Оцінка моторно-евакуаторної функції жовчного міхура у дітей з рецидивуючими захворюваннями бронхолегеневої системи

Грідіна Т.А.
ДУ «ІПАГ НАМН України», Київ

Вступ. З клінічної точки зору, причини виникнення функціональних розладів жовчовивідних шляхів можуть бути різноманітними. У дітей з рецидивуючими захворюваннями бронхолегеневої системи дисфункції біліарного тракту виникають вторинно внаслідок наявності хронічних вогнищ інфекції, харчової алергії, поєднаної патології травної системи і бронхолегеневої систем. Рання діагностика і адекватне лікування функціональних розладів жовчовивідних шляхів має важливе клінічне значення, так як вірогідність трансформації функціональних порушень в органічну патологію є високою.

Мета. Вивчення функціонального стану жовчовивідних шляхів у дітей з рецидивуючими захворюваннями дихальної системи.

Матеріали та методи. Було обстежено 39 дітей із патологією органів дихальної системи (25 хворих з бронхіальною астмою і 15 хворих з рецидивуючим бронхітом у стадії ремісії) віком від 6 до 16 років. Також проведено обстеження 20 дітей контрольної групи, які не мали скарг з боку бронхо-легеневої та травної систем. Ультразвукове обстеження проводилось на діагностичному приладі Sonoline Adara (Siemens), застосовувався конвексний датчик (3,5–5 Мгц). Вивчення структурного стану і моторно-евакуаторної функції жовчного міхура у дітей з рецидивуючими захворюваннями дихальної системи відбувалось у вигляді динамічного спостереження за змінами об`єму жовчного міхура після прийому жовчогінного сніданку протягом 60хв. Активність сфінктерного апарату жовчовивідних шляхів оцінювалась по відношенню об`ємів міхура натщесерце та на 5-й, 10-й хв. обстеження. Моторно-евакуаторна функція жовчного міхура оцінювалась по відношенню його об`єму на 60 хв. і натщесерце.

Результати. Функціональні порушення сфінктерного апарату жовчовивідних шляхів спостерігалися у 84% пацієнтів з БА і у 92% пацієнтів з РБ: у 18 дітей з БА виявлена дисфункція по гіпотонічному типу (72%) , а у 3 дітей по гіпертонічному типу (12%); у 9 дітей з РБ виявлена дисфункція по гіпотонічному типу (64,3%) і у 4дітей – дисфункція по гіпертонічному типу (28,6%). При обстеженні дітей контрольної групи порушення сфінктерного апарату по гіпотонічному типу виявлено у 2 дітей (10%).
Порушення скоротливої функції жовчного міхура зустрічалися в обох групах обстежених дітей: у 28% пацїєнтів з БА і у 21,4% пацієнтів з РБ. Найчастіше спостерігалось порушення кінетики жовчного міхура по гіпокінетичному типу – у 20% пацієнтів з БА і у 14,3% пацієнтів з РБ. При обстеженні дітей контрольної групи скоротлива функція жовчного міхура була збережена.

Висновки. Рецидивуючі захворювання органів дихання супроводжуються функціональними розладами з боку жовчовидільної системи. Для цієї групи дітей характерним є переважання гіпотонічного типу дисфункції сфінктерного апарату жовчовивідних шляхів.