РОЛЬ ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ВИБОРІ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ З ДВОРІВНЕВИМ ОКЛЮЗІЙНО-СТЕНОТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ АРТЕРІЙ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ

Швед О.Є. , Гупало Ю.М., Доготар В.Б., Бондар С.Є.

Київська міська клінічна лікарня №1, УНПЦ ендокринної хірургії, Київ


Вступ. Результати ангіографії не завжди дозволяють оцінити функціональний стан артерій, реґіонарну гемодинаміку та прогнозувати результати реваскуляризації у хворих на цукровий діабет.


Мета дослідження. Проаналізувати гемодинамічні показники по артеріях притоку та відтоку до та після виконання судинної реконструкції у хворих на цукровий діабет з дворівневим оклюзійно-стенотичним ураженням артерій нижньої кінцівки.


Матеріали та методи. Обстежено 67 хворих на цукровий діабет, яким виконані реконструктивні операції на артеріях нижньої кінцівки. УЗДС виконували за допомогою апаратів Philips «EnVisor» та Toshiba Nemio XG з лінійним датчиком L 5-12 МГц та конвексним датчиком С 3-5 МГц. Ангіографію виконували за допомогою апарата Diagnost – 76 Plus з рентгенівською трубкою фірми “Philips”, що працює в імпульсному режимі.


Результати та обговорення. Не дивлячись на наявність ангіографічної картини стенозів здухвинно-стегнового та стегново-підколінного сегментів на 20-30% діаметру, показники кровотоку по артерії притоку дорівнювали: Vps - 46,8 ± 3,4 см/с, Vd - 8,0 ± 1,8 см/с, S/D - 5,8 ± 1,2, AT – 46 ± 5 мс, що відповідало магістральному типу кровотоку у 29 спостереженнях. Локальне стенозування до 30-50% по діаметру в артеріях притоку з показниками кровотоку: Vps - 42,6 ± 3,6 см/с, Vd - 6,3 ± 1,6 см/с, S/D - 6,8 ± 1,2, AT – 68 ± 8 мс виявлене в – 21. Диффузне стенозування артерій притоку на 40-70 % по діаметру з показниками кровотоку: Vps - 36,4 ± 3,1 см/с, Vd - 4,9 ± 1,1 см/с., S/D - 7,4 ± 1,3, AT - 84±10 мс у - 8. У всіх цих 58 хворих гемодинамічні характеристики проксимального кровотоку дозволили виконати шунтування в артерії стопи.

За показником індексу RI в артеріях відтоку, кровоток з низьким периферійним опором (RI <0,8) був виявлений у 36 спостереженнях, з високим (RI 0,8-1) у - 22.

Ранній тромбоз шунта при високорезистивному типі кровотоку виник в 5(22,7%) спостереженнях, низькорезистентному у - 1 (2,8%), показники проксимального кровотоку, у цих хворих, не впливали на частоту тромбозу шунта.

У 9 спостереженнях виявлена дворівнева оклюзія артерій нижньої кінцівки. Гемодинамічні показники (Vps, об'ємна швидкість кровотоку, PI, RI, діаметр та об'ємна швидкість кровотоку по суральній артерії) свідчили про задовільні шляхи відтоку підколінної артерії, що у 4 спостереженнях дозволило обмежитись виконанням проксимальної реконструкції.

При незадовільних шляхах відтоку підколінної артерії (окклюзія чи гемодинамічно значимий стеноз дистального сегменту, трифуркації, або анатомічно недорозвиненій суральній артерії та інших колатеральних гілок) в 5 спостереженнях проксимальну реконструкцію доповнили дистальним шунтування, при прохідних артеріях стопи, або виконали артеріовенозний анастомоз.


Висновки.

1.Визначення типу кровотоку по артеріях притоку та відтоку відіграє важливе значення при прогнозуванні результатів шунтування.

2.При високорезистентному типі кровотоку в підколінній артерії проксимальну реконструкцію слід доповнити дистальним шунтування, або накладанням артеріовенозного анастомозу.