Комплексне дослідження ниркової гемодинаміки і уродинаміки при гострому пієлонефриті із застосуванням ультразвукової допплерометрії

 

Вступ

При гострому пієлонефриті для попередження виникнення гнійних форм необхідна своєчасна діагностика обструкції сечових шляхів (ОСШ) і її усунення. Комплексне застосування кольорового допплерівського зображення і ультразвукової допплерометрії ниркових артерій та сечовідно-міхурових викидів (СМВ) при обстеженні хворих з гострим пієлонефритом дає важливу інформацію для вирішення цієї задачі.

Матеріали та методи

Досліджено 28 хворих на гострий пієлонефрит і 10 вагітних з гестаційним пієлонефритом строком вагітності 25-37 тижнів. Контрольні групи склали 40 здорових осіб і 10 здорових вагітних. Дослідження виконані на ультразвукових апаратах Combizon 320-5 i Logiq-400 MD. За даними доплерограм визначали такі показники: максимальну швидкість кровотоку в систолу (Vps, м/с), мінімальну швидкість кровотоку в діастолу (Ved, м/с), пульсаційний індекс (PI), індекс резистентності (IR), систало-діастолічне співвідношення швидкостей (Ratio). Визначали кількість викидів сечі із термінальних відділів сечоводів за 10-15 хвилин спостереження. При аналізі доплерометричних кривих викидів сечі визначали: максимальну швидкість потоку сечі (м/с), середню швидкість (м/с), час викиду (с), час прискорення потоку (с), об'ємний потік (мл/хв). При обстеженні хворих враховували клініко-лабораторні дані.

Результати

При гострому пієлонефриті відзначено підвищення Ratio (3,09±0,15; р<0,05). У випадках ОСШ спостерігалося підвищення IR (0,81±0,01), PI (1,89±0,12), Ratio (5,09±0,79), зниження Vps (0,77±0,05 м/с), Ved (0,12±0,01 м/с) (р<0,01), частоти СМВ (0,62±0,06; р<0,05). Чутливість методу в діагностиці ОСШ при гострому пієлонефриті склала 85,7%, специфічність і прогностичне значення позитивного тесту - 100%, прогностичне значення негативного тесту - 91,7%. При гестаційному пієлонефриті спостерігалось підвищення Ratio ниркових артерій (3,12±0,16; р<0,01), зменшення частоти СМВ (0,30±0,07 за хв.), часу викиду (1,27±0,13 с), часу прискорення (0,70±0,10 c) (р<0,05). Запропоновано алгоритм ультразвукового обстеження хворих на гострий пієлонефрит.

Висновки

Комплексне ультразвукове дослідження хворих дозволяє диференціювати обструктивні і необструктивні форми пієлонефриту, стадії запального процесу у нирці та своєчасно застосовувати ефективну тактику лікування.