Ультразвукова характеристика стану щитовидної залози у дітей, опромінених чинниками аварії на чаес

 

Вступ

Ультрасонографія є найбільш інформативним і найперспективнішим методом дослідження щитовидної залози дітей, зазнавших впливу радіоактивного йоду внаслідок аварії на ЧАЕС, яка дозволяє визначити особливості структури щитовидної залози безболісно, без інвазії, з реальним , при необхідності, моніторуванням.

Матеріали та методи

Ультрасонографічне дослідження дітей, евакуйованих з 30-км зони, показало зниження ехогенності тканини щитовидної залози у 38,0%, підвищення - у 12,0%. У 58,0 % - змін в ехоструктурі залози не відмічено. У 32,0% виявлена неоднорідність ехоструктури залози: найчастіше - у вигляді дрібних (до 3 - 4 мм) ехонегативних та ехопозитивних включень. Вузлові утворення візуалізувались у 7,0 % дітей. Ультразвукова картина, притаманна хронічному тиреоїдиту, відмічена у 42,0% дітей, у яких були визначені елементи фіброзування тканини щитовидної залози та велика численність гідрофільних ділянок. У досліджуваній групі дітей діагноз хронічного тиреоїдиту було верифіковано у 24,0 % осіб, решту обстежених віднесено до групи ризику його розвитку. При ультрасонографії щитовидної залози дітей та підлітків, які постійно мешкають на контамінованих радіонуклідами з дефіцитом йоду територіях, збільшення об`єму органу, що перевищує вікові нормативи, визначено у 78,0 % осіб. Зниження ехогенності тканини щитовидної

залози відмічалося у 18,0 %, однорідність ехоструктури - у 27,0%, неоднорідність - у 73,0 % дітей. Зміни в структурі щитовидної залози, як і в групі евакуйованих з 30-км зони, найчастіше зустрічались у вигляді дрібних ехонегативних та ехопозитивних включень - 38,0 % та 54,0 % відповідно. Елементи фіброзу виявлені у 21,0 % дітей, вузлові утворення - у 16,0 % від усієї групи обстежених. Ультрасонографічні дослідження щитовидної залози дітей групи порівняння (мешканці м. Києва) виявили збільшення її об'єму, що перевищує вікові нормативи, у 42,0 %, зниження ехогенності тканини у 38,0 %; однорідність ехоструктури визначена у 29,0 %, неоднорідність ехоструктури - майже у третини випадків. Елементи фіброзу виявлені у 17,0 % дітей, вузлові утворення - у 5,0 %. У досліджуваній групі дітей- киян діагноз хронічного тиреоїдиту було верифіковано у 34,0 %.Слід зауважити, що у обстежених дітей структурні зміни щитовидної залози розвивалися, як правило, на тлі різноманітних несприятливих факторів,

зокрема, соматогенного (часті гострі респіраторні інфекції, алергічні реакції, хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, органів виділення, гельмінтозів та ін.) при наявності комплексу чинників аварії на ЧАЕС.

Результати

При співставленні результатів ультразвукового дослідження дітей, евакуйованих з 30-км зони, мешканців контамінованих територій з дефіцитом йоду та групи порівняння визначена односпрямованість структурних змін у щитовидній залозі

Висновки

Враховуючи результати проведенного дослідження можна припустити, що виявлені структурні зміни в щитовидній залозі можуть трансформуватися в патологічний стан з розвитком порушень гормонального гомеостазу та маніфестацією тиреоїдної патології у майбутньому, що обгрунтовує необхідність довготривалого моніторингу.