ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ ЗА МЕТОДИКОЮ R.GRAF ДЛЯ СКРІНІНГУ НОВОНАРОДЖЕНИХ В ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ

Горак А.Р., Кучер А.Р.

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра променевої діагностики. Центр ультразвукової діагностики « УЛЬТРАМЕД », Львів.


Мета дослідження: вивчити можливість використання ультрасонографії кульшових суглобів за методикою R.Graf для скрінінгу новонароджених в пологовому будинку з метою ранньої діагностики вроджених дисплазій кульшових суглобів.

Термін «дисплазія кульшового суглобу» запроваджений в 1925 році Хіпгенрейнером. Суть його теорії зводиться до того, що кульшовий суглоб затримується в розвитку і підвивих та вивих суглобу виникає, як вторинне утскалнення в дистпластичному суглобі.

Вроджена дисплазія кульшових суглобів (далі ДКС) займає перше місце серед вроджених захворювань опорно-рухового апарату. За даними різних авторів ДКС мають 5-7 дітей на 1000 новонароджених в розвинутих країнах, та близько 15-40 дітей на 1000 в країнах, що розвиваються.


Методика ультразвукового обстеження кульшових суглобів була розроблена австрійським ортопедом Рейнхардом Ґрафом ще в 70-х роках, а перші публікації про нього появились в 1978-1979 роках. Методика ґрунтовно розроблена та застосовується на державному рівні вже близько 20 років в деяких країнах Євроми (Австрія, Німеччина, Швейцарія), як скрінінговий метод обстеження новонароджених на предмет ДКС.

Ультразвукове дослідження полягає не лише в оцінці центрації чи децентрації головки стегнової кістки, а і в оцінці ступеню розвитку (формування) кісткового та хрящового дахів кульшової западини. Методику можна розділити на 2 частини. Частина 1 - власне методику обстеження та отримання стандартного зображення кульшового суглобу. Та частину 2 – розмітку та оцінку отриманого зображення. В даному обстеженні ми користувалися методикою обстеження та отримання зображення, розміткою та оцінкою за R.Graf.

Методика обстеження полягає в отримані стандартного зображення площини сканування суглобу, на якому одночасно візуалізуютсья 4 основні елементи: 1 - головка стегнової кістки, 2 - кістковий дах кульшової западини, 3 - її хрящовий дах та хрящову губу (найчастіше ці два утворення об’єднують в поняття «лімбус»), і 4 – кістково-хрящову межу, тобто межу між окостенілим діафізом стегнової кістки та неокостенілим епіфізом. Наявність цих 4 елементів зумовлює можливість проведення лише однієї, єдино вірної площини сканування, яка власне і підлягає наступному етапу обстеження, а саме розмітці та оцінці. Розмітка зображення полягає у проведенні трьох ліній, які формують два кути – α та β. Кут α утворений лініями які проведені: одна по зовнішньому краю здухвинної кістки та лінією проведеною через край суглобової западини та γ-хрящ. Кут β утворений лініями краю здухвинної кістки та лінією яка проведена через еркер кісткового даху та середину хрящової губи кульшової западини.

Кут α відображає ступінь формування кісткового даху суглобової западини. Він знаходиться в зворотній залежності від ацетабулярного кута, який вимірюють на рентгенограмах, тобто кут α рівний 90 мінус ацетабулярний кут. В нормі цей кут складає більше 60 градусів.

Кут β характеризує ступінь формування хрящового даху суглобової западини. В нормі цей кут є менше 77 градусів. Вимірюванню кута β надають менше значення ніж куту α, проте в залежності від нього типи кульшових суглобів розділяють на підтипи.

Оцінка ступеню розвитку кульшових суглобів проводилась за схемою типів кульшових суглобів розробленою R.Graf.

Тип І (А і В) – зрілий кульшовий суглоб.

Тип ІІ А – незрілість кульшового суглобу (перехідний тип кульшового суглобу).

Тип ІІ В – дисплазія легкого ступеню – під час обстеження цей тип не зустрічався, оскільки його застосовують лише для дітей старше 3 місяців.

Тип ІІ С та D – стабільна та нестабільна дисплазія важкого ступеню. Стабільність визначалась шляхом виконання функціональних проб з ротацією та осьовим навантаженням.

Тип ІІІ – підвивих.

Тип IV – вивих.


Матеріали та методи: обстеження проводилось за допомогою ультразвукового сканеру HONDA HS-2000. Обстеження проводилось лінійним трансдюсером з частотю 5-10 МГц. Для обстеження використовувалась стандартна укладка, розроблена R.Graf. Для обрахування кутів використовувалась стандартна програма «Hip Joint» ультразвукового сканера.


Результати: Скрініове обстеження проводилось всім новонародженим в міському пологовому будинку № 1 м. Львова в два етапи: з 02.07.2007 р. по 08.08.2007 р., та з 25.11.2007 р по 18.12.2007 р. Для оптимальної організації обстеження були залучені один лікар та 1 медсестра. Загалом було обстежено 484 дитини – 254 дівчат та 230 хлопчиків. Середній вік обстежуваних дітей складав в середньому 2-3 доби (0-6 діб). Вирахувано, що для обстеження однієї дитини в середньому затрачено 3,5-4 хвилини. Білшість часу було затрачено на запеленання-розпеленання дитини а також на її розміщення в стандартній укладці. Безпосередньо на сканування та розмітку одного суглобу затрачено 30-40 секунд. Протягом даного обстеження був отриманий наступний розподіл кульшових суглобів за типами по R.Graf: Тип І (зрілі кульшові суглоби) були виявлені в 278 дітей (57,5%); Тип ІІ А (незрілі суглоби) у 194 – 40,2 % (з них 76 - однобічна незрілість (15,7%) та 118 – двобічна (24,5%)); Тип ІІ С та D (важка дисплазія) в 10 дітей (2,1 %) (з них 8 однобічна (1,6%) та 2 двобічна (0,5%)); Тип ІІІ (підвивих) – 0 дітей (0%); Тип IV (вивих) – 1 дитина (0,2%).


Висновок: Метод ультрасонографії кульшових суглобів за методикою R.Graf є високоінформативним методом для раннього виявлення дисплазій кульшових суглобів у дітей першого року життя, що доведено багаторічним досвідом використання її в провідних країнах Європи. Враховуючи відсутність променевого навантаження, швидкість та простоту виконання, і можливість застосовувати обстеження у дітей вже з перших днів життя, її можна і потрібно застосовувати як скрінінговий метод. Цей скрінінг слід проводити в пологових будинках, оскільки тільки таким чином дотягнеться майже 100% охоплення новонароджених обстеженням. Апробація даної методики показала можливість її застосування в теперішніх соціально-економічних умовах держави та медицини зокрема для ранньої діагностики та лікування вродженої дисплазії кульшових суглобів.