Школа "Мультипараметрическая ультразвуковая гепатология"
8-9 июня 2017 г  
пос.Сергеевка, Одесская обл.

Все, что касается визуализации печени, плюс мнение клинициста и  морфолога

В-режим
Допплерография
Эхоконтрасты
Диффузные заболевания печени (гепатиты, фиброз-цирроз, стеатоз, эластография, стеатометрия)
Очаговые поражения
Смежные радиологические модальности
Мастер-классы

 

 

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА ШКОЛИ "ГЕПАТОЛОГЇЯ"

Четвер. 8 червня. Ранок

Єгорова Т.А., Київ, Кліницист- гепатолог-інфекціоніст.
Вірусні гепатити. Актуальність проблеми.

Новикова М.Н., радіолог, Київ
Анатомія та  ехографічне відображення  гепатобіліарної  ділянки, портального кола кровообігу та селезінки в нормі.
Інтерпретація акустичного відображення, план написання протоколу дослідження.
Портальна гіпертензія: класифікація, ультразвукова діагностика у сірошкальному та допплерівських режимах.

Перерва

Дынник О.Б., Київ. Радіолог.
Диффузні хвороби печінки. Частина  1.
Гепатит – фіброз – цирроз: В-режим, допплер, СВЭ

13.30    Перерва

Четвер. 8 червня. Після обіду

Морфолог.
Ошмянська Н.Ю. Дніпро. Паралелі і відмінності між морфологічним і ультразвуковим дослідженнями в діагностиці фіброзуючих захворювань печінки

Федусенко О.А., радіолог, Запоріжжя
Жирова хвороба печінки. Стеатози та стеатогепатити. Стеатометрія (месце УЗД та мультимодальний погляд на питання)

Єгорова Т.А.
Нові тенденції в лікуванні хронічних вірусних гепатитів

П'ятниця. 9 червня. Ранок

Закревський  А.М., Харків, неонатолог-радіолог
Особливостів УЗД хророб печінки у дітей

Перерва

Марио Таха, Одеса, радіолог
Вогнищеві ураження печінки
Алгоритм мультимодального дослідження
Практична лекція: разбір декількох історій хвороб.

Чирков Ю.Е.
Роль ультразвукової навігації в інтервенційних діагностичних і лікувальних втручаннях на печінці

Майстер-клас

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Украинская версия полнее

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ШКОЛЫ "ГЕПАТОЛОГИЯ"

Четверг. 8 июня. Утро

Егорова Т.А., Киев, Клиницист- гепатолог-инфекционист.
Вирусные гепатиты. Актуальность проблемы.

Новикова М.Н., радиолог, Киев
Анатомия и эхографическое отображение гепатобилиарной системы, портального круга кровообращения и селезенки в норме.
Интерпретация акустического отображения, план написания протокола исследования.
Портальная гипертензия: классификация, ультразвуковая диагностика в серошкального и доплеровских режимах.

Перерыв

Дынник О.Б., Киев. Радиолог.
Диффузные болезни печени. Часть 1.
Гепатит - фиброз - цирроз: В-режим, допплер, эластография

13.30 Перерыв

Четверг. 8 июня. Після обіду

Морфолог.
Ошмянська Н.Ю. Дніпро. Паралелі і відмінності між морфологічним і ультразвуковим дослідженнями в діагностиці фіброзуючих захворювань печінки

Федусенко А.А., радіолог, Запорожье
Жировая болезнь печени. Стеатозы и стеатогепатиты. Стеатометрия (место УЗД и мультимодальный взгляд на вопрос)

Єгорова Т.А.
Новые тенденции в лечении хронических вирусных гепатитов.

Пятница. 9 июня. Утро

Закревский  А.М., Харків, неонатолог-радіолог
Особливостів УЗД хророб печінки у дітей

Перерва

Марио Таха, Одеса, радіолог
Вогнищеві ураження печінки
Алгоритм мультимодального дослідження
Практична лекція: разбір декількох історій хвороб.

Чирков Ю.Е.
Роль ультразвукової навігації в інтервенційних діагностичних і лікувальних втручаннях на печінці

Масйстер-клас