Узд контроль перебігу кіст яйників в амбулаторних умовах

 

Вступ

Своєчасна діагностика об`ємних утворів яйників та відповідальне рішення щодо часу оперативного втручання залишається актуальним в гінекології та хірургії. Широке використання ультразвукової діагностики дозволяє діагностувати різного роду пухлини яйників у можливо ранні стадії їх розвитку. В той же час прийняття рішення про оперативне видалення або втручання повинно прийматися у відповідний термін та на основі достовірного діагнозу. Мета дослідження. Визначити ведучі ознаки змін яйників при ультразвуковому їх дослідженні в процесі динамічного спостереження за жінками з об`ємними утворами (кістами) яйників.

Матеріали та методи

Виконано аналіз спостереження за 23 жінками у вікових межах 20-46 років. Спостереження за всіма хворими проводилося протягом 3-12 місяців із щомісячним ультразвуковим обстеженням в реальному часі В-методом. При еходослідженні оцінювалась топографія органів малого тазу, розміри матки, ехощільність та структура міометрію, стан порожнини матки, стан ендометрію, розташування та структура яйників.

Результати

Виявлені кісти яйника у обстежених жінок (23 хворих) регресували протягом часу спостереження повністю у 16 хворих, в середньому протягом 80±8,3 днів. У 4 хворих жінок кісти не регресували більше 120 днів і вони були оперовані. Всі персистуючі утвори (кісти) у обстежених та оперованих виявилися доброякісними утворами. Ультразвукова картина простої кісти яйника у обстежених характеризувалася правильною округлою або овальною формою, рівними та чіткими краями, гладкою внутрішньою поверхнею, ехо-негативним типом внутрішньої структури. Кіста жовтого тіла характеризувалась дрібно сітчастою структурою, часом з нечіткими або неправильної форми перетинками, наявністю в порожнині кісти включень високої ехогенності (згорток крові).

Висновки

1. Динамічне довготривале ультразвукове спостереження за перебігом кісти яйника у жінок сприяє зменшенню непотрібних оперативних втручань у більшості хворих.

2. Результати дослідження дозволяють оптимізувати строк спостереження за хворими.

3. Характерна картина кісти яйника за ультразвуковим обстеженням є досить об`єктивним критерієм відсутності малігнізації.