УДК 2019
Науково-практична конференція
Новітні технології ультразвукової та допплерівської діагностики
10-11 жовтня 2019 р, Київ

Будинок Кіно, Київ, вул. Саксаганського, 6

Програма

Програма УДК-2019

Програма українською (.pdf), скачати та роздрукувати (друкуйте як буклет)

Programm English (.pdf)

 

10 жовтня 2019 року

 

Відкриття

 

 

Вступне слово Президента УАФУД  Динника О.Б.

9.00-9.20

Плани на 2020 р. Зміни в діяльності АРУ/УАФУД 

Динник О.Б. канд.мед.наук, Президент УАФУД, Київ

 

Пленарне засідання
Загальний ультразвук

 

9.30-10.15

Еластографія при дифузних захворюваннях печінки

Ioan Sporea, Professor of Gastroenterology, Victor Babes University of Medicine and Pharmacy of Timisoara (Румунія)

10.15-11.00

Використання ехоконтрастів в діагностиці вогнищевих уражень печінки

Ioan Sporea, Professor of Gastroenterology, Victor Babes University of Medicine and Pharmacy of Timisoara (Румунія)

11.00-11.15

Зсувнохвильова еластографія шкіри

Динник О.Б., канд.мед.наук, Президент УАФУД, Київ

11.15-11.30

Перерва

 

11.30-12.00

Європейські рекомендації GIUS по ультразвуковій діагностиці дивертикулярної хвороби

Жайворонок М.М., лікар-радіолог, Кушнєров О.І., Динник О.Б., Федусенко О.А.

12.00-12.00

Liver Package – нова ера в ультразвукових дослідженнях печінки від Canon. Лекція та демонстрація

Wesam Ibrahim, Busines Development Manager Canon Medical Systems Europe BV

12.30-13.00

Трансректальна біопсія простати з використанням методики MRI-US FUSION - використання методу, техніка виконання, майстер-клас (на фантомі), клінічниі випадки

Солодовник О.В., лікар-радіолог, МЦ "Добробут", лекція та майстер-клас

 

 

 

 

Перерва

 

 

 

 

Школа маммології

14.00-14.45

Мультипараметричне ультразвукове дослідження в діагностиці утворень в молочній залозі

Сердюк В.О., канд.мед.наук, зав.відділенням УЗД Київського міського клінічного ендокринологічного центру

14.45-15.15

УЗД гіперехогенних новоутворень молочних залоз: мультипараметричний підхід

Федусенко О.А., канд.мед.наук, лікар-радіолог МЦ «Доктор Лахман», Запоріжжя
Динник О.Б., Жайворонок М.М., Макарова Ж.М., Федусенко О.О.

15.15-15.30

Роль технології автоматизованого ультразвукового сканування (Invenia ABUS) в ранній діагностиці раку молочної залози

Добрякова Є.А., керівник напрямку "Загальна ультразвукова діагностика», компанія GE Healthcare

15.30-16.15

Комплексна діагностика та малоінвазивне лікування внутрішньопротокової патології молочних залоз

Аксьонов О.А., канд.мед.наук, лікар-маммолог «ЛДЦ Добробут», Київ

16.15-16.30

Перерва

 

16.30-17.00

Мультимодальна візуалізація вогнищ в молочній залозі

Галішина Г.О., лікар-радіолог  спеціалізованого маммологічног центру, Київ

17.00-17.45

Принципи УЗД молочних залоз після пластичних операцій

Куба М.К., лікар хірург-маммолог КП "Рівненський обласний протипухлинний центр", Рівне

17.45-18.15

Променева діагностика захворювань молочної залози. Future

Чирков Ю.Е., канд.мед.наук, провідний фахівець Українського науково-практичниого центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

 

 

 

11 жовтня 2019 року

 

Кардіо-васкулярна секція

9.00-9.45

Незвичайні спостереження та складні діагностичні випадки при дослідженні судин голови та шиї

Глоба М.В., д-р мед.наук, Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Київ

9.45-10.15

Функціональна транскраніальна доплерографія в диференціальної діагностики головного болю

Калашніков В.Й., канд.мед.наук,  доцент ХМАПО, Харків

10.15-11.15

Сучасний підхід до оцінки гіпертрофії міокадра ЛШ, фізиологічна гіпертрофія ЛШ, атеросклеротичні зміни периферичних артерій у пацієнтів молодого віку

Ковалевська О.А., канд.мед.наук, провідний фахівець Українського науково-практичниого центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, лекція та майстер-клас

11.15-11.30

Перерва

 

11.30-12.30

Сучасні маски інфекційного ендокардиту: питання ЕхоКГ

Смирнова Г.С., канд.мед.наук,  доцент НМАПО, Київ, лекція та майстер-клас

12.30-12.45

Перерва

 

12.45-13.45

Сучасні аспекти практичного використання аналізу деформації міокарду в кардіології

Молодан О.В., канд.мед.наук, Запоріжжя, лекція та майстер-клас

 

 

 

13.45-14.15

Перерва

 

 

 

 

14.15-14.45

Сучасні способи лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок

Гуч А.О., д-р мед.наук, інт.ім.Шалімова О.О., Київ

14.45-15.00

Ендовенозне лікування тазового повнокров'я

Боброва А.О., інт.ім.Шалімова О.О., Київ

15.00-15.45

Варіабільність гемодинамічних порушень при варикозній хворобі нижніх кінцівок

Рябінська О.С., канд.мед.наук, Харків, лекція та майстер-клас

15.45-16.00

Перерва

 

16.00-16.15

Практичний досвід використання зсувохвильової еластографії як допоміжного метода оцінки тромбозу системи глибоких вен нижніх кінцівок

Бекало І.С., Клініка «Інто-сана», Одеса

16.15-17.15

Практичне використування методики ультразвукової допплерографії магістральних  артерій нижніх кінцівок при нормі та патології  з прикладами клінічних випадків

Новікова Г.А., лікар УЗД центру променевої діагностики, Харків, лекція та майстер-клас

 

 

 

 

 

 

Документи МОЗ про участь в конференції

Шановні колеги!

МОЗ України чітко роз'яснив умови та можливість участі лікарів у конференціях.

Скачати лист-запрошення на ім'я керівника
Скачати лист-запрошення для себе

Роз'яснення щодо участі в конференціях

Головним документом для проведення конференції є включення її в "Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році". В цьому Реєстрі наша конференція під номером 314 (стор.152).

Якщо конференція включена в Реєстр, то згідно з наказом № 699/41 від 23.06.2017 року це є підставою для керівників установ охорони здоров’я направляти працівників для участі в конференціях. Окремі накази МОЗ України та НАМН щодо цього не видають.

Виписка з Наказу № 699/41 від 23.06.2017 «Про затвердження Інструкції з підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами МОЗ України та НАМН України»: Розділ IV, пункт 6.  Включення НМФ до Реєстру з присвоєнням реєстраційного номера є підставою для керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держ.адміністрацій, що віднесені до сфери охорони здоров’я України, направляти працівників для участі в роботі НФЗ. Окремі накази МОЗ України та НАМН України щодо цього не видають.

Повний текст Реєстру на сайті Укрпатентінформ за посиланням http://www.ukrmedpatentinform.com.ua/reyestr-z-yizdiv-kongresiv-simopziumiv-ta-naukovo-praktichnih-konferentsiy-yaki-provoditimutsya-u-2019-rotsi/

Повний текст Наказу від 23.06.2017 № 699/41 «Про затвердження Інструкції з підготовки та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України».

Виписка з Реєстру на 2019 рік  (стор.152).

Сертифікація учасників

Сертифікація учасників

Згідно з наказом МОЗ № 446 від 22.02.2019 року участь в конференції сертифікується таким чином

Участь в конференції

Одноденна 10 або 23 травня - 5 балів
Дводенна 22-23 травня - 10 балів
Посткурс 24-25 травня - 10 балів

Публікація тез та матеріалів - 20 балів

Доповідь на конференції - 30 балів

Нижче виписки та роз'яснення до наказу 446

 

No з/п

Вид діяльності

Кількість балів

Документ, що підтверджує

 

 

в Україні

в інших країнах

 

3. Інформальна освіта

3.1.

Науково-практична конференція, конгрес,симпозіуму:

Сертифікат або диплом про участь в конференції. Доповідь підтверджуються програмою події та/або публікацією у матеріалах заходу

 

Участь

10

20

 

Стендова доповідь

20

50

 

Доповідь

30

70

 

Одна й та ж доповідь повторно не враховується

 

Рекламні доповіді не враховуються

 

 

On-line реєстрація

On-line реєстрація

Перехід на сторінку on-line реєстрації

Якщо не виходить, телефонуйте 050-3319633, Кориченський Олександр Миколайович

Умови участі в конференції

Умови участі в конференції та сертифікація учасників

Реєстраційний внесок на конференцію 10-11 жовтня (сплачуються при реєстрації безпосередньо на конференції):

- для членів УАФУД, які сплатили членські внески за 2019 рік (і дані про це надіслані головами осередків Жайворонку М.М. - дізнатися про це можна тут) -1100 грн.

- для тих, хто членські внески не сплачує - 1500 грн.

- одноденна участь в конференції - 800 грн.

Доповідачі реєстраційний внесок не сплачують

Додаткові школи та майстер-класи ...

Тези УДК-2019

Тези доповідей УДК-2019, 10-11 жовтня 2019 р., Київ, Будинок Кіно

Шановні колеги!

Нажаль, ми стикнулися з проблемою публікації тез доповідей наших конференцій. Це пов'язано з 1) деякими перехідними процесами в журналах,в яких ми їх публікували останнм часом та 2) з малою кількістю тез, що надсилалися. Правлінням УАФУД прийнято рішення видати об'єднану збірку за три конференції. Вже подана заявка в Книжкову палату України про отримання УДК та ББК для видання окремої книжки. Тобто, всі надіслані тези обов'язково будуть надруковані восени.

Запрошуємо Вас надсилати тези доповідей на конфернцію УДК-2019.

Нагадуємо, що тези доповідей слід надсилати тільки на е-мейл ukr.ultrasound@gmail.com
Вимоги до тез і матеріалів у вкладках нижче. Якщо є бажання доповісти або підготувати стендову доповідь, будьте ласкаві, повідомте заздалегіть.

Тези та матеріали приймаються до 1 вересня 2019 року

Тези та матеріали, що надіслані на УДК-2019 (Київ, Будинок Кіно)

Тези та матеріали, що надіслані на УАФУД-2019 (Одеса)

Правила оформлення тез доповідей та реквізити для проплати

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Шановні колеги! Зважуючи на те, що ми приєдналися до EFSUMB в тезах доповідей та матеріалах треба додавати НАЗВУ та АВТОРІВ англійською мовою.

Мова публікації: українська, російська або англійська.
Тези доповідей надіслати у вигляді незаархівованих файлів тільки на e-mail ukr.ultrasound@gmail.com
Формат файлів Word for Windows 6,0-XP до 2003р., шрифт Times New Roman, розмір шрифту — 12, інтервал — 1,0; без ручних перенесень, поля — по 25 мм.
Об'єм тексту має не перевищувати однієї сторінки. Дозволяються чорно-білі ілюстрації.
На початку тез вказуються: а) назва публікації, б) прізвища та ініціали авторів, в) місто, країна, заклад, де проводилось дослідження.
Прізвище основного доповідача підкреслити та вказати контактний телефон.
Тези повинні включати розділи: вступ, матеріали та методи, результати, висновки.

Вартість друку одних тез — 120 грн.
Попередня оплата провадиться поштовим переказом або через банк. Разом з тезами надсилайте копію квітанції про сплату.

УВАГА! Просимо правильно заповнювати платіжні документи!

Форма заповнення квитанції (якщо оплачує приватна особа):
Одержувач: ФОП Кориченський О.М., платник єдиного податку, 2 група
ЄДРПОУ 2332510370
р\р IBAN №: UA833808050000000026001244896
в
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"  у м.Києві
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей

Форма заповнення квитанції (якщо сплачує організація):
Одержувач
: ФОП Хоменко І.В., платник єдиного податку, 3 група
ЄДРПОУ: 2287006725
Р/р IBAN №UA273808050000000026001146091 
в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ


РЕЗУЛЬТАТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МОНІТОРИНГУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
Петров А.І., Іванов І.І., Сидоров О.К.

RESULTS OF ULTRASONIC MONITORING OF SURGICAL TREATMENT
Petrov AI, Ivanov II, Sidorov OK

Заклад, Місто  
Вступ.
Мета.
Матеріали та методи.
Результати.
Висновки.


Звертаю Вашу увагу на Ваш особистий контроль за публікацією тез! 
Перевіряйте наявність тез на сайті: якщо на сайті є - то і в книжці будуть. 
Тези доповідей надсилати тільки e-mail ukr.ultrasound@gmail.com

Правила оформления тезисов докладов и реквизиты проплаты печати тезисов

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

Уважаемые коллеги! Учитывая то, что мы присоединились к EFSUMB в тезисах докладов и материалах надо добавлять название и авторов на английском языке.

Язык публикации: украинский, русский или английский.
Тезисы докладов присылать в виде незаархивированных файлов  только на e-mail ukr.ultrasound@gmail.com 
Формат файлов Word for Windows 2003, шрифт Times New Roman, размер шрифта — 12, интервал — 1,0; без ручных переносов, поля — по 25 мм.
Объём текста  - приблизительно одна страница. Допускаются чорнобелые иллюстрации (присылать можно и цветные, но при публикации цвет теряется).
В начале тезисов указываются: а) название публикации, б) фамилия и инициалы авторов, в) город, страна, учреждение, в котором проводилось исследование.
Фамилию основного докладчика подчеркнуть и указать контактный телефон.
Тезисы должны включать следующие разделы: вступление, материалы и методы, результаты, выводы.
Стоимость печати одних тезисов — 120 грн.
Предоплата проводится почтовым переводом или через банк Вместе с тезисами присылайте копию квитанции об оплате.

УВАГА! Просимо правильно заповнювати платіжні документи!

Форма заповнення квитанції (якщо оплачує приватна особа):
Одержувач: ФОП Кориченський О.М., платник єдиного податку, 2 група
ЄДРПОУ 2332510370
р\р IBAN №: UA833808050000000026001244896
в
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"  у м.Києві
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей

Форма заповнення квитанції (якщо сплачує організація):
Одержувач: ФОП Хоменко І.В., платник єдиного податку, 3 група
ЄДРПОУ: 2287006725
Р/р IBAN №UA273808050000000026001146091 
в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей.


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МОНИТОРИНГА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Петров А.И., Иванов И.И., Сидоров О.К.

RESULTS OF ULTRASONIC MONITORING OF SURGICAL TREATMENT
Petrov AI, Ivanov II, Sidorov OK

Учереждение, Город
Вступление.
Цель.
Материалы и методы.
Результаты.
Выводы.


Обращаю Ваше внимание на Ваш личный контроль за публикацией тезисов! Часть писем не проходит СПАМ-фильтры! Проверяйте наличие тезисов на сайте: если на сайте есть - то и в книжке будут. Если не нашли на сайте - звоните 050-331-9633, Кориченский Александр Николаевич.

Тезисы докладов присылать до только e-mail ukr.ultrasound@gmail.com 

Правила оформления материалов

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Уважаемые коллеги! Взвешивая на то, что мы присоединились к EFSUMB в тезисах докладов и материалах надо добавлять название и автора на английском языке.

Язык публикации: украинский, русский или английский.
Тезисы докладов присылать в виде незаархивированных файлов  только на e-mail ukr.ultrasound@gmail.com 
Формат файлов Word for Windows 6,0-XP, шрифт Times New Roman, размер шрифта — 12, интервал — 1,0; без ручных переносов, поля — по 25 мм.
Объём текста  - одна-две страница.. Допускаются чорнобелые иллюстрации (присылать можно и цветные, но при публикации цвет теряется).
В начале тезисов указываются: а) название публикации, б) фамилия и инициалы авторов, в) город, страна, учреждение, в котором проводилось исследование.
Фамилию основного докладчика подчеркнуть и указать контактный телефон.
Тезисы должны включать следующие разделы: вступление, материалы и методы, результаты, выводы.

Стоимость печати одних тезисов — 120 грн.
Предоплата проводится почтовым переводом или через банк Вместе с тезисами присылайте копию квитанции об оплате.

УВАГА! Просимо правильно заповнювати платіжні документи!

Форма заповнення квитанції (якщо оплачує приватна особа):
Одержувач: ФОП Кориченський О.М., платник єдиного податку, 2 група
ЄДРПОУ 2332510370
р\р IBAN №: UA833808050000000026001244896 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"  у м.Києві
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей

Форма заповнення квитанції (якщо сплачує організація):
Одержувач: ФОП Хоменко І.В., платник єдиного податку, 3 група
ЄДРПОУ: 2287006725
Р/р IBAN №UA273808050000000026001146091 
в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей.


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МОНИТОРИНГА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Петров А.И., Иванов И.И., Сидоров О.К., Киев

RESULTS OF ULTRASONIC MONITORING OF SURGICAL TREATMENT
Petrov AI, Ivanov II, Sidorov OK

Вступление.
Цель.
Материалы и методы.
Результаты.
Выводы.


Для сообщений, касающихся обмена опытом и единичных наблюдений, требования по форме тезисов упрощаются. Достаточно в повествовательной форме изложить свое наблюдение.


Обращаю Ваше внимание на Ваш личный контроль за публикацией тезисов! Часть писем не проходит СПАМ-фильтры! Проверяйте наличие тезисов на сайте: если на сайте есть - то и в книжке будут. Если не нашли на сайте - звоните 050-331-9633, Кориченский Александр Николаевич.

Тезисы докладов присылать до только e-mail ukr.ultrasound@gmail.com