Запровадження автоматизованого робочого місця лікаря сонолога клієнта телемедицини на прикладі кабінету узд крижопільської црл вінницької області

 

Вступ

В Україні в даний час широко використовується ультразвукова діагностика (УЗД), що обумовлено численними перевагами даного методу дослідження. Необхідною умовою для їх використання є створення надійного джерела інформації -комп`ютерної бази даних, що відповідає програмі інформатизації медичної галузі, прийнятої кілька років тому. Мета дослідження. Створення на базі кабінету УЗД Крижопільської ЦРЛ автоматизованого робочого місця лікаря-сонолога - клієнта телемедицини.

Матеріали та методи

Впродовж 2000-2004 років в нашому кабінеті УЗД велась робота по створенню комп`ютерної бази даних. Із-за відсутності комп`ютера робота велась на інших комп`ютерах лікарні (стат.відділ, бухгалтерія) та на домашньому комп`ютері. Спочатку дані з стандартного журналу переносились у таблицю MS Access, що практично повторювала графи журналу. Згодом, після вивчення спеціалізованої літератури та консультацій із програмістами викристалізувалась основа майбутньої бази з можливістю збереження знімків, протоколів, можливістю статистичного аналізу, оформлення звітної документації. В квітні 2003 року адміністрацією було віднайдено кошти для придбання комп`ютера для кабінету. З травня 2003 року було введено програму UltrasoundBASE VdS 2.0 з можливістю архівування протоколів досліджень, зображень, ведення електронного журналу кабінету УЗД, щоденника лікаря, річних та квартальних звітів, статистичного аналізу отриманої інформації, створення тематичних атласів власних зображень, резервного архівування

даних на CD-R та CD-RW.За час роботи з даною програмою, в неї неодноразово вносились зміни та доповнення, що привело до створення нової версії програми UltrasoundBASE VdS 3.0 з новими можливостями: збереження крім статичних знімків відео фрагментів та звуку (Допплер), контролю правильності введеної інформації, виключення дублювання частини даних, можливості інтегрування в мережу лікарні з різними рівнями доступу до інформації та ін.. Після знайомства зі статтею Динника О.Б., Кориченського О.М. “Цифрова ультразвукова діагностика без меж: проблеми збереження зображень” було прийнято рішення створити на базі нашого кабінету УЗД клієнт-центр телемедицини. На жаль, ця робота поки що повністю не завершена із-за технічних причин (відсутність телефонної лінії та номерів на АТС).До складу АРМ входить УЗ-сканер SIM-5000plus (1994 р.випуску, аналоговий, виробництва фірми ESAOTEBIOMEDICA, Італія) та комп`ютер з наступними характеристиками Intel Pentium IV, 1800 MHz, DDR 512 Mb, HDD 120 Hb, video GeForce

2MX400, sound Creative 5.1, videograbber DC10+, CDRW, Modem Zixel omni 56k smart. База даних побудована на основі MS Access (з пакету Microsoft Office 2000-XP).

Результати

Завдяки сприянню і підтримці адміністрації (головного лікаря Крижопільської ЦРЛ Рузяка В.І., завідуючої полікл. відділенням Андрушенко С.В.) в кабінеті УЗД Крижопільської ЦРЛ створено АРМ лікаря-сонолога і ведеться подальша робота для створення регіонального центру телемедицини.

Висновки

Втілення “знизу” АРМ лікаря-сонолога - клієнта телемедицини можливе та необхідне. Саме такий принцип дозволить використати всі переваги, які дає ультразвукова діагностика, телемедицина і, зокрема, телесонологія. Позитивні результати можливі у разі взаєморозуміння адміністрації лікарні та лікарів, що прагнуть до втілення нових інформаційних технологій в практичну діяльність. Введення АРМ лікаря-сонолога відкриває нові перспективи і горизонти для розвитку ультразвукової діагностики і наближає кінцеву мету - створення єдиного медичного інформаційного простору в Україні.