ЗНАЧЕННЯ ДОПЛЕРОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ПОРУШЕНЬ МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНОГО ТА ПЛОДОВО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКУ

Абдуллаєв Р.Я., Грабар В.В.

Кафедра ультразвукової діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти (зав. каф. проф. Абдуллаєв Р.Я), Харків


Вступ. Фізіологічний перебіг вагітності, ріст та розвиток плода залежить від кровотоку в системі мати-плацента-плід, порушення якого визначає патогенез багатьох ускладнень вагітності. На сучасному етапі доплерографія займає провідну роль в діагностиці мінімальних порушень матково-плацентарно-плодового кровотоку (МППК).


Мета роботи визначити діагностичне та прогностичне значення доплерометрії в оцінці МППК при плацентарному порушенні.


Матеріали та методи. Проведений ретроспективний аналіз доплерометричних показників у 79 вагітних в віці 21-30 років в термінах вагітності 20-24 и 32-36 тижні, у яких за результатами ультразвукового скринінга діагностувалось плацентарне порушення, з них затримка роста плода (ЗРП) визначалась у 6 (7,6%).

Доплерометрія проводилась на апаратах Voluson-730, Logic-500, Радмир-Pro конвексними трансдьюсерами з частотою від 2 до 5 МГц, в режимах кольорового та імпульсного доплеру. Кровоток визначали в маткових артеріях (МА), в пуповинної артерії (ПА), середньої мозкової артерії (СМА): для кількісної оцінки кривих швидкостей кровотоку (КШК) використовували кутонезалежні показники - індекс резистентності (ІР), пульсаційний індекс (ПІ) і співвідношення максимальної систолічної та кінцевої діастолічної швидкостей (С/Д).


Результати та обговорення. При ретроспективному аналізі в 14 (17,7%) випадках доплерометричні показники відповідали нормативним для різних термінів вагітності: ІР для МА 0,43-0,65 (на боці прикріплення плаценти ІР МА завжди був нижчим), для ПА - 0,43-0,64, для СМА - 0,72-0,91; співвідношення С/Д для цих судин було 1,9-5,6, 1,8-6,1 и 3,6-8,1 відповідно; величина ПІ - 0,61-1,23, 0,54-1,31 и 1,36-2,13 для МА, ПА и СМА відповідно.

У 41 (51,9%) жінок визначались ознаки субкомпенсованої недостатності матково-плацентарного, у 19 (24,1%) - плодово-плацентарного кровотоку. Субкомпенсована недостатність кровотоку в руслі відповідних судин проявлялася в підвищенні показників судинного опору, перевищенні їх верхньої межі припустимих величин. Критичний стан МППК відмічений у 3 (3,8%) вагітних. В однієї з них в 23 тиж. на боці прикріплення плаценти в доплеровскому спектрі кровотоку зберігалась виїмка з початку діастоли, а ІР мав високу величину - 0.87. У 2 жінок з критичним станом плода в 32-35 нед тиж. при ретроспективному аналізі виявлялися порівняно високі показники ІР в 20-24 тиж. Доплеровский спектр патологічного кровотоку в СМА характеризувався як різким зниженням ІР, так і його підвищенням, появленням реверсного кровотоку. Значне зниження периферичного опору кровотоку в СМА було компенсаторним механізмом, реакцією на погіршення МППК та вважалось побічними ознаками повнокров'я мозку, що також вказує на критичний стан плода. Безпосередньою ознакою гіпоксії мозку було появлення реверсного кровотоку в доплеровському спектрі СМА.


Висновки. Таким чином, доплерографія МППК дозволяє своєчасно визначити приховані порушення фетоплацентарної гемодинаміки.