Малоінвазивні втручання під контролем узд при механічних жовтяницях у хворих похилого та старечого віку з іноперабельними пухлинами позапечінкових жовчних шляхів

 

Вступ

Останнє десятиріччя ультразвук застосовують не тільки з діагностичною метою, а також для хірургічних втручань - у вигляді малоінвазивних методик. Пункційні методики під УЗ-контролем дозволяють застосовувати дані втручання у різних категорій хворих, в тому числі у осіб похилого та старечого віку з важкою супутньою патологією і високим ступенем операційно-анестезіологічного ризику, так як вони менш травматичні і не потребують загального обезболення. Інтервенційна сонографія дозволяє поряд з іншими малоінвазивними втручаннями досягти низьких показників летальності та ускладнень.

Матеріали та методи

На базі хірургічного відділення ОКЛ за період з 1995 по грудень 2003 року виконано 17 черезшкірних черезпечінкових гепатікостом під контролем УЗ хворим старечого та похилого віку, які поступили в клініку з діагнозом механічна жовтяниця, причиною якої були пухлини Клатскіна. Згідно класифікації Bismuth H., Corlette, у 9 хворих відмічено І тип, у 6 хворих - ІІ тип, у 2 хворих - ІІІ тип пухлин Клітскіна. Важкість ступеня жовтяниці визначали за класифікацією Артемьєвої Н.Н., Напалкова П.Н. - ІІ ступінь відмічена у 10 хворих (58.8%), ІІІ ступінь - у 7хворих (41.2%). Вік хворих коливався від 60 до 84 років і склав 72.4+2.0 роки. Всім хворим проводилося комплексне обстеження: загальний аналіз крові, сечі, біохімічні дослідження крові, кров на маркери до вірусних гепатитів, УЗД, комп’ютерна томографія, РПХГ, дуоденоскопія. Час захворювання пацієнтів склав від 17 до 122 діб. При обстеженні хворих на УЗ виявлено значно розширені внутріпечінкові протоки та різні відділи гепатікохоледоха, в залежності

від рівня обструкції. При високих рівнях обструкції, зумовленої як правило пухлинами, жовчний міхур був невеликих розмірів, а в 3-х випадках візуалізувати його не вдалося. В першу добу після госпіталізації всім 17 хворим під місцевою анестезією Sol. Lidocaini 2% 10-15мл та контролем УЗД виконано черезшкірне черезпечінкове дренування правого або лівого печінкового протоку. В 65% випадків дреновано ліву печінкову протоку, а в 35% випадків - праву печінкову протоку. Дренування виконували за методом Сельдінгера з використанням біопсійної голки “Trucut” 14-G, якою пунктували розширений протік і вводили в його просвіт металічний провідник, по якому проводили відповідну дренажну трубку з фіксацією останньої до шкіри.

Результати

При проведенні дренажної трубки в період засвоєння методики були ускладення у 2-х пацієнтів (11.7%)(підтікання жовчі у вільну черевну порожнину). Один пацієнт був прооперований в ургентному порядку в зв’язку з цим ускладненням. Йому було виконано лапаротомію з дренуванням підпечінкового простору та порожнини малого тазу, а другому пацієнту під контролем УЗ було встановлено дренажні трубки в правий фланг та порожнину малого тазу. Летальні випадки не спостерігались. Хворі на 2-3 добу після малоінвазивних втручань виписані по місцю проживання під спостереження хірурга.

Висновки

Таким чином, черезшкірна черезпечінкова гепатікостомія є методом вибору декомпресії жовчних шляхів у хворих похилого та старечого віку з супутньою важкою патологією і високим ступенем операційно-анестезіологічного ризику при механічній жовтяниці, викликаній іноперабельними пухлинами Клатскіна.