Черезшкірні ехоконтрольовані втручання в лікуванні порожнинної вогнищевої патології печінки

Мошківський Г.Ю, Костилєв М.В., Терзова Т.Б., Дюбенко Т.К., Камінін І.В.
Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, Київ

Вступ. В абдомінальній хірургії наприкінці ХХ – початку ХХI століття підхід до лікування більшості захворювань зазнав революційних змін завдяки застосуванню новітніх малотравматичних технологій, що справило суттєвий вплив на результати лікування, сприяло зменшенню частоти ускладнень та летальності, а також, що актуально, не супроводжувалося погіршенням якості життя пацієнтів після операції.

Мета. Покращення результатів лікування вогнищевих порожнинних утворень печінки (абсцеси, справжні та паразитарні кісти) шляхом розробки та застосування методу черезшкірних ехоконтрольованих втручань у вигляді пункцій та дренувань.

Матеріали та методи. Обстежені та проліковані 695 хворих, розподілених на основну групу (510 пацієнтів, що лікувались з використанням черезшкірних втручань) і групу порівняння (185 хворих, традиційне хірургічне лікування). Транскутанні втручання виконувались під контролем ультразвукових апаратів Аloka SSD – 630 та SSD – 1400 (Японія), оснащених, поряд з конвексними, спеціалізованими лінійними пункційними датчиками з частотою 3,5 МГц, з бічним прорізом для виконання інвазивних втручань.

Результати. Застосування пункцій і дренування під контролем ультразвукового дослідження в лікуванні піогенних абсцесів печінки дозволило досягти позитивного безрецидивного результату у 96,9% спостережень.
Пункції справжніх кіст печінки діаметром до 7 см у поєднанні з склеротерапією є ефективним методом, альтернативою оперативному лікуванню. Повна облітерація порожнин після пункційного лікування досягнута у 87,5% спостережень Черезшкірне ехоконтрольовані дренування доцільно використовувати при лікуванні кістозних утворень великих розмірів (діаметром понад 7 см) та, бажано, за їх інтрапаренхіматозного розташування. Дозволяли досягати повної облітерації порожнин у 81,7% пацієнтів та не супроводжувались рецидивом захворювання.
Поєднання черезшкірних ехоконтрольованих пункцій з системною антипаразитарною терапією є високоефективним радикальним методом лікування ехінококових кіст печінки 1 і 2 типу (Gharbi, 1981), який забезпечує облітерацію порожнин в усіх хворих.

Висновки. Застосування черезшкірних втручань під контролем ультразвукового дослідження дозволяє зменшити тривалість стаціонарного перебування у середньому з (33,3 ± 9,5) до (14,2 ± 3,2) дня (Р < 0,05), уникнути характерних для традиційних операцій ускладнень та летальності, а також зберегти високу якість життя пацієнтів. Використання черезшкірних ехоконтрольованих пункцій та дренування є альтернативою оперативному втручанню. насамперед, у пацієнтів з супутніми тяжкими захворюваннями, людей похилого віку, у випадках високого анестезіологічного та хірургічного ризику. Розроблені лікувальні алгоритми з застосуванням методу черезшкірних ехоконтрольованих втручань дозволяє досягти якісно вищого рівня позитивних результатів.
Тел. 0679988856