Роль узд при механічній жовтяниці

 

Вступ

Діагностичне значення УЗД при механічній жовтяниці надзвичайно велике і практично на сьогоднішній день займає одне з перших місць із ведучих методів обстеження. Багато хворих до операції, для впевненості в правильному діагнозі, мають на руках по декілька ультразвукових заключень різних лікувальних установ. Це говорить про те, що з появою УЗД одночасно виникла проблема діагностичної достовірності її, що і є темою нашого дослідження.

Матеріали та методи

Матеріалом для вивчення цього питання послужили історії хвороби 50 хворих, оперованих з приводу механічної жовтяниці, які піддані аналізу методом статистичної обробки. У 17 випадках із 50, ми отримали дані, які не підтвердилися на операції, або підтвердилися частково. Звичайно, що така велика кількість похибок в діагностіці механічної жовтяниці вимагає більш інтенсивної роботи в цьому напрямі.

Результати

По локалізації найбільш недостовірні заключення УЗД були зроблені при пухлинних утворах печінки, жовчевого міхура, фатерового сосочка. Так на УЗД виявлено в одному випадку рак жовчевого міхура, а на операції - підпечінковий абсцес. В другому - на УЗД - рак жовчевого міхура, а на операції - рак фатерового сосочка, в третьому - на УЗД кіста печінки, а на операції - рак жовчевого міхура. Не менші неточності по кількості випадків допущені і при верифікації жовчевої протоки. Так, за нашими даними, в 7 випадках пропущені при УЗД конкременти жовчевої протоки. При цьому заключення були різні: некалькульозних холецистит, наявність конкрементів в жовчевому міхурі, панкреатит, рак жовчевого міхура. Мали місце заключення про вміст конкрементів в жовчевих протоках, а на операції не було жодних. В даному випадку слід не забувати, що залишення каменів під час операції в жовчевій протоці не є поодинокими випадками. Досить часто нами виявлялася невідповідність даних УЗД з даними, отриманими під час операції

про ширину жовчевої протоки. Так, в чотирьох випадках на операції виявлено ширину протоки, яка досягала 2-3 см і більше, а за даними УЗД вона була майже наполовину меншою. УЗД жовчевого міхура, на відміну від жовчевої протоки, було в значній мірі достовірнішим. Так, із 32 випадків УЗД жовчевого міхура, тільки в 2 випадках не виявлялось конкрементів. Доречно відмітити, що факти неспівпадіння розмірів та величини конкрементів, які були виявлені під час хірургічного втручання, мали місце також як і невідповідність даних УЗД за деструкцію стінки жовчевого міхура. При аналізі УЗД раку головки підшлункової залози відмічено у 8 випадках із 10 співпадіння діагнозів, де рак був підтверджений на операції.

Висновки

Результати досліджень вказують, що УЗД дає високу інформативність при обстеженні жовчевого міхура на предмет конкрементів та підшлункової залози і меншу - при обстеженні жовчевої протоки та онкоуженнях печінки і жовчевого міхура та фатерового сосочка. Недивлячись на те, що УЗД-обстеження при механічній жовтяниці дає суттєву частку похибок, воно залишається одним із основних методів обстеження. Підвищення інформативності УЗД ми вбачаємо в провадження протоколів обстеження, цілеспрямованого підвищення кваліфікації спеціалістів УЗД, використання широкого спектру удосконаленої апаратури для УЗД.