Ехографічна діагностика аномалій розвитку внутрішніх геніталій з порушенням відтоку менструальної крові у дівчат

 

Вступ

Вроджені вади розвитку жіночих статевих органів становлять 4% всіх вроджених аномалій. Маніфестація пороків геніталій з порушенням відтоку менструальної крові настає в пубертатному віці, так як після менархе вище аплазованого відрізку статевих шляхів накопичується менструальна кров і формується пухлиноподібне утворення, що супроводжується характерними клінічними проявами. Діагностика аномалій розвитку матки та піхви досить складна, що призводить до помилок у визначенні характеру патологічного стану і, як наслідок, необгрунтованих оперативних втручань. Таким чином існує потреба подальшого удосконалення методів діагностики і тактики ведення хворих з цєю складною патологією.

Матеріали та методи

Проаналізовано ведення 100 дівчат 10 - 18 років, яким було проведено оперативне лікування у відділенні дитячої та підліткової гінекології УДСЛ „Охматдит” з 1988 року по 2003 рік з приводу аномалій розвитку статевих органів.

Результати

Порушення відтоку менструальної крові виникає при атрезії природного отвору, або при аплазії частини статевих шляхів.По рівню атрезії хворі розподілені таким чином: атрезія гімену - 29, аплазія частини піхви -23, атрезія зовнішнього вічка цервікального каналу 10, гемігінатрезія -замкнена рудіментарна піхва у 24 і атрезия зовнішнього вічка цервікального каналу з одного боку у 11, функціонуючий рудиментарний ріг матки у 3. УЗД дозволяє встановити наявність пухлино подібного утворення нижче матки і накопичення рідини в порожнині матки і маткової труби при формуванні гематометри і гематосальпінксу. При гемігінатрезії в 100% випадків мала місце аплазія нирки з того ж боку. При гематометрі функціонуючого рудиментарного рогу матки при УЗД безпосередньо біля тіла матки візуалізується ехонегативне утворення з товстою стінкою, з’єднане з ним більш або менш вираженою перетинкою. Яєчник розташований латерально від нього. Патологія нирок у дівчат цієї групи не відмічена. Слід відмітити, що 41% усіх

хворих були проведені не ефективні оперативні втручання до госпіталізації в нашу клініку. Чим вище рівень атрезії, тим більший відсоток помилкових діагнозів, рівень яких збільшується від 10,3% при атрезії гімену до 70% при аплазії частини піхви і атрезії зовнішнього вічка цервікального каналу, тим раніше і частіше виникають гематометра (з 10% до 100%) і гематосальпинкс (з 3,4% до 30%). Найбільш поширеною помилкою при УЗД є встановлення діагнозу кіста яєчника при наявності гематометри функціонуючого рудиментарного рогу матки, гематоцервікса та гематолокольпоса. Формування тубооваріальних пухлин викликає додаткові складнощі в оцінці ехоскопічної картини. Точність ехоскопічної діагностики рівня атрезії, підтверджена під час оперативного дікування у всіх 100 хворих. Впроваджено інтраопераційний ультразвуковий контроль пункції гематоцервіксу, що знижує ризик ушкодження суміжних органів і робить втручання більш безпечним.

Висновки

  1. Ультразвукове дослідження високоінформативне для діагностики аномалій розвитку геніталій з порушенням відтоку менструальної крові тому, що рівень аплазії розташований нижче черевної порожнини і вище піхви і недосяжний для застосування ендоскопічних методів. і дозволяє точно визначити рівень атрезії, тактику оперативного лікування і провести його із застосуванням ехоскопічного контролю.
  2. Високий рівень помилкових діагнозів, встановлених при аномаліях розвитку в регіонах, свідчить про недостатню обізнаність деяких фахівців щодо цієї патології і необхідність лікування цих хворих у спеціалізованих відділеннях, де набуто досвід ведення даної патології.