Спосіб прогнозування ефективності лікування істміко-цервікальної недостатності

 

Вступ

Спосіб прогнозування ефективності лікування істміко-цервікальної недостатності відноситься до медицини зокрема акушерства та репродуктології і може бути використаний для прогнозування ступеню істміко-цервікальної недостатності, ефекту хірургічного регулювання - циркляжу шийки матки. Серед важливих і гострих проблем сучасного акушерства одне з перших місць посідає не виношування вагітності. Частота передчасного переривання вагітності не має тенденції до зниження, бо 15-30 % вагітностей закінчується самовільним абортом, із яких 60% відбувається в першому триместрі вагітності (В.І. Кулаков, В.М. Сидельникова 1996 р.). Тому спостереження за розвитком плоду станом вагітної матки з метою народження здорової дитини потребує моніторингу цілого комплексу параметрів в динаміці вагітності, починаючи з перших днів гестації в першому триместрі. Від 18% до 25% втрати вагітності відбувається за рахунок істміко-цервікальної недостатності.

Матеріали та методи

Відомостей щодо наявності способу ультразвукового прогнозування для визначення необхідності проведення циркляжу на шийці матки та визначення ефективності хірургічної корекції при ІЦН у доступній науковій медицині та патентній літературі нами не виявлено.

Результати

В основу винаходу покладено створення способу прогнозування істміко-цервікальної недостатності в якому використано кількісну оцінку її показників для вирішення необхідності проведення циркуляжу шийки матки і визначення ступеня ризику невиношування при ІЦН, що дає можливість передбачити своєчасне ефективне лікування цієї патології і призначення більш диференційованого лікувального комплексу та забезпечення своєчасного адекватного втручання для позитивного прологування вагітності і перешкоджуванню самовільних викиднів та передчасних пологів. Поставлене завдання способу прогнозування та лікування істміко-цервікальної недостатності вирішується тим, що досліджуються такі параметри, як довжина шийки матки, діаметр внутрішнього зіву матки, довжину перешийку матки та на основі цих показників проводиться ви числення ісміко-цервікального коефіцієнту (ІЦК) та істміко-перешийкового коефіцієнту (ІПК) як основних критеріїв для своєчасного проведення циркляжу шийки матки.

Норма Істміко-цервікальна недостатність

середня висока дуже висока

ІЦК 0,13 - 0,22 0,25 - 0,44 0,55 - 0,9 >1

ІПК 0,9 - 1,6 (P < 0,05) 1,7 - 1,9 2,0 - 2,7 3,0 - 3,5

Висновки

Даний спосіб дослідження з ви численням коефіцієнтів ІЦК та ІПК може бути контролем діагностики та ефективності лікування на протязі всієї вагітності.