Ультразвукова діагностика внутрішньочеревних ускладнень в ранньому післяопераційному періоді

 

Вступ

Своєчасна діагностика післяопераційних ускладнень у хворих з пухлинами органів черевної порожнини була і залишається високоактуальною, особливо після проведення великих об’ємних втручань.

Матеріали та методи

Сонографічно на 3-7 добу після лапаротомних операцій обстежено 47 пацієнтів з групою ризику виникнення післяопераційних внутрішньочеревних ускладнень. До групи ризику відносилися хворі з стійким гіпертермічним синдромом, пальпабельним інфільтратом в черевній порожнині, хворі, оперовані на фоні перитоніту, а також пацієнти, які перенесли високотравматичні операції на печінці, підшлунковій залозі, заочеревинному просторі, органах малого тазу. Дослідження проводилося на апараті EUB-405, фірми ’’HITACHI’’, з використанням датчика частотою 3,5 МГц.

Результати

В 19 випадках діагностовано ускладнення раннього післяопераційного періоду у вигляді абсцесів, гематом, інфільтратів. Переважає піддіафрагмальна локалізація цих ускладнень (5), на другому місці - міжкишкові (3) і підпечінкові - (2), внутрішньопечінкові - (1). У 8 випадках виявлено інфільтрати і скупчення рідини в різних відділах черевної порожнини. Піддіафрагмальні, внутрішньо - і підпечінкові абсцеси достатньо переконливо виявляються у вигляді ан- і гіпоехогенних округлої форми утворів з малорухомим вмістом. Ехографічна картина міжкишкових абсцесів подібна до зображення паретичної кишки, але відрізняється від кишки неправильністю форми, а також симптомом ’’нерухомого вмісту’’ і стабільністю ультразвукової картини в динамічному спостереженні протягом 1-2 діб. У 7 випадках під контролем ультразвуку проведено тонкоголкову пункцію виявленого утвору з цитологічним дослідженням біоптату. Окрім цього, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини дозволяє виявити деякі супутні захворювання,

які можуть бути причиною неблагоприємного перебігу післяопераційного періоду.

Висновки

Динамічний ехографічний скринінг пацієнтів з ризиком розвитку внутрішньочеревних післяопераційних ускладнень є діагностичним методом вибору, який сприяє їх вчасному виявленню і цілеспрямованому вирішенню тактичних питань лікування.