Ультразвукова діагностика атеросклеротичних змін у хворих на цукровий діабет

 

Вступ

Цукровому діабету (ЦД) притаманні ураження усіх ділянок системи кровообігу, які проявляються специфічними дегенеративними змінами артеріол і капілярів (мікроангіопатія) та неспецифічними - судин середнього та великого калібру: склероз Менкеберга, дифузний артеріофіброз, атеросклероз. Найбільш часта локалізація атеросклерозу судин при ЦД (діабетична макроангіопатія): серце, головний мозок, нижні кінцівки. Як відомо, частота ішемічного інсульту при ЦД підвищується в 2-6 разів. Ризик виникнення атеротромботичного інсульту підвищується при ЦД внаслідок прискореного розвитку атеросклерозу дрібних парамедіальних пенетруючих артерій та утворення бляшок в сонних артеріях.

Матеріали та методи

Проведено обстеження 56 хворих на ЦД 2 типу середньої важкості в стадії субкомпенсації у віці від 40 до 70років, з тривалістю захворювання від 1 до 20 років. Дуплексне сканування (ДС) судин мозку проводилось на апараті SonoAce-6000 С фірми Medison з використанням лінійного датчика з частотою 6-7,5 МГц в В-режимі, імпульсному і кольоровому допплерографічному, а також у режимі енергетичного допплера. Методом ДС вимірювали діаметр загальних сонних (ЗСА), внутрішніх сонних артерій (ВСА), яремних вен, товщину комплекса інтима-медіа (ТІМ). Оцінювали частоту і характер патологічних звивистих хребцевих і сонних артерій, локалізацію та протяжність бляшок, ступінь стенозування сонних артерій в екстракраніальному відділі. При аналізі допплерограми оцінювали систолічну (Vs), діастолічну (Vd), їх співвідношення (S/D), середню (Vm) лінійні швидкості, індекс резистентності (RІ) та індекс пульсації (PI).

Результати

Проведені дослідження показали, що у хворих на ЦД 2 типу діаметр ЗСА склав 7,6±0,3мм, ВСА - 5,8±0,2мм (в контролі відповідно - 5,4±0,1 та 4,5±0,1, р<0,05). У більшості хворих на ЦД 2 типу (92%) відмічались потовщення комплекса інтима-медіа з дифузним рівномірним підвищенням його ехогеності, місцями втратою диференціювання на шари, що в середньому склало - 1,4±0,02мм (в контролі - 0,97±0,01, р<0,05). Індекс резистентності і пульсаційний індекс мали тенденцію до зниження (RІ - 0,5-0,6; PI - 1,4-1,6). У 25% випадків на внутрішній сонній та у 46,6% в ділянці біфуркації були виявлені різної будови атеросклеротичні бляшки: напівконцентричні, які стенозували судини на 25-30% та концентричні - на 50% і більше. По своїй структурі вони були гомогенні, тобто фіброзні на різних стадіях формування (частіше у хворих з тривалістю захворювання до 5 років), та гетерогенні - бляшки в стадії атероматоза і атерокальциноза (з тривалістю захворювання більше

5 років). По розповсюдженості атеросклеротичні бляшки були локальні - від 1 до 1,5см та пролонговані - більше 1,5см. При тривалості захворювання до 5 років відмічалось підвищення пульсації стінки загальної сонної артерії, при більш тривалому (більш 10 років), в стадії розвитку атеросклерозу, пульсація стінок була знижена.

Висновки

Широке впровадження в клінічну практику ультразвукової допплерографії дозволяє на ранніх стадіях діагностувати атеросклеротичні зміни в судинах і цим самим попереджувати такі важкі ускладнення ЦД як ішемічний інсульт та інфаркт міокарду. Перспектива подальшого вивчення даної проблеми полягає у розкриті механізмів розвитку судинних змін при ЦД та розробки адекватних ефективних методів їх профілактики і лікування.