Сіалосонографія в діагностиці захворювань слинних залоз

 

Вступ

Пухлини слинних залоз займають 1-5% в статистиці онкологічної захворюваності. Діагностика їх патології в першу чергу базується на клінічних даних. Поряд з тим, враховувати лише характер клінічного перебігу недостатньо, так як різні за походженням і структурою пухлини є подібними за клінічними ознаками. Тому необхідно застосовувати спеціальні методи діагностики.

Матеріали та методи

Сіалосонографія проведена 57 хворим з різними захворювання привушних і підщелепових слинних залоз: сіалоаденіти - 9, слиннокам’яна хвороба - 5, кісти - 9, доброякісні пухлини - 19, злоякісні пухлини - 15. Попередньо оглянуто 11 практично здорових осіб. Дослідження проводилося на апараті EUB-405, фірми ’’HITACHI’’, з використанням датчика частотою 5,0 і 7,0 МГц. Сіалограми отримано при скануванні в поздовжній і поперечній площині залоз шляхом послідовного пересування датчика з інтервалом в 0,5 см. Встановлено три основних параметри діагностичних критеріїв сіалосонографії: характер контурів залози, структура паренхіми і стан навколишніх тканин. Усім хворим проведено аспіраційну пункцію слинної залози з отриманням морфологічної верифікації.

Результати

В нормі слинна залоза візуалізується у вигляді утворення овальної форми з однорідною ехогенною структурою і обмежена тонкою капсулою. У хворих з патологією слинних залоз відмічаються дифузні і вогнищеві зміни паренхіми і капсули. Виявлено ехографічні ознаки, характерні для кожної нозологічної форми, які зумовлені різним характером морфологічних змін в тканині слинної залози. При ультразвуковому дослідженні можна виявити пухлини 5-7 мм в діаметрі, включаючи пухлини інтра- і екстрагландулярної локалізації. Добре видно рідинні утворення, папілярні розростання в кістозних порожнинах. Злоякісні пухлини характеризуються бідною ехоструктурою, нечіткими контурами і негомогенністю патологічного утвору. Особливе значення сіалосонографія набуває в діагностиці метастатичного ураження непальпабельних регіонарних лімфатичних вузлів.

Висновки

При підозрінні на наявність патології слинної залози доцільно першочергове проведення сіалосонографіїї і вже потім, відповідно до отриманих результатів, застосування інших методів дослідження.