Тривимірна ехографія в акушерстві

 

Вступ

Тривимірне сканування - нове технічне досягнення в сонографії, яке із стадії наукових розробок впроваджується в практичне акушерство. Обстеження вимагає спеціальних датчиків і програмного забезпечення для накопичення і побудови зображень. Датчики збирають інформацію одночасно в різних площинах. Ця інформація проходить певну технічну обробку з побудовою об’ємного зображення. Тривалість цього процесу - декілька секунд.

Матеріали та методи

Тривимірна ехографія забезпечує:

1. Можливість обстеження на двох рівнях: транспарентному - кістково-суглобовому і поверхневому - рівні м’яких тканин.

2. Деталізацію обстежуваних структур і точність їх вимірювання.

3. Чітке поєднання з енергетичним допплерним методом, забезпечуючи кількісні показники васкуляризації тканин.

В клініці репродуктології “Інтерсоно” (м. Львів) методика тривимірної ехографії застосовувалася при обстеженні плодів у жінок, вагітність у яких наступила методом запліднення in-vitro. Тривимірна ехографія проводилася у плодів, гестаційний вік яких складав: 11 тижнів, 18 тижнів і 24 тижні. Обстеження проводилося методами статичної та динамічної тривимірної ехографії.

Результати

В результаті проведених обстежень перевага методу використання тривимірної ехографії в акушерстві є незаперечною через те, що:

  1. Проведені дослідження мають завершений вигляд поля інтересу, так як візуалізуються всі три ортогональні площини. Це дозволяє точно ідентифікувати анатомічні площини з точки зору біометрії і об’єму.
  2. Зменшується час сканування в зв’язку із наявністю великої пам’яті збереження зображень.
  3. Поверхневі і транспарентні зображення можуть бути обраховані і виведені на екрані монітору протягом декількох секунд.

Висновки

Великий потенціал тривимірної ехографії - в діагностиці вроджених аномалій розвитку. Поверхневі (на рівні м’яких тканин) зображення створюють вигляд плода як скульптури, де чітко можна візуалізувати та деталізувати не лише анатомічні структури, але і їх розташування (розташування вушних раковин, лицеві дисморфії, клишоногість). Це сприяє більш ефективній діагностиці хромосомних захворювань. Транспарентне зображення є аналогічним з постнатальним рентгеном, що відкриває нові можливості для внутрішньоутробного дослідження скелетних деформацій. Тривимірне сканування забезпечує якісно нову візуалізацію симптомів загрози, уточнює та деталізує місце розташування екстраембріональних структур. Тривимірна ехографія посилює психологічний зв’язок між батьками та дитиною.