ВИКИДЕНЬ, ЯКИЙ НЕ ВІДБУВСЯ, ПРИ ОККЛЮЗІЇ ЗОВНІШНЬОГО ВІЧКА. ДИФЕРЕНЦІЙНА УЗ ДІАГНОСТИКА

Малачинська М.Й., Шкредов С.М.

ТзОВ «Львівський обласний діагностичний центр» (директор Пасєка Е.Б.), Львів


Вступ. До числа найбільш пріоритетних напрямків сучасної гінекології відносяться питання охорони здоров’я жінки і її потомства.Не складає винятку при цьому проблема невиношування вагітності ,зокрема викидень який не відбувся, і на даний час є достатньо актуальною як в клінічному, так і соціальному аспектах.


Матеріали і методи. Вивчались УЗ симптоми викидня, який не відбувся (ВН), О 02.1 при окклюзії зовнішнього вічка (ОЗВ) у пацієнток в першому триместрі вагітності з діатермо- та кріодеструкцією шийки матки в анамнезі. В доступних джерелах інформації даних про цю патологію нами не знайдено, тому була зроблена спроба виробити диференційний алгоритм для уточнення діагностики вищезазначеного стану.

Обстеження проводились УЗ системою “Medison” 9900 із застосуванням трансабдомінального конвексного датчика 3-5 МГЦ методом натиснення. При впевненості відсутності можливого механічного травмування шийки матки з наступною профузною кровотечою, використовувався інтравагінальний датчик 5-7,5 МГЦ. В обох випадках застосовувалось кольорове Допплерівське картування (КДК). Диференційна діагностика проводилась з іншими формами викидня, які не відбулись.


Результати. Основною скаргою у вагітних з ВН при ОЗВ були переймисті болі внизу живота, крововиділеня із статевих шляхів не відмічались.

Виділені слідуючі УЗ симптоми для ВН при ОЗВ:

• тіло матки побільшене, порожнина матки та шийковий канал розширені у формі “правильної вісімки” за рахунок збереженої амніотичної рідини;

• відкриття внутрішнього вічка до 1 см;

• зовнішнє вічко закрите, розташоване симетрично відносно сагітальній лінії;

• наявність “плаваючого” ембріону без ознаків життєдіяльності у ділянці внутрішнього вічка.

A – амніон

E – ембріон

CU – шийка матки

Ch – відшарований хоріон

Рис.1. Вагітна Х., 24 р., IV місяць післяродового періоду, лактація присутня. Кріодеструкція ерозії шийки матки за два тижні до ВН


На відміну, при шийковій вагітності скарги на болі відсутні, можливі крововиділення із піхви, шийка матки бочкоподібна, асиметрична, з ексцентричним розташуванням зовнішнього вічка. Тіло матки не побільшене, порожнина її виповнена гіперехогеною децидуальною тканиною без рідинного компоненту. Ембріон переважно з ознаками життєдіяльності.

При mised abortion скарги на болі та крововиділення відсутні, у порожнині матки визначається плідне яйце з мультифорною УЗ картиною, внутрішне вічко закрите, шийковий канал зімкнений.


Висновки. Вище згадане дозволяє визначити, що візуалізований амніон у вигляді правильної вісімки при розкритому внутрішньому вічку – симптом «вісімки» - є діагностичним критерієм однієї з форм неповного викидня, що в подальшому є передвісником розкриття зовнішнього вічка і подальшої евакуації елементів вагітності із порожнини матки при зведеному до мінімуму ризику профузної кровотечі та інших небепечних для життя післяабортних ускладнень.

Приведені дані ми вважаємо попередніми, котрі потребують подальшого вивчення і уточнення.