CТАНДАРТИЗОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОБСТЕЖЕННЯ КОЛІННОГО СУГЛОБА З КРИТЕРІЯМИ ОЦІНКИ ОБСТЕЖУВАНИХ СТРУКТУР

Кучер А.Р., Горак А.Р., Серафин Ю.Я., КопанькоА.Є.

ЛНМУ університет ім. Д. Галицького, кафедра променевої діагностики. Центр ультразвукової діагностики "УЛЬТРАМЕД". Львів


Метою даного дослідження є розробка стандартизованого підходу при виконанні ультрасонографії колінного суглоба.

Запровадженно методологічний підхід в основу якого покладений принцип стандартизації при попередньому визначені кісткових орієнтирів, які служать базовими для отримання стандартного зрізу.

Обстеження виконується методологічно отримуючи послідовні зрізи вентрального та дорсальних сегментів.


Обстеження вентрального сегмента.

Cупрапателлярна сагітальна та горизонтальна позиція при розігнутому коліні. Оцінюються в стані спокою та при напруженні м’язів стегна: сухожилля чотироголового мязу стегна (ділянка ентезу до наколінка, товщина, ехоструктура, ехогенність, характер кровоплину, цілісність при виконанні функціональної проби з напруженням та розслабленням чотириголового м’язу), верхній заворот (характер вмісту, передньо-задній розмір прошарку рідини, стан синовіальної оболонки).

Препателлярна сагітальна та горизонтальна позиція при розігнутому коліні. Оцінюється передня поверхня наколінка (характер кісткової поверхні), підшкірна переднаколінкова синовіальна сумка (візуалізація, характер вмісту, проліферація синовіальної оболонки).

Інфрапателлярна сагітальна позиція при розігнутому коліні. Оцінюються власна зв’язка наколінка (зони ентезу, цілісність, ехогенність, ехоструктура, наявність включень), горбистість великогомілкової кістки (якою тканиною представлена, чи збільшена в об’ємі, наявність фрагментації, ступінь зв’язку з великогомілковою кісткою), жирове тіло Гоффа (структура, ехогенність), глибока піднаколінкова сумка (візуалізація, розміри, характер вмісту), поверхнева гусяча лапка (зона ентезу).

Інфрапателлярна горизонтальна позиція при розігнутому коліні. Оцінюються центрація наколінка (розташування верхівки наколінка по відношенню до міжвиросткової заглибини стегнової кістки), пателофеморальна опора (форма), власна зв’язка наколінка (однорідність зв’язки, ступінь ушкодження (напр.1/3, ½, 2/3, повний розрив).

Медіальна фронтальна позиція в положенні розгинання в нейтральному положенні

(зовнішня ротація та легке згинання коліна). Оцінюються медіальна коллатеральна зв’язка (структура, ехогенність, товщина, цілісність при виконанні функціональної проби, ділянки ентезу), медіальний надвиросток стегнової кістки та медіальний виросток великогомілкової кістки (характеристика кісткового контуру, наявність дефектів поверхні, остеофітів), тіло медіального меніска (структура, цілісність, ехогенність, контури, пролабування меніску назовні – ознака звуження суглобової щілини).

Латеральна фронтальна позиція в положенні розгинання в нейтральному положенні

(внутрішня ротація). Оцінюються латеральна колатеральна зв’язка (зони ентезу, ехоструктура, ехогенність, цілісність), синовіальна сумка латеральної колатеральної зв’язки (візуалізація, розміри, характер вмісту), латеральний надвиросток стегнової кістки та головка малогомілкової кістки (кістковий контур, дефекти поверхні, остеофіти), сухожилля двоголового м’язу стегна (структура, ехогенність, цілісність, наявність випоту довкола сухожилля), підколінний м’яз (структура, цілісність), тіло латерального меніска (структура, ехогенність, наявність включень, контур).

Супрапателярна горизонтальна позиція при зігнутому коліні. Оцінюється суглобовий хрящ нижніх поверхонь виростків стегнової кістки (товщина в ділянці пателофеморального плато стегнової кістки, структура, ехогенність, контур, наявність включень, рівномірність та чіткість субхондральної пластинки).

Передньо-медіальна косо-повздовжня позиція при зігнутому коліні (зовнішня ротація гомілки). Оцінюються передній ріг медіального меніску (структура, ехогенність, контури, цілісність), сухожилля поверхневої «гусячої лапки» (контуру великогомілкової кістки в ділянці дистального ентезу, цілісність, структура, ехогенність), підсухожильна синовіальна сумка сухожиль поверхневої «гусячої лапки» (візуалізація, розміри, характер вмісту), медіальний утримувач наколінка (структура, ехогенність, цілісність, наявність випоту довкола).

Передньо-латеральна повздовжня позиція при розігнутому та зігнутому коліні (внутрішня ротація гомілки). Оцінюються передній ріг латерального меніска (цілісність, структура, ехогенність, контури), дистальний кінець сухожилля клубово-гомілкового пасма (зона ентезу, структура, ехогенність, наявність включень та випоту довкола), підсухожильна синовіальна сумка клубово-гомілкового пасма (візуалізація, розміри, характеристика вмісту), латеральний утримувач наколінка (структура, ехогенність, цілісність, наявність випоту довкола).

Інфрапателярна сагітальна позиція при зігнутому коліні (додатково горизонтальні зрізи). Оцінюються передня схрещена зв’язка (зони ентезу, випіт навколо, цілісність, потовщення та неоднорідність), суглобовий хрящ (товщина хряща на виростках стегна, структура, ехогенність, контур, наявність включень, рівномірність та чіткість субхондрального шару).


Обстеження дорсального сегмента.

Задня косо-поздовжня позиція при розігнутому коліні. Оцінюються задня схрещена зв’язка (зони ентезу, випіт навколо, потовщення та неоднорідність).

Медіальна сагітальна позиція (згинання та з\вн. ротація). Оцінюються задній ріг медіального меніска (структура, ехогенність, контури, цілісність при виконанні функціональної проби), сухожилля півперетинчастого м’язу (структура, ехогенність, наявність включень, випоту довкола сухожилля), синовіальна сумка півперетинчастого м’язу (візуалізація, розміри, характер вмісту, сполучення з порожниною суглобу).

Латеральна сагітальна позиція (згинання та зовн.\вн. ротація). Оцінюють задній ріг латерального меніска (за тими самими критеріями що і медіальний меніск)

Задня горизонтальна позиція (нахил трансдюсера 30º). Оцінюють передню схрещену зв’язку (зона ентезу, випіт навколо, товщина, однорідність).


Висновок: Стандартизація при ультрасонографії колінного суглоба є запорукою системного підходу до обстеження в контексті основних принципів ортопедичної сонографії – стандартизації, симетричності та функціональності обстеження.