Аналіз 75 власних спостережень єдиної артерії пуповини: візуалізація в 1 та 2/3 триместрах, тип запліднення, стать плода і наслідки

Соловйов Олексій, Гончарова Яна, Судома Ірина
Клініка Надія, Київ

Вступ. Відомо, що єдина артерія пуповини (ЄАП) зустрічається в менше, ніж 1% пуповин при одноплодових вагітностях та 5% при двійнях. Вважається, що це є наслідком агенезії однієї з артерій пуповини чи атрофії до того нормальної артерії. Метою цього дослідження був аналіз власних 75 спостережень ЄАП з погляду візуалізації пуповин в 1 та 2/3 триместрах, а також стосовно виду запліднення, статі плода та наслідків вагітности.

Матеріали та методи. Ми зібрали всі випадки ЄАП, які зустріли в нашій клініці впродовж останніх 4 років (незалежно від віку вагітности) і проаналізували ультразвукові знахідки, вид запліднення (природне або штучне), наслідки вагітности та стать плодів.

Результати. На загал було виявлено 75 випадків ЄАП, серед яких 17,3% мали плоди після запліднення ін-вітро (ЗІВ); співвідношення дівчинки/хлопчики склало 2/1. Серед них було 14,7% близнюкових вагітностей (в одному випадку обидва плоди мали ЄАП). У 19 (25,3%) випадках вагітності були пов’язані з хромосомними аномаліями та/або вадами розвитку плодів. 3 вагітності (15,8%) з цієї групи були після ЗІВ, 4 вагітності (21,1%) - близнюкові (відношення ЗІВ/природна вагітність = 2/2). Співвідношення дівчинки/хлопчики в цій групі становило 4,3/1.
В групі без поєднання ЄАП із хромосомними аномаліями 56 випадків (74,7%) мали переважно добрі наслідки вагітности: середній термін на час пологів становив 38 тижнів, середній бал за шкалою Apgar - 8, середня вага при народженні - 2990 г, середня довжина дітей при народженні - 50 см. Співвідношення дівчинки/хлопчики в цій групі становило 1,6/1. Різниця у співвідношенні дівчинки/хлопчики після природного зачаття і після ЗІВ у групі без хромосомних аномалій і вад не досягла статистичного значення: співвідношення хлопчиків в групах природне зачаття/ЗІВ становило 1/0,93 (37,1%/40%).
38,7% усіх жінок були обстежені в нашій клініці, починаючи вже від 11+0-13+6 тижнів. У 72,4% цих випадків ЄАП при ультразвуковому обстеженні в 11+0-13+6 тижнів визначались обидві функціонуючи артерії пуповини (підтверджено візуалізацією в 2В і допплерівському режимах); на противагу, в 4 випадках в 11+0-13+6 тижнів визначалася лише одна функціонуюча артерія пуповини, натомість у 2-му і 3-му триместрах у цих самих дітей було підтверджено наявність вже обох функціонуючих артерій.

Висновки: 1) більшість випадків ЄАП виникають внаслідок атрофії попередньо нормальної артерії; 2) у більшості випадків ЄАП можна побачити, починаючи від І триместру, але ми побачили, що інколи активність обох артерій пуповини може проявитись пізніше і бути несподіваною знахідкою; 3) серед жінок з ЄАП частка вагітностей після ЗІВ була значно меншою, ніж після природного запліднення; 4) при поєднанні ЄАП з вадами та/або хромосомними аномаліями зазвичай визначаються додаткові патологічні ознаки; 5) випадки ізольованої ЄАП потребують ретельного допологового спостереження, але наслідки зазвичай добрі; 6) плоди жіночої статі частіше спостерігаються при наявності ЄАП, особливо в групі з хромосомними аномаліями.