УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ВАГІТНОСТІ У РОЗІ МАТКИ (КУЛЬТІ ПІСЛЯ ТУБЕКТОМІЇ). ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД ТА ОКРЕМІ КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Мухомор О.І., Бубнов Р.В.

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, відділення ультразвукової діагностики, Київ


Ключові слова: вагітність у розі матки, інтерстиційна вагітність, вагітність в культі після тубектомії, аномалії матки.


Вступ. Описаний випадок виникнення вагітності у розі матки – культі після видалення труби.

Проведено огляд світових періодичних видань за темою реєстарції подібних ситуацій – виникнення вагітності у розі матки чи культі після тубектомії.

Інтерстиційна вагітнітнісь - ектопічна вагітність, при якій плідне яйце імплантувалося у розі матки.

Випадки виникнення ектопічних вагітностей значно початішали за останній час і трапляються у майже 2% вагітних жінок [1]. Інтерстиційна (вагітність у розі матки) є рідкою, становить близько 2%-3% усіх ектопічних вагітностей [2,3].


Аномалії матки. Нами знайдені повідомлення лише про подібні клінічні ситуації з імплантацією плідного яйця у розі аномально розвиненої матки - дворогої або однорогої. Такі аномалії матки є порушенням диференціювання проток Мюллера [4]. Однорога матка, за даними останніх досліджень, є частішою аномалією, ніж вважалося до цього часу, і трапляється близько у однієї з 250 жінок [5]. Частота виникнення вагітності у розі однорогої матки коливається за даними різних авторів від 1 на 76,000 до 1 на 140,000 вагітностей [8,9]. В окремих випадках рудиментарний ріг однорогих маток не має сполучення з матковою порожниною. Що цікаво, вагітність у розі однорогої матки виявляється у випадках без сполучення аномального рогу з порожниною матки [6]. Єдиним поясненням цього феномену є трансперитонеальна міграція сперматозоїдів через контрлатеральну трубу [7].

Повідомлено про випадки діагностики двійні при дворогій матці з імплантацією кожного плідного яйці в окремому розі матки [10].

Випадків реєстарації вагітності у культі після тубекутомії нами не знайдено.


Прогноз. Локалізація вагітності у розі матки є більш загрозливою, ніж трубна вагітність, бо плідне яйце стикається з товстішим, еластичнішим, ніж маткова труба, добре васкуляризованим міометрієм, тому такі вагітності розвиваються до пізніших термінів, частіші випадки їх виношування. Але і водночас, при порушенні такої вагітності ризик кровотечі є значно більшим [11-14]. Смертність при інтерстиційних вагітностях більш ніж в два рази вища, ніж при трубних [15].


Діагностика. Потовщений ендометрій по периферії, а також ектопічне положення плідного яйця є патогномонічними ознаками інтерстиційної вагітності [16]. Діагностика таких порожнин, підозрілих на плідне яйце, можлива при динамічному спостереженні в динаміці за станом проліферуючого ендометрію. Інтерстиційна вагітність діагностуєтсья частіше у пізніх термінах. Випадки виявлення її у ранніх термінах є ексклюзивними [6,17].

Діагностика сполучення рудиментарних рогів з порожниною матки максимально ефективно досягається за допомогою соногістерографії [19].

Тактика ведення таких пацієнток подібна до такої при виникненні вагітності у рубці після кесарського розтину [18].


Клінічний випадок (сонограми)

 

 

Малюнок 1А-В. Плідне яйце у розі матки (культі труби)

Малюнок 2А-В.Інволюція вагітності у культі труби (розі матки).

Література

1. Peter M. Doubilet, Carol B. Benson Sonographically Guided Minimally Invasive Treatment of Unusual Ectopic Pregnancies J Ultrasound Med 23:359–370, 2004.

2. Graham M, Cooperberg PL. Ultrasound diagnosis of interstitial pregnancy: findings and pitfalls. JCU 1979; 7:433-437.

3. Jafri SZH, Loginsky SJ, Bouffard JA, SelisJE. Sonographic detection of interstitial pregnancy. JCU 1987; 15:253-25.

4. Heinonen PK. Clinical implications of the unicornuate uterus with rudimentary horn. Int J Gynaecol Obstet 1983; 21:145–150.

5. Grimbizis GF, Camus M, Tarlatzis BC, Bontis JN, Devroey P. Clinical implications of uterine malformations and hysteroscopic treatment results. Hum Reprod Update 2001; 7:161–174.

6. George Daskalakis et al Rupture of Noncommunicating Rudimentary Uterine Horn Pregnancy Obstetrics & Gynecology 2002;100:1108-1110.

7. Avi Tsafrir et al Rudimentary Horn Pregnancy First-Trimester Prerupture Sonographic Diagnosis and Confirmation by Magnetic Resonance Imaging J Ultrasound Med 24:219-223.

8. Johansen K. Pregnancy in a rudimentary horn: two case reports. Obstet Gynecol 1969; 34:805–808.

9. Nahum GG. Rudimentary uterine horn pregnancy: a case report on surviving twins delivered eight days apart. J Reprod Med 1997; 42:525–532.

10. VQ Nhan and HJ Huisjes Double uterus with a pregnancy in each half Obstetrics & Gynecology 1983;61:115-117.

11. Graham M, Cooperberg PL. Ultrasound diagnosis of interstitial pregnancy: findings and pitfalls. JCU 1979; 7:433-437.

12. Jafri SZH, Loginsky SJ, Bouffard JA, SelisJE. Sonographic detection of interstitial pregnancy. JCU 1987; 15:253-25

13. O’Leary JL, O’Leary JA. Rudimentary horn pregnancy. Obstet Gynecol 1963; 22:371–375.

14. Nahum GG. Rudimentary uterine horn pregnancy: a case report on surviving twins delivered 8 days apart. J Reprod Med 1997; 42:525–532.

15. Jafri SZH, Loginsky SJ, Bouffard JA, SelisJE. Sonographic detection of interstitial pregnancy. JCU 1987; 15:253-25.

16. Thomas E. Ackerman et al Interstitial Line: Sonographic Finding in Interstitial (Cornual) Ectopic Pregnancy Radiology 1993; 189:83-87.

17. R Holden and P Hart First-trimester rudimentary horn pregnancy: prerupture ultrasound diagnosis Obstetrics & Gynecology 1983;61:S56-S58.

18. Peter M. Doubilet, Carol B. Benson, Mary C. Frates, and Elizabeth Ginsburg Sonographically Guided Minimally Invasive Treatment of Unusual Ectopic Pregnancies J Ultrasound Med 23:359-370.

19. О.І.Мухомор, Р.В.Бубнов Гістеросальпінгографія та гідротубація маткових труб під контролем УЗД та МРТ при жіночому безплідді. Порівняльна характеристика, перспективи методів. Власний первинний досвід та огляд літератури „Репродуктивное здоровье женщины” 2007; 1(30).