Узд обстеження в невідкладній хірургії

 

Вступ

Найважливішою проблемою практичної медицини, в особливості хірургії, є діагностика гострих захворювань органів черевної порожнини. З труднощами при розпізнаванні гострої хірургічної патології зустрічаються навіть найбільш досвідчені спеціалісти, особливо при нетиповому перебігу захворювання, що характерно для осіб старечого віку, у дітей, людей зі шкідливими звичками. Враховуючи сказане, використання всіх можливих діагностичних процедур для отримання найбільш достовірної інформації і встановлення правильного діагнозу є повсякденною необхідністю в клініці хірургічної патології. Ультразвукове обстеження в контексті сказаного, зайняло ведуче місце в діагностиці гострого холециститу та панкреатиту. Однак, досвід використання УЗД в діагностиці іншої гострої патології органів черевної порожнини ще недостатній і потребує подальшого накопичення фактів. Нами вивчалася можливість ургентного ультразвукового обстеження при різній патології органів черевної порожнини.

Матеріали та методи

Аналізуються результати обстеження 125 ургентних хворих з різною хірургічною патологією, що поступали в Львівську міську лікарню швидкої медичної допомоги. В комплексне обстеження хворого входили клінічне, лабораторне, ультразвукове, ендоскопічне, рентгеноскопічне обстеження. Дані хірургічного та морфологічного вивчення співставлялися з даними, отриманими в доопереційному періоді. Ультразвукове дослідження виконувалося переважно без попередньої підготовки хворого та проводилося за стандартною методикою у реальному часі з використанням В-методу. Воно дозволяло з досить високою точністю ідентифікувати зміни ехоструктур органів черевної порожнини.

Результати

У обстежених була виявлена найрізноманітніша патологія, а саме: гострий холецистит - 68 хворих (54,5%), гострий панкреатит - 10 хворих (8,85%), травматичне пошкодження органів - 8 хворих (6,37%), пухлини органів черевної порожнини - 5 (3,45%), загострення захворювань органів травлення - 13 (10,2%), гостра патологія матки та придатків - 2(1,8%), інша - 19 хворих (15,3%). Співставлення даних інших методів дослідження та ультразвукового дослідження показав, що неспівпадіння результатів ультразвукового обстеження з попереднім клінічним діагнозом був у 4,5% хворих.

Висновки

Невідкладне ультразвукове обстеження має високу інформативну цінність в клініці ургентної хірургії. УЗД повинен використовуватися для отримання інформації на першому етапі діагностики та в динамічному процесі використання інших методів, таких як рентгеноскопія, ендоскопія та інвазивних. Накопичення достатнього клінічного досвіду розширить можливості УЗД в ургентній хірургії.