Діагностична цінність сонографії при травмі живота у дітей

 

Вступ

Закриті пошкодження органів черевної порожнини у дітей відносяться до числа найчастіших і найважчих травм черевної порожнини. Внаслідок анатомічних особливостей та різноманітності пошкоджень, важкість стану і клінічна картина потерпілих має широкий діапазон. Раціональна лікувальна тактика при закритій травмі живота не може бути забезпечена без ранньої та ефективної діагностики пошкодження внутрішніх органів, визначення величини крововтрати.

Матеріали та методи

З 1998р. в клініці обстежено 107 дітей з підозрою на закриту травму живота. Обстеження проводилося на апаратах: Siemens Sl-1 конвексним датчиком 3,5 МГц і 5 МГц, та Acuson - 128 XP лінійним датчиком 3,5 МГц.

Результати

У 87 діагностовано різні пошкодження внутрішніх органів. Травма печінки діагностована у 17 пацієнтів, підшлункової залози - у 4, розрив селезінки - у 22 хворих, заочеревинний розрив 12ти палої кишки - у 1, розрив кишківника - у 4 хворих, травма нирки - у 39 дітей. Ехографічно, при поступленні хворих виявлено вільну рідину в порожнині малого тазу, латеральних каналах, наявність гематом. Велику діагностичну цінність має симптомокомплекс, який включає як прямі ознаки: наявність ехонегативної зони в паренхімі, яка характеризує підкапсульний розрив, ехонегативна зона серповидної форми з нечіткими зірчатими контурами - глибокі цетральні розриви; так і додаткові: візуалізація лінії розриву з наявністю крові в малому тазу, що вказує на черезкапсульний характер ушкодження. При розриві 12ти- палої кишки візуалізувався пневморетроперитоніум. Верифікація результатів ехографії отримана під час лапаротомії або люмботомії. Співставлення результатів ехографії з величиною гемоперитоніума у прооперованих

дітей дозволило визначити їхню взаємну відповідність. Візуалізація крові в малому тазу вказує про крововтрату до 10% ОЦК, в латеральних каналах - до 15%, під передньою черевною стінкою та мезогастрії - до 30%, а в піддіафрагмальному просторі - більше 30% ОЦК.

Висновки

Ехографія - надійний скринінг-тест, який дозволяє виявити локалізацію та характер пошкодження внутрішніх органів, визначити об'єм крововтрати, що суттєво впливає на вибір тактики лікування. Неінвазивність і нешкідливість методу дозволяє неодноразово проводити дослідження в динаміці у хворих з підкапсульною локалізацією пошкодження і тим самим обмежити покази до оперативного втручання. Вважаємо необхідним проведення ультразвукового обстеження у пацієнтів з підозрінням на розрив паренхіматозних органів, оскільки воно сприяє своєчасному оперативному втручанню і відповідно впливає на прогноз життя дитини з такою небезпечною травмою.