Інформативність променевих методів дослідження в діагностиці гострого некротичного панкреатиту та роль діапевтики в лікуванні локальних форм захворювання

Мошківський Г.Ю., Костилєв М.В., Щербина С.І., Терзова Т.Б., Дюбенко Т.К., Сухачов С.В., Єгорова О.М., Перерва Л.О.
Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ, Київ

Вступ. Гострий некротичний панкреатит (ГНП) - одне з найбільш важких хірургічних захворювань, яке до теперішнього часу супроводжується високою летальністю і не має істотної тенденції до її зниження зважаючи на складність патогенезу, труднощі діагностики і лікування.

Мета. Покращення результатів лікування ГНП та його вогнищевих форм шляхом розробки і впровадження в клінічну практику сучасного комплексного діагностично-лікувального алгоритму.

Матеріали та методи. Робота базується на аналізі результатів комплексного клінічного обстеження (спіральна комп’ютерна томографія (СКТ) з болюсним посиленням та комплексне ультразвуковий дослідження (КУД) - сірошкальне дослідження в масштабі реального часу, дуплексне сканування з кольоровим доплерівським картуванням та вимірювання рівня ехосигналу (гістограма паренхіми в різних її ділянках) та мініінвазивного лікування (ехоконтрольовані черезшкірні пункції та дренування) 126 хворих з ГНП.

Результати. За результатам вивчення інформативності комплексного застосування променевих методів для діагностики панкреонекрозу доведено, що їх ефективність склала 100%. СКТ з контрастним посиленням є методом вибору у діагностиці ГНП та повинна застосовуватись у випадках недостатньої інформативності КУД, в першу чергу при панкреонекрозі. Щодо діагностики таких форм ГНП, як гостре скупчення рідини, гостра несправжня кіста, панкреатичний абсцес, результати при застосуванні СКТ і ультразвукового дослідження були приблизно рівноцінними, звідси перевагу у їх виявлені віддавали УЗД. Нами розроблено діагностичний алгоритмГНП, що чітко визначає послідовність та ефективність використання різнопланових інструментальних досліджень (СКТ, КУД, лапароскопія, черезшкірні ехоконтрольовані діагностичні втручання) в залежності від стадії захворювання, що дозволило досягти високої точності діагностики та прогнозувати подальший перебіг патології.
Розроблений сучасний лікувальний алгоритм вогнищевих форм ГНП (гострі скупчення рідини, гострі несправжні кісти, панкреатичні абсцеси) шляхом послідовного або комбінованого застосування черезшкірних ехоконтрольованих втручань (лікувальні пункції та дренування) є ефективним у 84,2 % випадків.

Висновки. СКТ та КУД - сучасні високоінформативні базові методи діагностики ГНП та його різнобічних вогнищевих форм, спільне застосування яких є ефективним у виявленні патології в 100% випадків.
Доцільною є зміна традиційного хірургічного підходу в лікуванні локальних форм гострого некротичного панкреатиту мініінвазивними технологіями, використання яких надає можливість радикально змінити подальшій перебіг патологічного процесу та супроводжується суттєвим зменшенням термінів лікування та непрацездатності.