Ультразвуковий скринінг при синдромі полікістозних яєчників (спкя)

 

Вступ

У фізіологічних умовах не всі циклічні зміни яєчника завершуються утворенням зрілого фолікула й овуляцією. Найбільш висока частота ановуляторних циклів характерна для початкового і кінцевого етапів репродуктивного періоду, а також при різних порушеннях репродуктивної функції. Досить часто ановуляція супроводжує СПКЯ. Діагноз СПКЯ може бути встановлений при трансвагінальному дослідженні на підставі чітких критеріїв ехоскопічної картини. Ми оцінили метод ультразвукової фолікулометрії при різних порушеннях репродуктивної функції, а також при СПКЯ.

Матеріали та методи

Під спостереженням знаходилося 67 жінок із СПКЯ, а також 35 жінок з ендокринною безплідністю, обумовленою недостатністю лютеінової фази (НЛФ). Усім жінкам протягом трьох менструальних циклів у периовуляторний період проводилася трансвагінальна ультразвукова фолікулометрія апаратом ALLOKA SSD-630. Паралельно нами враховувалися клінічні і гормональні параметри порушення репродуктивної функції.

Результати

Проведене дослідження показало, що в жінок зі СПКЯ в 72% об'єм яєчників перевищує 9 см3, у 79% пацієнток реєструвалася наявність мілкокістозних змін у корковому шарі і значне стовщення білочної оболонки. Повна відсутність процесу дозрівання антральных фолікулів відзначена в 15 (22,4%) пацієнток, неповноцінне дозрівання антрального фолікула виявлене в 21 (31,3%) пацієнтки. У жінок з ендокринною безплідністю найчастіше відзначалися нормальні розміри яєчників, наявність овуляції і відсутність секреторних перетворень ендометрія у другій фазі циклу. У жінок, які з лікувальною метою приймали оральні контрацептиви нами діагностовані так звані мультифолікулярні яєчникі (МФЯ). Для МФЯ характерні невеличка кількість фолікулів диаметром від 4 до 10 мм, розташованих по всієї стромі яєчників, і перш за все нормальний об'єм яєчників.

Висновки

Таким чином, ультразвукова фолікулометрія дозволяє діагностувати порушення фолікулогенеза в жінок зі СПКЯ й у поєднанні з іншими методами діагностики дозволяє прогнозувати перебіг захворювання і проводити своєчасне лікування. У жінок із НЛФ цей метод не має діагностичної цінності. Одним із критеріїв ефективності гормонотерапії при СПКЯ слід вважати зменшення об'єму яєчників при УЗД. Все вище зазначене вказує на те, що ультразвукове дослідження є високоінформативним, неінвазивним та золотим стандартом в діагностики СПКЯ.