СТАН НИРКОВОГО КРОВОПЛИНУ У ДІТЕЙ З ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ

Борак І.В.

Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер, Тернопіль


Вступ. На сьогодняшній день існує достатньо досліджень, що стосуються різноманітної патології нирок. Морфологічні зміни нирок при нефропатіях досить різноманітні виявляються в усіх структурних компонентах, впливаючи на кровообіг у нирках. Нечисленні дослідження проводились при гломерулонефрит, різного походження нефропатіях, гострій нирковій недостатності.


Метою роботи було вивчення стану ниркового кровоплину у дітей з гострим та хронічним гломерулонефритом.


Матеріали та методи дослідження. Було обстежено 118 хворих на гломерулонефрит. оплерографічне дослідження нирок зідійснювалось за допомогою ультразвукового апарату ALOCA SSD 2000. Обстежено 40 дітей, з них з гострим гломерулонефритом було 25 (73,5 %) дітей та 9 (26,5 %) з хронічним перебігом захворювання.


Результати досліджень та їх обговорення. Результати кольорової доплерографії судин нирок показали, що середні показники максимальної систолічної швидкості при гострому гломерулонефриті були суттєво вищими пор вняно зі здоровими дітьми. При хронічному гломерулонефриті середні показники максимальної систолічної швидкості були суттєво вищими порівняно зї здоровими дїтьми, проте дещо меншими, ніж у хворих з гострим гломерулонефритом (P<0,05).

Зверта на себе увагу асиметр я ниркового кровотоку в хворих на гломерулонефрит. При гострому процесі максимальна швидкість кровотоку в лівій та правій нирках відрізнялась в середньому на 47,2 %. При хронічному гломерулонефриті ця різниця була менш виразною.

У той же час спостерігається тенденція до підвищення резистивного індексу у хворих з переважним ураженням клубочків (нефритичний синдром при гострому гломерулонефриті та гематуричний - при хронічному), ніж при ураженні канальців (нефротичний синдром гострого та відповідна форма хронічного гломерулонефрита) - 0,69±0,01 проти 0,65±0,01.

Встановлена пряма кореляція середнього ступеня (r= + 0,40) між максимальною систолічною швидкістю (V max) та пульсаційним індексом (Р) та зворотна кореляція середнього ступеня (r= - 0,46) між мінімальною діастолічною швидкістю (V min) езистивним індексом (R). Зв'язок між Vmin пульсаційним індексом (r= - 0,40) також зворотній. Залежності цих показників від перебігу захворювання не спостерігалось