Динаміка ультразвукових та еходопплерометричних показників у хворих на ендемічний та спорадичний зоб під впливом комплексної терапії

 

Вступ

Дефіцит йоду, що є вкрай важливим для організму людини мікроелементом, призводить до цілого ряду негативних наслідків: збільшення розмірів щитоподібної залози, формування ендемічного зобу та іншої тиреоїдної патології, клінічному або субклінічному гіпотиреозу, порушенню когнітивної функції. На сьогоднішній день доведено, що крім зобу дефіцит йоду також має загальний негативний вплив на здоров’я людини та супроводжується змінами, що виникають на ранніх етапах формування організму, починаючи з внутрішньоутробного періоду і закінчуючи періодом статевого дозрівання. Метод ультразвукової діагностики щитоподібної залози дозволяє спостерігати динаміку структури, розмірів та еходопплерографічних показників кровотоку в органі в процесі лікування зобу.

Матеріали та методи

Проведено комплексне обстеження 37 хворих на дифузну та вузлові форми ендемічного та спорадичного зобу, до складу якого увійшли клінічний огляд, визначення гормонів щитоподібної залози, тиреотропного гормону та ультразвукове дослідження з допплерографією, яке виконувалося на ультразвуковому приладі ALOKA SSD 1700. У комплексну терапію зобу входили препарати тиреоїдних гормонів та йодовмісткі сполуки. Термін спостереження склав 6 тижнів.

Результати

Згідно отриманих даних в процесі комплексної терапії зобу спостерігалося зменшення щитоподібної залози у розмірах (в середньому на 17,3%), покращення ехоструктури органа. Виявлена тенденція до зменшення розміру вузлів (в середньому на 2,4 мм). Еходопплерометричний аналіз свідчив про покращення показників паренхиматозного кровотоку в щитоподібній залозі, порівняно з початковими.

Висновки

В результаті отриманих даних стає очевидним необхідність подальшого вивчення динаміки еходопплерометричних показників в процесі терапії ендемічного та спорадичного зобу.