Прояви ультразвукових маркерів довголіття в гепатопанкреатобіліарній системі

 

Вступ

Використання ультразвукових (УЗ) обстежень (УЗО) дозволяє визначати нові ознаки клінічних механізмів захворювань гепатопанкреатобіліарної системи. Метою обстеження став аналіз УЗ особливостей діагностики гострої хірургічної патології печінки (П) та підшлункової залози (ПЗ) у хворих з наявністю УЗ маркерів довголіття.

Матеріали та методи

Авторами раніше опубліковані маркери Д в стінці жовчного міхура (ЖМ). В даній роботі наведено результати аналізу ультразвукової структури та ехогенності паренхіми П та ПЗ у людей з наявністю в їхньому роді пробантів першого та другого ряду старше 80 років. Проаналізовано історії хвороб 600 хворих старше 50 років, які перебували на хірургічному лікуванні в КОКЛ з 1993 по 2003 рік, у 95 із них мали довголітніх родичів та могли успадкувати фактор довголіття, вони увійшли в когорту. Група хворих без фактору довголіття є представниками загальної популяції. Обстеження виконані на апаратах UNISON 400 , ALOKA 630, ATL 1500 та SLE-101.

Результати

Паренхіма печінки. В популяції вона характеризується дрібно-, середньо-, та крупнозернистою структурою з неоднорідністю ехогенності в залежності від стадії перебігу захворювань. В когорті хворих паренхіма печінки дрібнозерниста та однорідна в усіх вікових групах, судини та жовчні протоки у них без проявів периваскулярної інфільтрації. Жовчний міхур. У людей із загальної популяції при наявності гострого холециститу зміни в стінці ЖМ дають підстави верифікувати гострі зміни. У людей із когорти стінки ЖМ не ущільнюються аж до старечого віку. УЗ прояви гострого запального процесу у них мають відстрочений характер, але біохімічні та клінічні зміни в крові вказують на гострий перебіг. У них не спостерігалися аномалії розвитку та топографії ЖМ. Підшлункова залоза. В популяції спостерігається раннє формування фіброзних змін в паренхімі. Про наявність деструктивних змін в гіперехогенній ПЗ може вказувати наявність ділянок гідрофільності в структурі залози та парапанкреатичній клітковині. При

цьому відбувається звуження гістограми та зростання загальної амплітуди її. У людей когорти структура паренхіми ПЗ залишається стабільно дрібнозернистою та однорідною в усіх вікових групах. У них рідше виникають ускладнення перебігу гострого панкреатиту в порівнянні з людьми загальної популяції.

Висновок

  1. Факторами довголіття за даними ультразвукового обстеження є відсутність потовщення стінок ЖМ, дрібнозернистий характер та стабільність незміненої ехогенності печінки та підшлункової залози в усіх вікових групах.
  2. У хворих з наявністю маркерів довголіття перебіг запальних процесів в печінці та підшлунковій залозі в більшості має прогностично сприятливий та захисний характер.