УЛЬТРАЗВУКОВИЙ МОНІТОРИНГ ТРАВМАТИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

Долгушина О.О., Соломка А.О., Стречень С.Б.

Комунальне підприємство „Міська клінічна лікарня № 1”, Одеса


Вступ. В сучасних умовах збільшилась кількість травм, пов’язаних з дорожньо-транспортними пригодами, професійними та побутовими пошкодженнями, що можуть супроводжуватися значними змінами печінки, селезінки, нирок. На жаль, доволі часто ці зміни мають сполучений характер, що ускладнює прогноз ведення пацієнтів. Своєчасна діагностика можливих закритих травм органів черевної порожнини та заочеревинного простору дозволяє значно підвищити виживаємість хворих та ефективність лікування.


Матеріали та методи. Міська клінічна лікарня № 1 в своєму складі має 4 відділення, в яких проходять лікування пацієнти з політравмою (хірургічне, травматологічне, нейрохірургічне, реанімаційне). Ультразвукове дослідження здійснюється за допомогою сканера фірми „Siemens – SI – 450” конвексним і секторним датчиками з частотою 3,5 МГц. Основними завданнями дослідження є: візуалізація органів, виявлення та правильне відображення їх змін, знаходження вільної рідини, а також її кількість та локалізацію. Враховуючи важкість стану хворих, тривалість обстеження обмежена. Тому необхідний, в першу чергу, огляд основних паренхіматозних органів (печінка, селезінка, підшлункова залоза, нирки), послідовно досліджуючи праву підреберну ділянку, правий латеральний канал, малий таз, ліву підреберну ділянку, лівий латеральний канал.


Результати. Серед найбільш частих ознак пошкодження внутрішніх органів зустрічаються порушення цілістності (стан капсули, нерівність контурів), наявність полостних, анехогенних, гіпоехогенних додаткових включень різного розміру, розташованих усередині органу або паравісцерально. Додатковими ознаками закритих травм органів черевної порожнини є наявність вільної рідини (крові). Оцінюється її кількість і місцезнаходження. Оглядаються і плевральні порожнини, тому що сполучена травма може супроводжуватись тільки виявленням гемоперітонеума та гемоторакса. Цілеспрямований пошук вільної рідини здійснюється в чотирьох зонах (кишеня Морісона і права піддіафрагмальна ділянка; верхне-лівий квадрант і ліва піддіафрагмальна ділянка і ліва спленоренальна кишеня; малий таз із Дугласовим простором; права і ліва плевральна порожнина). Отримана ультразвукова картина оцінюється з клінічним станом пацієнта, обговорюється з лікарем пацієнта, що необхідно для оцінки важкості клінічної картини та вирішення подальшої діагностичної (лапароцентез, лапароскопія) або лікувальної тактики (лапаротомія, консервативна терапія). Необхідно зазаначити, що така послідовність і спадкоємність лікувально-діагностичного процесу, за нашими даними, більш ніж у 90 % випадків доказує чутливість і точність методу ультразвукового сканування. При консервативній тактиці лікування метод дозволяє проводити контрольні динамічні дослідження для оцінки її ефективності. З нашої точки зору, повторні дослідження повинні виконуватись одним дослідником, що сприяє кращій методичній відтворюваності метода та зменшення помилки в оцінці динаміки процесу.


Висновки. Таким чином, будучи доступним, неінвазивним методом обстеження, застосування ультразвукової техніки за цілеспрямованою методикою повинно бути використовуване в якості ургентної діагностики пошкоджень внутрішніх органів при закритих травмах живота та грудної клітки.