ЕХОГРАФІЧНА ДІАГНОСТИКА ПАТОЛОГІЇ СЕЛЕЗІНКИ У ДІТЕЙ

Лук'янова І.С., Дикан І.М., Тарасюк Б.А.

ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України", НПЦ Променевої діагностики АМН України, Київ


Вступ. Селезінка є багатофункціональним органом, який має надзвичайно велику васкуляризацію. Крізь неї проходить до 350 л крові на добу у дорослого. Патологія селезінки зустрічається досить рідко.Саме тому в літературі її називають "забутим органом" черевної порожнини. Травми селезінки є найпоширенішою патологією. В той же час, як відомо існує цілий ряд патологічних станів, особливо в педіатрії (неопластичні хвороби, захворювання крові, аутоімунні захворювання, окклюзійні хвороби, хвороби накопиченя, тощо), які супроводжуються спленомегалією. Аномалії розвитку селезінки у вигляді аспленії, поліспленії також відносяться до розряду рідкої патології.


Матеріали та методи. За період з 2005 до 1 кварталу 2008 року серед обстежених дітей віком від 0 до 17 років було 367 пацієнта з патологією селезінки. Хлопчиків було 191(52%), дівчаток – 176(48%). Середній вік паціентів складав 11,2 роки. Ультразвукове обстеження черевної порожнини проводилося в В та допплерівському режимах на сканері Sonoline G-40 (Siemens AG ) і ЕUВ-405 (Hitachi) за загальноприйнятою методикою.


Результати. Спленомегалія була визначена у більшості дітей - 336(91,6%). В основному це були пацієнти з гострою вірусною інфекцією або загостренням хронічної патології. Слід зазначити, що діти з портальною гіпертензією, обумовленою окклюзією ворітної вени, складали 134 (36,5%). В цій групі у частини пацієнтів (11 осіб) на фоні однорідної за структурою паренхіми визначалися поодинокі гіпоехогенні утворення без ознак кровотоку розмірами від 5 до 16 мм, які розцювалися як прояви інфаркту. У 4-х спостереженнях були кісти селезінки діаметром до від 0,5 до 3 см з анехогенним вмістом і чіткою капсулою. Можливо це був результат перенесеної травми органа. Гемангіома нижнього полюсу селезінки розміром 15 мм з чітким контуром, подібна за ехографічною структурою до капілярної гемангіоми печінки - визначена в однієї дитини. У 5 пацієнтів в паренхимі реєструвалися дрібні множинні кальцинати діаметром до 3 мм. З найбільшою вирогідністю така структура відповідала результату паразитарної інвазії. Додаткова селезінка була найчастішою аномалією розвитку органа і спостерігалася у 21 дитини, ознаки поліспленії (2 -3 утворення) – у 2 хворих з біліарною атрезією. Розміри додаткової селезінки коливалися від 6 до 25 мм.


Висновки. Спленомегалія притаманна в першу чергу дітям під час гострих інфекційних захворювань або загострення хронічних. Синдромом портальної гіпертензії завжди супроводжується збільшенням розмірів селезінки, при ехографії якої можливе визначення зон інфаркту. Серед аномалій розвитку органа найчастіше виявляється додаткова селезінка. Вогнищеві ураження селезінки у дітей є рідкою патологією, яка може бути визначена лише за допомогою візуальних методів обстеження.