Можливостi трансректального ультразвукового сканування для виявлення патологiї передмiхурової залози

Коваленко Д.I., Коваленко I.В.
Кривий Рiг

Вступ. За останні роки відбулися істотні зміни в діагностиці захворювань передміхурової залози. Впровадження в практику трансректального сканування простати із застосуванням кольорового доплерівського картування дозволяє використовувати даний метод в якості скринінгу. Даний метод дозволяє визначити форму і розміри простати, оцінити характер її внутрішньої структури, наявність вогнищ різної структури, рідинних утворень, діагностувати абсцеси і каміння простати.

Мета роботи. оцінити інформативність трансректального ультразвукового сканування для виявлення патології передміхурової залози.

Матеріали і методи. У 2011 р. було виконано 437 ТРУЗО з використанням апарату Ultima pro-30 («Радмiр»Україна) з торцевим ендокавітальним датчиком.

Результаты. ТРУЗО і пальцеве ректальне дослідження дозволили виявити доброякісну гіперплазію в 323 (73,9%) випадках. Ультразвуковими критеріями ДГПЗ були округлі солідні і солідно-кістозні вузли, що виходять з транзиторних зон, деформують шийку сечового міхура, відмежовані від тканини простати хірургічною капсулою. Кісти насіннєвого протоку були виявлені в 6 (1,4%) випадках у вигляді анехогенних утворень з тонкою капсулою. Абсцеси простати у хворих з характерними симптомами діагностовано у 2 (0,5%) випадках у вигляді гіпоехогенних рідинних утворень неправильної форми з різними включеннями і без чіткої капсули. Ознаки хронічного простатиту у вигляді наявності множинних конкрементів, розширення протоків з формуванням псевдокіст були виявлені у 109 (25%) хворих. У 8 (1,8%) хворих виявлено ознаки раку простати. В діагностиці раку простати можуть виникнути серйозні проблеми, що пов'язано з різноманітністю УЗ-картини. Рак простати зазвичай має структуру зниженої ехогенності з локалізацією в периферійній зоні. Але він може лоціюватиcя в центральній зоні, у вузлі гіперплазії і мати iзо- або гіперехогенну структуру.

Висновки. Таким чином, ехографія передміхурової залози з урахуванням її анатомічних особливостей і специфіки клінічного перебігу її пухлинних захворювань повинна застосовуватися в комплексі з пальцевим ректальним дослідженням і імунологічними методами діагностики. При цьому найбільш інформативним методом є трансректальне ультразвукове дослідження з наступною біопсією простати.