Черезшкірна пункційна аспірація під контролем ультрасонографії в лікуванні дітей з ехінококкозом печінки

 

Вступ

Останнім часом відмічаєтьтся ріст захворюваності на ехінококкоз печінки, в тому числі і у дітей. У 1986 р. Ben Amor et al. вперше описана методика черезшкірної пункції ехінококкових кист печінки під контролем ультрасонографії, яка в поєднанні з хіміотерапією препаратами бендазолового ряду є основним сучасним методом лікування ехінококкозу печінки.

Матеріали та методи

Нами було проаналізовано результати лікування 15 дітей віком від 5 до 16 років ( 9 дівчаток, 6 хлопчиків) з ехінококковими кистами печінки, які перебували на стаціонарному лікуванні в ЛОДСКЛ за період з 1998 до 2003 р. Діагностика проводилася за допомогою ультразвукового дослідження, серологічних тестів, мікрорбіологічного та патогістологічного дослідження. У 9 дітей виявлено одиничні кисти, у 6 - множинні, максимальним числом до 8, розміри кист - від 25 до 90 мм. Згідно класифікації ВООЗ у 10 випадках діагностовано 1-й тип ультрасонографічного зображення ехінококових кист печінки (1 група пацієнтів), у 3-х - 2-й тип (2 група), у 2-х -3-й тип (3 група). Переважна локалізація - 6-7 сегменти правої долі (6 випадків) та 3-й сегмент лівої долі печінки (3 випадки). Базове лікування включало в себе передопераційний короткотерміновий курс альбендазолу, черезшкірну пункційну аспірацію (ЧПА) під контролем ультразвуку з введенням склерозуючого препарату (95% етиловий спирт і 20% гіпертонічний

розчин хлориду натрію) та реаспірацією, післяопераційній курс альбендазолу. Всім дітям ЧПА проводились в умовах операційної під загальною анестезією. Під час маніпуляції проводився експрес-тест аспірату на вміст білірубіну та мікроскопічне дослідження. У 2-х випадках при великих розмірах кисти та неефективності ЧПА проводилось комбіноване оперативне втручання: поєднання ЧПА кисти та лапароскопічної електро- та лазерокоагуляції. Ефективність лікування оцінювали за даними ультрасонографії та серологічними тестами. Контрольні УЗД проводилось з інтервалом в 1 місяць.

Результати

У пацієнтів 1 групи з одиничними кистами діаметром до 60 мм повне виздоровлення після однократної пункції на протязі року відмічено у 2-х дітей, дворазової - 5-ти , триразової - у 2-х дітей. Серед пацієнтів 2 групи та у 1 пацієнта 3 групи виздоровлення відмічено після 2-х аспірацій. Одній дитині з 1 групи з кістою діаметром до 90 мм та 1 дитині з 3 групи після 3-х неефективних пункційніх аспірацій проведено комбіноване оперативне втручання. Післяопераціних ускладень не зафіксовано.

Висновки

ЧПА під контролем УЗД в комплексі з хіміотерапією альбендазолом виявилась ефективною у 13 (86.6%) пацієнтів з ехінококковимми кістами печінки. Найкращі результати отримані при лікуванні пацієнтів з солітарними кістами розмірами до 60 мм. В ускладнених випадках або при неефективності попередніх ЧПА лікування може бути доповнена ендоскопічною коагуляцією кісти. Великою перевагою ЧПА є практічна відсутність ускладнень.