізити для проплати

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Шановні колеги! Зважуючи на те, що ми приєдналися до EFSUMB в тезах доповідей та матеріалах треба додавати НАЗВУ та АВТОРІВ англійською мовою.

Мова публікації: українська, російська або англійська.
Тези доповідей надіслати у вигляді незаархівованих файлів тільки на e-mail ukr.ultrasound@gmail.com
Формат файлів Word for Windows 6,0-XP до 2003р., шрифт Times New Roman, розмір шрифту — 12, інтервал — 1,0; без ручних перенесень, поля — по 25 мм.
Об'єм тексту має не перевищувати однієї сторінки. Дозволяються чорно-білі ілюстрації.
На початку тез вказуються: а) назва публікації, б) прізвища та ініціали авторів, в) місто, країна, заклад, де проводилось дослідження.
Прізвище основного доповідача підкреслити та вказати контактний телефон.
Тези повинні включати розділи: вступ, матеріали та методи, результати, висновки.

Вартість друку одних тез — 120 грн.
Попередня оплата провадиться поштовим переказом або через банк. Разом з тезами надсилайте копію квітанції про сплату.

УВАГА! Просимо правильно заповнювати платіжні документи!

Форма заповнення квитанції (якщо оплачує приватна особа):
Одержувач: ФОП Кориченський О.М., платник єдиного податку, 2 група
ЄДРПОУ 2332510370
р\р 26001244896 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"  у м.Києві
МФО 380805
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей

Форма заповнення квитанції (якщо сплачує організація):
Одержувач:
ФОП Хоменко І.В., платник єдиного податку, 3 група
ЄДРПОУ: 2287006725
Р/р: 26001146091 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві
МФО: 380805
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ


РЕЗУЛЬТАТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МОНІТОРИНГУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
Петров А.І., Іванов І.І., Сидоров О.К.

RESULTS OF ULTRASONIC MONITORING OF SURGICAL TREATMENT
Petrov AI, Ivanov II, Sidorov OK

Заклад, Місто  
Вступ.
Мета.
Матеріали та методи.
Результати.
Висновки.


Звертаю Вашу увагу на Ваш особистий контроль за публікацією тез! 
Перевіряйте наявність тез на сайті: якщо на сайті є - то і в книжці будуть. 
Тези доповідей надсилати тільки e-mail ukr.ultrasound@gmail.com

Правила оформления тезисов докладов и реквизиты проплаты печати тезисов

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

Уважаемые коллеги! Учитывая то, что мы присоединились к EFSUMB в тезисах докладов и материалах надо добавлять название и авторов на английском языке.

Язык публикации: украинский, русский или английский.
Тезисы докладов присылать в виде незаархивированных файлов  только на e-mail ukr.ultrasound@gmail.com 
Формат файлов Word for Windows 2003, шрифт Times New Roman, размер шрифта — 12, интервал — 1,0; без ручных переносов, поля — по 25 мм.
Объём текста  - приблизительно одна страница. Допускаются чорнобелые иллюстрации (присылать можно и цветные, но при публикации цвет теряется).
В начале тезисов указываются: а) название публикации, б) фамилия и инициалы авторов, в) город, страна, учреждение, в котором проводилось исследование.
Фамилию основного докладчика подчеркнуть и указать контактный телефон.
Тезисы должны включать следующие разделы: вступление, материалы и методы, результаты, выводы.
Стоимость печати одних тезисов — 120 грн.
Предоплата проводится почтовым переводом или через банк Вместе с тезисами присылайте копию квитанции об оплате.

УВАГА! Просимо правильно заповнювати платіжні документи!

Форма заповнення квитанції (якщо оплачує приватна особа):
Одержувач: ФОП Кориченський О.М., платник єдиного податку, 2 група
ЄДРПОУ 2332510370
р\р 26001244896 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"  у м.Києві
МФО 380805
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей

Форма заповнення квитанції (якщо сплачує організація):
Одержувач:
ФОП Хоменко І.В., платник єдиного податку, 3 група
ЄДРПОУ: 2287006725
Р/р: 26001146091 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві
МФО: 380805
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей.


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МОНИТОРИНГА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Петров А.И., Иванов И.И., Сидоров О.К.

RESULTS OF ULTRASONIC MONITORING OF SURGICAL TREATMENT
Petrov AI, Ivanov II, Sidorov OK

Учереждение, Город
Вступление.
Цель.
Материалы и методы.
Результаты.
Выводы.


Обращаю Ваше внимание на Ваш личный контроль за публикацией тезисов! Часть писем не проходит СПАМ-фильтры! Проверяйте наличие тезисов на сайте: если на сайте есть - то и в книжке будут. Если не нашли на сайте - звоните 050-331-9633, Кориченский Александр Николаевич.

Тезисы докладов присылать до только e-mail ukr.ultrasound@gmail.com 

Тези V Конгресу УАФУД