УАФУД 2020
VI Конгрес Української асоціації фахівців з ультразвукової діагностики

переноситься на жовтень 2020 року
Місцем проведення залишається Київ

Шановні колеги!
Нажаль непереборні світові епідеміологічні процеси змушують нас перенести Конгрес УАФУД на жовтень 2020 року. Безумовно, здоров'я дорожче.
Слідкуємо за ситуацією, тримаємо кулаки за подолання кризи і усіма методами підвищуємо свій імунітет!
Будьте здорові!

Гарна новина те, що час подачі тез збільшився :).
Готуйте доповіді! І до зустрічі восени.

Місце проведення: Будинок Кіно, Київ, вул. Саксаганського, 6

***************************************************************


 

Прийшов час надсилати тези доповідей та заявки на виступ. Звертаю Вашу увагу, що після нашого вступу в EFSUMB в тезах треба додатково давати назву та авторів англійською мовою (вимоги до оформлення див.нижче).
Прийом тез до 1 вересня 2020 року.
Якщо є бажання виступити, то повідомте Оргкомітет до 1 серпня 2020 року.

Попередня програма VI Конгресу УАФУД

Попередня програма VI Конгресу УАФУД
13-15 травня 2020 року
Київ, Будинок кіно, Саксаганського, 6

Звертаємо Вашу увагу, що наповнення програми, час, послідовність, тривалість доповіді та ін. можуть змінюватись
Зв'язок з організаторами ukr.ultrasound@gmail.com, 050331-9633 Кориченський Олександр Миколайович

Для доповідачів:
1) Необхідно надсилати назви доповідей українською та англійською мовами
2) Тези доповідей мають бути надані до 15 квітня 2020 року, умови публікації тез тут

 


13 травня

Загальний ультразвук

30
хв

Популяційна ультразвукова діагностика
Динник О.Б.
, канд.мед.наук, Київ. Президент УАФУД
Population ultrasound diagnostics
Dynnyk OB, PhD, Kyiv. UAFUD President
 

15 хв

Запобігання інфікування під час проведення ультразвукових діагностичних процедур. Вимоги ESR/EFSUMB Динник О.Б., канд.мед.наук, Київ. Президент УАФУД
Prevention of infection during ultrasound diagnostic procedures. ESR / EFSUMB requirements. Dynnyk OB, PhD, Kyiv. UAFUD President     

45 хвПортальна гіпертензія: мультипараметрична діагностика. Еластографія селезінки.
Маттео Росселі,
Лондон
Portal hypertension: multiparametric diagnosis. Spleen elastography.
Matteo Rosselli, PhD, London

45
хв

Ioan Sporea, Prof, Timisoara, Romania
45 хвVito Cantesani, Prof., Department of Radiology,“Sa-pienza”University of Rome,
30Використання ехоконтрастів для діагностики ПТМК та метастазування в лімфатичні вузли шиї та оцінки термоабляції під контролем УЗ.
Updates on CEUS for diagnosis of PTMC and cervical lymph nodes metastasis and evaluation of US-guided thermal ablation
Prof. Pintong Huang, MD, PhD. Ultrasonography Department Zhejiang University College of Medicine, China
30Використання ехоконтрастів для оцінки морфології та неоваскуляризації каротидних бляшок
Updates on CEUS for evaluation of carotid plaque morphology and neovascularization
Prof. Pintong Huang, MD, PhD. Ultrasonography Department Zhejiang University College of Medicine, China
20 хвГлобальні проблеми впровадження POCUS (Point-of-Care US).
Медведєв В.Є. д-р мед.наук, проф., Динник О.Б., канд.мед.наук

Global Issues of POCUS (Point-of-Care US) Implementation.
Medvedev V.E. PhD,
Prof., Dynnyk OB, PhD
      

 

 

 


14 травня

Кардіо-васкулярна секція

20 хв

Мультифокальний атеросклероз. Сучасні аспекти діагностики та лікування
Ратушнюк А.В, канд.мед.наук., Київ.
ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України
Multifocal atherosclerosis. Modern aspects of management and treatment. A.Ratushnyuk, PhD.

30 хв

Нестандартні ситуації в діагностиці захворювань черевної частини аорти та периферичних судин нижніх кінцівок
Гуч А.А., д-р мед.наук. Київ.
ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України
Non-standard situations in management of diseases of the abdominal aorta and peripheral vessels of the lower extremities. A.Huch MD, PhD

20 хв

Діагностика тазової венозної гіпертензії та вторинного варикоза
Боброва А.О,
канд.мед.наук., Київ. ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України
Diagnostics of pelvic venous hypertension and secondary varicose veins. A. Bobrova, PhD

10 хв

Медико-правові аспекти посмертного донорства
Чехмиза Я.С., Київ.
ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України
Medical and legal aspects of posthumous donation. Y. Chekhmiza

20 хв

Ендоваскулярне лікування синдрома тазового венозного повнокров'я. Можливості ендовенозних методик
Чернуха Л.М., д.м.н., Власенко  Е.А., к.м.н., Кондратюк Вадим Анатольевич , к.м.н. Гуч А.О.,  д.м.н., Боброва А.О., к.м.н., Київ.
ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України
Endovascular treatment of pelvic congestion venous syndrome. Opportunities of endovenous techniques».  L. Chernukha, MD, PhD. E.Vlasenko, PhD, V. Kondratyuk, PhD, A. Huch, PhD, MD, A. Bobrova., PhD. 

20 хв

Алгоритм спостереження за пацієнтами після ендопротезування черевного відділу аорти
Хасянова І.В.
, Київ. ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» НАМН України
Algorithm for monitoring patients after endoprosthetics of the abdominal aorta. Khasyanova I.

15 Сучасні аспекти ехокардіографічної діагностики інфекційного ендокардита
Мазур О.А
. к.м.н., Київ. ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова» НАМН України
Echocardiography for the diagnosis of infective endocarditis: modern aspects. Mazur O., MD

УЗД в педіатрії

Роль гідросонографії у діагностиці захворювань верхніх відділів травного каналу
Грідіна Т.А.
  ДУ  «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України імені академіка О.М.Лук’янової НАМН України», Київ
Ультразвукова діагностика у дитячій гастроентерології. Вибрані питання
Тарасюк Б.А.,Дикан І.М.
ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», Київ
Особливості ультразвукової семіотики холелитиаза у дітей
Ігнатова Т.Б. 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства и гінекології НАМН України імені академіка О.М.Лук'янової НАМН України», Київ
Динамічна еластографія печінки у дітей, хворих на туберкульоз на аутоімунний гепатит».
Коробко В.Ф.
ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», Київ
20Сучасні можливості клінічної доплерографії судин головного мозку у новонароджених та дітей раннього віку.
Макарова О.О. ДГУ "Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України" м. Київ
Modern possibilities of clinical dopplerography of cerebral vessels in newborns and young children. Makarova O.O. SI «Ukrainian medical center of rehabilitation for children with organic disorders of nervous system of the Ministry of Health ", Kyiv, Ukraine
10Застосування інтраопераційної ультразвукової навігації у дитячій нейрохірургічній клініці.
Марущенко Л.Л.
ДУ "Інстіитут нейрохірургії ім. академіка А.П.Ромоданова НАМН України", м.Київ
Possibilities of application intraoperative ultrasound navigation in pediatric neurosurgery. Marushchenko LL, Protsenko IP, Verbova LM, Shaversky AV, Mychalyk VS, Svyst AO, Gavrish RV. SI "Romodanov Neurosurgery Institute of NAMSc of Ukraine", Kyiv
15Реперфузійни церебральни зміни у новонароджених - діагностична значимість НСГ и неінвазійного моніторінгу церебральної оксіметрії (Near-infrared spectroscopy, NIRS). 
Мавропуло Т.К., Кашученко Н.С., Соколова К.Ю.
ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", КЗ "Дніпропетровський спеціалізований медичний центр матері і дитини ім. проф.М.Ф.Руднєва
Reperfusion cerebral changes in newborn - diagnostic value of neurosonography and near-infrared spectroscopy (NIRS) of cerebral oximetry. Mavropulo T.K., Kapshuchenko N.S., Sokolova K.Y. SI "Dnipropetrovsk Medical Academy of MHU", Rudnev Spesialized Clinical Medical Center, Dnipro
20Аналіз цереброваскулярної патології дитячого віку. Можливості діагностичного контролю терапевтичної корекції.
Абрамова М.Ф
. Науково-практичний центр психічного здоров'я дітей та підлітків ім. Г.Є.Сухаревой. м. Москва, Росія
20Ліквородинаміка і церебральні венозні порушення у дітей і пацієнтів молодого віку: від механізмів формування до раціональної терапії.
Абрамова М.Ф.
Науково-практичний центр психічного здоров'я дітей та підлітків ім. Г.Є.Сухаревой, м.Москва
15Клінічне дуплексне сканування судин голови та шиї при цервікогенних головних болях у дітей.
Макарова О.О.
ДГУ "Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України" м. Київ
Clinical duplex scanning of the head and neck vessels in children with cervicogenic headaches. Makarova E.A. SI «Ukrainian medical center of rehabilitation...", Kyiv, Ukraine
20Гострі процеси черевної порожнини у дітей
Закревський А.М.,
Харків
20Актуальні питання дитячої гастроентерології.
Білоусова О.Ю.
Харків
20УЗД в дитячій ревматології: FAST протокол.
Вовченко Г.Я.,
Київ
20УЗД легенів у дітей раннього віку.
Закревський А.М.,
Харків
10
До питання про ранню діагностику туберозного склерозу у дітей раннього віку.
Мартынюк В.Ю., Ярмолюк Т.П., Макарова О.О.
ДЗ "Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України", м.Київ
Early Diagnosis of Tuberous Sclerosis in Young Children. Martinyuk V.Y., Yarmolyuk T.P., Makarova O.O. SI «Ukrainian medical center of rehabilitation for children with organic disorders of nervous system of the Ministry of Health ", Kyiv, Ukraine

 

15 травня

УЗД в акушерстві, гінекології, урології

30

Ультразвукова діагностика пограничних пухлин яєчників.
Буланов М.М.
, д-р мед.наук, професор, виконавчий секретар Російської Асоціації фахівців ультразвукової діагностики в медицині (РАСУДМ), Владимир, Росія
Ultrasound diagnosis of borderline ovarian tumors. Prof. Bulanov M.N., MD, PhD, Executive Secretary of the Russian Association of Ultrasound Diagnostic Specialists in Medicine (RASUDM). Vladimir, Russia

30Сучасний погляд на променеву діагностику ендометріозу: переваги та недоліки
Козаренко Т.М., д-р мед.наук, проф.кафедри радіології НМАПО ім.П.Л.Шупика
Ультразвукове дослідження, як невід’ємна частина мультимодальної діагностики патології грудних залоз
Гурандо А.В., Київ
Ultrasound as an integral part of multimodal diagnosis of breast pathology. Gurando A.V., Kyiv
             
Можливості ультразвукової діагностики органів калитки при чоловічому безплідді
Габрієль М.В. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Male infertility: Possibilities  of ultrasound diagnostics  of the scrotum. M.Gabriel, Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Можливості ультразвукової діагностики простати та сімя’них міхурців при чоловічому безплідді
Прийма Ю., Львів
Male infertility: Possibilities of ultrasound diagnosis of prostate and seminal vesicles. Y.Pryyma, Lviv

 

 


 

 Майстер-класи

 

Майстер-клас / Рефреш-курс
45 хвЯк визначати сегменти та розміри печінки при УЗД.
Медведєв В.Є.,
проф, д-р мед.наук, Київ, кафедра радіології НМАПО ім. П.Л.Шупика
30 хвЕластографія селезінки.
Ковалеренко Л.С
., Київ
30 хвУЗД в дитячій ревматології: FAST протокол.
Вовченко Г.Я.,
Київ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important Congress Information: Program, Participation ect.

Important Congress Information: Program, Participation ect.

VI Congress UAUDS
Ukranian Association of Ultrasound Diagnostic Specialists

Program issues of congress

1. General and Abdominal US.
2. Cardiovascular and US.
3. Gynecology US
4. Small parts US (breast, thyroid, lymph, soft tissues ect.).
6. Pediatric US.
7. Uronephrology US.
8. Orthopedics and traumatology US
9. Neurology and Cerebroangiology US.
10. Phlebology US
12. Minimally invasive ultrasound-controlled interventions.
13. CEUS.
14. Elastography
15. POCUS
16. Organizational issues of UAFUD in the context of changes in the law of public associations.

Preliminary program (Ukr & En)

 

Conditions for participation in the VI Congress of UAUDS 2020

Registration Fee for VI UAUDS Congress May 13-15, 2020 (to be paid for registration directly at the conference):

- for UAFUD members who have paid their membership fees for 2020 -1400 UAH.

- for those who do not pay membership fees - 1800 UAH.

- one-day participation - 1000 UAH.

Speakers do not pay the registration fee

Тези та матеріали УАФУД 2020

Умови участі в Конгресі (укр)

Умови участі в VI Конгресі УАФУД 2020

Реєстраційний внесок на VI Конгрес УАФУД 13-15 травня 2020 (сплачуються при реєстрації безпосередньо на конференції):

- для членів УАФУД, які сплатили членські внески за 2020 рік (і дані про це надіслані головами осередків Жайворонку М.М. - дізнатися про це можна тут) -1400 грн.

- для тих, хто членські внески не сплачує - 1800 грн.

- одноденна участь - 1000 грн.

Доповідачі (усні доповіді) реєстраційний внесок не сплачують


On-line регистрация

On-line регистрация

Переход на страницу on-line регистрации

Если не получается, звоните 050-3319633 (Кориченский Александр Николаевич)

Сертифікація учасників

Сертифікація учасників

Згідно з наказом МОЗ № 446 від 22.02.2019 року участь в конференції сертифікується таким чином

Участь в Конгресі

Одноденна - 10 балів
Дво- або триденна  - 20 балів


Публікація тез та матеріалів - 20 балів

Доповідь на конференції - 30 балів

Нижче виписки та роз'яснення до наказу 446

 

No з/п

Вид діяльності

Кількість балів

Документ, що підтверджує

 

 

в Україні

в інших країнах

 

3. Інформальна освіта

3.1.

Науково-практична конференція, конгрес,симпозіуму:

Сертифікат або диплом про участь в конференції. Доповідь підтверджуються програмою події та/або публікацією у матеріалах заходу

 

Участь

10

20

 

Стендова доповідь

20

50

 

Доповідь

30

70

 

Одна й та ж доповідь повторно не враховується

 

Рекламні доповіді не враховуються

 

 

Правила оформлення тез доповідей та реквізити для проплати

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Шановні колеги! Зважуючи на те, що ми приєдналися до EFSUMB в тезах доповідей та матеріалах треба додавати НАЗВУ та АВТОРІВ англійською мовою.

Мова публікації: українська, російська або англійська.
Тези доповідей надіслати у вигляді незаархівованих файлів тільки на e-mail ukr.ultrasound@gmail.com
Формат файлів Word for Windows 6,0-XP до 2003р., шрифт Times New Roman, розмір шрифту — 12, інтервал — 1,0; без ручних перенесень, поля — по 25 мм.
Об'єм тексту має не перевищувати однієї сторінки. Дозволяються чорно-білі ілюстрації.
На початку тез вказуються: а) назва публікації, б) прізвища та ініціали авторів, в) місто, країна, заклад, де проводилось дослідження.
Прізвище основного доповідача підкреслити та вказати контактний телефон.
Тези повинні включати розділи: вступ, матеріали та методи, результати, висновки.

Вартість друку одних тез — 120 грн.
Попередня оплата провадиться поштовим переказом або через банк. Разом з тезами надсилайте копію квітанції про сплату.

УВАГА! Просимо правильно заповнювати платіжні документи!

Форма заповнення квитанції (якщо оплачує приватна особа):
Одержувач: ФОП Кориченський О.М., платник єдиного податку, 2 група
ЄДРПОУ 2332510370
р\р IBAN №: UA833808050000000026001244896
в
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"  у м.Києві
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей

Форма заповнення квитанції (якщо сплачує організація):
Одержувач
: ФОП Хоменко І.В., платник єдиного податку, 3 група
ЄДРПОУ: 2287006725
Р/р IBAN №UA273808050000000026001146091 
в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ


РЕЗУЛЬТАТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МОНІТОРИНГУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
Петров А.І., Іванов І.І., Сидоров О.К.

RESULTS OF ULTRASONIC MONITORING OF SURGICAL TREATMENT
Petrov AI, Ivanov II, Sidorov OK

Заклад, Місто  
Вступ.
Мета.
Матеріали та методи.
Результати.
Висновки.


Звертаю Вашу увагу на Ваш особистий контроль за публікацією тез! 
Перевіряйте наявність тез на сайті: якщо на сайті є - то і в книжці будуть. 
Тези доповідей надсилати тільки e-mail ukr.ultrasound@gmail.com

Правила оформления тезисов докладов и реквизиты проплаты печати тезисов

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ

Уважаемые коллеги! Учитывая то, что мы присоединились к EFSUMB в тезисах докладов и материалах надо добавлять название и авторов на английском языке.

Язык публикации: украинский, русский или английский.
Тезисы докладов присылать в виде незаархивированных файлов  только на e-mail ukr.ultrasound@gmail.com 
Формат файлов Word for Windows 2003, шрифт Times New Roman, размер шрифта — 12, интервал — 1,0; без ручных переносов, поля — по 25 мм.
Объём текста  - приблизительно одна страница. Допускаются чорнобелые иллюстрации (присылать можно и цветные, но при публикации цвет теряется).
В начале тезисов указываются: а) название публикации, б) фамилия и инициалы авторов, в) город, страна, учреждение, в котором проводилось исследование.
Фамилию основного докладчика подчеркнуть и указать контактный телефон.
Тезисы должны включать следующие разделы: вступление, материалы и методы, результаты, выводы.
Стоимость печати одних тезисов — 120 грн.
Предоплата проводится почтовым переводом или через банк Вместе с тезисами присылайте копию квитанции об оплате.

УВАГА! Просимо правильно заповнювати платіжні документи!

Форма заповнення квитанції (якщо оплачує приватна особа):
Одержувач: ФОП Кориченський О.М., платник єдиного податку, 2 група
ЄДРПОУ 2332510370
р\р IBAN №: UA833808050000000026001244896
в
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"  у м.Києві
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей

Форма заповнення квитанції (якщо сплачує організація):
Одержувач: ФОП Хоменко І.В., платник єдиного податку, 3 група
ЄДРПОУ: 2287006725
Р/р IBAN №UA273808050000000026001146091 
в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей.


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МОНИТОРИНГА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Петров А.И., Иванов И.И., Сидоров О.К.

RESULTS OF ULTRASONIC MONITORING OF SURGICAL TREATMENT
Petrov AI, Ivanov II, Sidorov OK

Учереждение, Город
Вступление.
Цель.
Материалы и методы.
Результаты.
Выводы.


Обращаю Ваше внимание на Ваш личный контроль за публикацией тезисов! Часть писем не проходит СПАМ-фильтры! Проверяйте наличие тезисов на сайте: если на сайте есть - то и в книжке будут. Если не нашли на сайте - звоните 050-331-9633, Кориченский Александр Николаевич.

Тезисы докладов присылать до только e-mail ukr.ultrasound@gmail.com 

Правила оформления материалов

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Уважаемые коллеги! Взвешивая на то, что мы присоединились к EFSUMB в тезисах докладов и материалах надо добавлять название и автора на английском языке.

Язык публикации: украинский, русский или английский.
Тезисы докладов присылать в виде незаархивированных файлов  только на e-mail ukr.ultrasound@gmail.com 
Формат файлов Word for Windows 6,0-XP, шрифт Times New Roman, размер шрифта — 12, интервал — 1,0; без ручных переносов, поля — по 25 мм.
Объём текста  - одна-две страница.. Допускаются чорнобелые иллюстрации (присылать можно и цветные, но при публикации цвет теряется).
В начале тезисов указываются: а) название публикации, б) фамилия и инициалы авторов, в) город, страна, учреждение, в котором проводилось исследование.
Фамилию основного докладчика подчеркнуть и указать контактный телефон.
Тезисы должны включать следующие разделы: вступление, материалы и методы, результаты, выводы.

Стоимость печати одних тезисов — 120 грн.
Предоплата проводится почтовым переводом или через банк Вместе с тезисами присылайте копию квитанции об оплате.

УВАГА! Просимо правильно заповнювати платіжні документи!

Форма заповнення квитанції (якщо оплачує приватна особа):
Одержувач: ФОП Кориченський О.М., платник єдиного податку, 2 група
ЄДРПОУ 2332510370
р\р IBAN №: UA833808050000000026001244896 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"  у м.Києві
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей

Форма заповнення квитанції (якщо сплачує організація):
Одержувач: ФОП Хоменко І.В., платник єдиного податку, 3 група
ЄДРПОУ: 2287006725
Р/р IBAN №UA273808050000000026001146091 
в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві
Призначення платежу: Оплата за друк тез доповідей.


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МОНИТОРИНГА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Петров А.И., Иванов И.И., Сидоров О.К., Киев

RESULTS OF ULTRASONIC MONITORING OF SURGICAL TREATMENT
Petrov AI, Ivanov II, Sidorov OK

Вступление.
Цель.
Материалы и методы.
Результаты.
Выводы.


Для сообщений, касающихся обмена опытом и единичных наблюдений, требования по форме тезисов упрощаются. Достаточно в повествовательной форме изложить свое наблюдение.


Обращаю Ваше внимание на Ваш личный контроль за публикацией тезисов! Часть писем не проходит СПАМ-фильтры! Проверяйте наличие тезисов на сайте: если на сайте есть - то и в книжке будут. Если не нашли на сайте - звоните 050-331-9633, Кориченский Александр Николаевич.

Тезисы докладов присылать до только e-mail ukr.ultrasound@gmail.com