Оцінка стану синовіальної оболонки методом ультрасонографії у пацієнтів з гемофільною артропатією

Горак А.Р.3, Абдуллаєв Р.Я.2, Кучер А.Р.1
1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
2 Харківська медична академія післядипломної освіти
3 Центр ультразвукової діагностики «Ультрамед», м.Львів

Вступ. Гемофільна артропатія – це сукупність змін суглобу у хворого на гемофілію, які є віддаленими наслідками повторних гемартрозів [1,2]. У формуванні гемофільної артропатії (ГА) у хворих на гемофілію провідну роль грає синовіальна оболонка суглобу, яка змінюється під впливом повторних гемартрозів [3,4,5]. До появи магнітно-резонансної томографії (МРТ) та ультрасонографії (УСГ) обстеження цієї структури без втручання в порожнину суглобу було неможливе. На сьогоднішній день зміни синовіальної оболонки оцінюють цими двома методами, проте УСГ має ряд суттєвих переваг перед МРТ[6]. Серед них – невисока вартість обстеження, швидкість його виконання в режимі реального часу, можливість визначення васкуляризації синовіальної оболонки [7]. При МРТ, в місцях скупчення великої кількості гемосидерину, виникає так званий “blooming”–артефакт, який перешкоджає чіткій візуалізації синовіальної оболонки, при УСГ подібних артефактів не виникає [8,9].

Мета. Метою даної роботи було визначення можливості застосування УСГ для оцінки стану синовіальної оболонки суглобу при формуванні хронічного гемосидерозного синовіїту.

Матеріали і методи. В групу досліджуваних увійшли 35 пацієнтів, хворих на гемофілію, з ознаками перенесеного гемартрозу різних суглобів (колінних – 20, кульшових – 3, ліктьових – 4, гомілково-ступневих – 6, плечових – 2).
Обстеження проводилось на апараті Acuson Aspen, лінійним датчиком з частотою 7-12 МГц. Оцінювали товщину та характер структури синовіальної оболонки, проростання судин в ворсини синовії, швидкість кровоплину в судинах синовії.

Результати.Патологічна проліферація синовіальної оболонки визначалась у 15 пацієнтів, у вигляді ізоехогенної м’яко-еластичної тканини на стінках заворотів суглобу. При доплерографії визначались ознаки васкуляризації даної тканини у вигляді чіткого доплерівськового сигналу; в 5-х випадках була проведена синовектомія, з морфологічним дослідженням видаленої синовіальної оболонки (в усіх 5-и випадках було підтверджено наявність хронічного гемосидерозного синовіїту).

Висновки незважаючи на невелику кількість. Хоча кількості отриманих результатів недостатньо для достовірного підтвердження можливості діагностувати хронічний гемосидерозний синовіїт, проте перші результати свідчать про високу чутливість та специфічність методу УСГ у визначенні даних змін в синовіальній оболонці суглобу при ГА. Метод УСГ показав ряд переваг перед МРТ у визначенні специфічних змін синовіальної оболонки суглобу.

Список літератури.
1. Gilbert MS. Musculoskeletal complications of haemophilia: the joint. Haemophilia. 2000;6 Suppl 1:34-37.
2. Luck JV, Jr., Silva M, Rodriguez-Merchan EC et al. Hemophilic arthropathy. .Am.Acad. Orthop.Surg. 2004;12:234-245.
3. Roosendaal G. Pathogenesis of haemophilic arthropathy / G.Roosendaal, F.P.Lafeber//Haemophilia, 2006.-12, Supp.3,-P.l 17-121.
4. Roy S, Ghadially FN. Synovial membrane in experimentally-produced chronic haemarthrosis. Ann.Rheum.Dis. 1969;28:402-414.
5. Valentino LA, Hakobyan N, Rodriguez N, et al. Pathogenesis of haemophilic synovitis: experimental studies on blood-induced joint damage. Haemophilia. 2007;13 Suppl 3:10-13.
6. Zukotynski K , Jarrin J , Babyn PS et al. Sonography for assessment of haemophilic arthropathy in children: A systematic protocol. Haemophilia 2007;13:293–304.
7. Acharya SS, Schloss R, Dyke JP et al. Power doppler sonography in the diagnosis of hemophilic synovitis — a promising tool . J Thromb Haemost 2008; 6:2055 – 61 .
8. Nuss R , Kilcoyne RF , Geraghty S et al . MRI fi ndings in haemophilic joints treated with radiosynoviorthesis with development of an MRI scale of joint damage . Haemophilia 2000 ; 6: 162–9 .
9. Lundin B , Pettersson H , Ljung R. A new magnetic resonance imaging scoring method for assessment of haemophilic arthropathy. Haemophilia 2004;10:383–9.