Гемодинаміка шийки матки при аденокарциномі та плоскоклітинному раку

Зелінська Н.В., Пересунько О.П., Войцева Т.М., Буймістр Н.І.
Буковинський державний медичний університет,
Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер

Вступ. Аденокарциномі шийки матки, на відміну від плоскоклітинного раку, у вітчизняній літературі приділяється недостатньо уваги. Через локалізацію у цервікальному каналі, аденогенний рак виявляється на більш пізніх стадіях, ніж плоскоклітинний. Тому постійно виникають труднощі в диференційній діагностиці. Між тим, при гінекологічному скринінгу звичайно оцінюється тільки доступний для візуального огляду ектоцервікса, тоді як в 15-20% випадків рак шийки матки розвивається в ендоцервіксі. Тому є очевидним доцільність включення в програму гінекологічного скринінгу метода, який дозволяє ефективно, і разом з тим швидко і нетравматично оцінювати структуру шийки матки, в тому числі і внутрішню. До недавнього часу використання ехографії з цією метою було малоефективним із-за невеликої розрішаючої здатностіапаратури, яка використовувалася. Одже, поява в останні роки високочастотної цифрової ультразвукової апаратури кардинально розширило можливості оцінки анатомії, фізіології та патології внутрішніх статевих органі у жінок за допомогою трансвагінального дослідження.

Мета. Вивчення особливостей ехоструктури та гемодинаміки шийки матки у хворих з аденокарциномою при використанні високорозрізнюючої ехографії та енергетичної допплерографії з допплерометрією.

Матеріали та методи дослідження. Ехографічне дослідження здійснювали за допомогою апарату «Aloka – SSD1700» (Японія) з кольоровою шкалою зображення у 15 жінок з аденокарциномою шийки матки 1б–2а стадії. Для порівняння досліджувалися 18 пацієнток з плоскоклітинним раком шийки матки та жінки з фоновою та передраковою патологією цієї локалізації. Допплерометричну характеристику кровотоку низхідної частини маткової артерії проводили за показниками пікової систолічної швидкості, індексу резистентності.

Результати. При статистичному аналізі отриманих даних знайдені достовірні відмінності між обстежуваними групами хворих. При порівнянні допплерограм аденокарциноми шийки матки та плоскоклітинного раку, виявлено, що картина інтенсивної неоваскуляризації більш характерна для аденокарциноми. Аналіз допплерометричних показників в низхідних відділах маткових артерій виявив достовірну (р<0,05) різницю при аденокарциномі, плоскоклітинному раку та у хворих з доброякісними процесами.

Висновок. Знайдені особливості ехоструктури та васкуляризації шийки матки при аденокарциномі можуть мати суттєву допоміжну роль для лікаря-онкогінеколога при труднощах діагностики злоякісної патології шийки матки.