Ехокардіографічні особливості у новонароджених з внутрішньоутробною гіпоксією і асфіксією, народжених від матерів з серцево-судинною патологією

 

Вступ

Однією з найважливіших проблем неонатології та педіатрії є гіпоксичне ураження серцево-судинної системи новонароджених. що перенесли перинатальну гіпоксію. Оскільки до моменту пологів і в залежності від їх протікання патологічний процес може зупинятись або мати подальше продовження. рівень і ступінь ураження серцево-судинної системи будуть неоднакові: це і неонатальна легенева гіпертензія, і персистенція фетальних коммунікацій, і дисфункція міокарду з порушенням серцевого ритму і провідності.

Матеріали та методи

Було обстежено 267 вагітних жінок з патологією серцево-судинної системи у 2-3 триместрі вагітності. Контрольну групу складали 50 практично здорових вагітних.Всім вагітним було проведено УЗ дослідження з допплерометрією у системі "мати - плацента - плід". У 187(70,8%) вагітних основної групи виявлені допплерометричні ознаки внутрішньоутробної гіпоксії. У контрольній групі внутрішньоутробна гіпоксія діагностована у 7(14%) жінок. Вагітні, що мали ознаки внутрішньоутробної гіпоксії були виділені у групу ризику. Під час пологів 53(19,85) новонароджених основної групи перенесли гостру асфіксію. У контрольній групі гостру асфіксію перенесли 5(10%) новонароджених. У першу та п'яту добу життя всім новонародженим була проведена єхокардіографія з допплерометрією за стандартним протоколом.

Результати

В результаті обстеження в обох групах було виділено новонароджених, що перенесли лише внутрішньоутробну гіпоксію, гостру асфіксію під час пологів, внутрішньоутробну гіпоксію і гостру асфіксію та групу практично здорових новонароджених.

Висновки

  1. В результаті проведеної роботи була показана доцільність УЗ моніторингу кровообігу у системі "мати - плацента - плід" всіх вагітних з єкстрагенітальною патологією для визначення групи ризику по гіпоксичним ускладненням у новонароджених.
  2. Доведена доцільність єхокардіографії новонароджених у першу добу життя для визначення подальшої тактики лікування наслідків асфіксії.
  3. Визначені терміни для динамічного спостереження з проведенням єхокардіографії немовлятам, народженим від матерів з серцево-судинними захворюваннями.