Оцінка стану суглобового хряща методом ультрасонографії у пацієнтів з гемофільною артропатією

Абдуллаєв Р.Я.2, Горак А.Р.3,Кучер А.Р.1
1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
2 Харківська медична академія післядипломної освіти
3 Центр ультразвукової діагностики «Ультрамед», м.Львів

Вступ. Гемофільна артропатія (ГА) – це сукупність змін суглобу у хворого на гемофілію, які є віддаленими наслідками повторних гемартрозів [1,2]. Для класифікації стадій ГА до останнього часу використовувалась рентгенографічна класифікація Арнольда-Хілгартнера [3]. Завдяки бурхливому розвитку ультразвукової діагностичної апаратури, стало можливим дослідження багатьох внутрішньосуглобових структур, зокрема суглобового хряща [4,5]. Ультрасонографія (УСГ) дозволяє візуалізувати гіаліновий хрящ суглобових поверхонь, оцінити його товщину, структуру, характер поверхні. При УСГ для огляду доступний гіаліновий хрящ на випуклих суглобових поверхнях (виростки та головка стегна, блок таранної кістки, виростки та головка плечової кістки). Інші (вгнуті) суглобові поверхні недоступні огляду при УСГ. Часто, через виникнення контрактури в уражених суглобах, зменшується площа суглобової поверхні, яка візуалізується при УСГ.
ГА відрізняється від дегенеративних змін суглобів (артрозів) тим, що при ГА хрящ піддається руйнуванню, тоді як при артозах відбувається його поступова дегенерація [6]. Руйнівний вплив на суглобовий хрящ при ГА мають як прозапальні цитокіни та фактор некрозу пухлин, які продукує змінена синовіальна оболонка, так і безпосередньо сама кров [6,7,8]. Хрящ при цьому руйнується приблизно рівномірно на всіх поверхнях, на відміну від артрозу, при якому руйнування відбувається переважно на опорних поверхнях [5,8].

Мета. Метою даної роботи було визначення можливості застосування УСГ для оцінки змін суглобового хряща при ГА у хворих на гемофілію, визначення характерних для УСГ змін, які відповідають стадіям рентгенологічної класифікації ГА Арнольда-Хілгартнера.

Матеріали і методи. В групу досліджуваних увійшли 35 пацієнтів, хворих на гемофілію, з ознаками перенесеного гемартрозу різних суглобів (колінних - 20, кульшових – 3, ліктьових – 4, гомілково-ступневих – 6, плечових – 2). Обстеження проводилось на апараті Acuson Aspen, лінійним датчиком з частотою 7-12 МГц. Визначались наступні ознаки: товщина хряща на різних поверхнях, характер його контуру, стан субхондральної кістки. Дані ознаки визначались на всіх доступних огляду поверхнях. Проводилось порівняння виявлених змін на різних ділянках суглобових поверхонь одного суглобу.

Результати. Для визначення ступеню ураження суглобів за основу була взята рентгенологічна класифікація гемофільної артропатії колінного суглобу Арнольда-Хілгартнера. При проведенні УСГ стадіям ГА відповідали наступні зміни хряща:
ст. 1-2: визначалось незначне витончення хряща, нечіткість його контурів, субхондральний шар інтактний;
ст. 3: визначалось помірне витончення хряща, розмитість його контурів, підвищення ехогенності поверхневих шарів хряща, загострення кісткового контуру по краях суглобових поверхонь, незначна узурація контуру субхондральної кістки;
ст. 4: визначалось виражене витончення хряща, розмитість контурів, дифузне підвищення ехогенності, виражена узурація кісткового контуру субхондральної кістки та формування дрібних остеофітів по краях суглобових поверхонь;
ст. 5: суглобовий хрящ візуалізувався погано через виражену розмитість його контурів та підвищення його ехогенності, завдяки чому його важко було диференціювати від навколишніх тканин, субхондральна кістка була дифузно фрагментована за рахунок формування множинних субхондральних кіст.
При оцінці даних змін було виявлено, що зміни в різних ділянках суглобових поверхонь одного суглобу відповідали одній стадії у 20 (57%) пацієнтів, або коливались в межах суміжних стадій у 7 (20%) пацієнтів, і в 2 (6%) пацієнтів межах 2-х стадій. Через виражену контрактуру було неможливо оглянути всю суглобову поверхню суглобу, і відповідно порівняти зміни в різних її ділянках у 6 (17%) пацієнтів.

Висновки. Враховуючи отримані результати, дозволяють стверджувати наступне: методом УСГ є можливість оцінити зміни суглобового хряща у пацієнтів з ГА, навіть у випадках виражених контрактур суглобів. В цих випадках можна оцінювати хрящ на будь-якій доступній огляду ділянці суглобової поверхні, що у значній мірі корелює зі змінами хряща в недоступних огляду ділянках. Визначені зміни суглобового хряща, які характерні для стадій ГА за рентгенологічною класифікацією Арнольда-Хілгартнера.

Список літератури.
1. Gilbert MS. Musculoskeletal complications of haemophilia: the joint. Haemophilia. 2000;6 Suppl 1:34-37.
2. Luck JV, Jr., Silva M, Rodriguez-Merchan EC et al. Hemophilic arthropathy. .Am.Acad. Orthop.Surg. 2004;12:234-245.
3. Arnold WD, Hilgartner MW. Hemophilic arthropathy. Current concepts of pathogenesis and management. J.Bone Joint Surg.Am. 1977;59:287-305.
4. Zukotynski K , Jarrin J , Babyn PS et al. Sonography for assessment of haemophilic arthropathy in children: A systematic protocol. Haemophilia 2007 ; 13 : 293 – 304.
5. Klukowska A , Czyrny Z , Laguna P et al. Correlation between clinical, radiological and ultrasonographical image of knee joints in children with haemophilia . Haemophilia 2001 ; 7 : 286 – 92 .
6. Roosendaal G. Pathogenesis of haemophilic arthropathy / G.Roosendaal, F.P.Lafeber//Haemophilia, 2006.-12, Supp.3,-P.l 17-121.
7. Roy S, Ghadially FN. Synovial membrane in experimentally-produced chronic haemarthrosis. Ann.Rheum.Dis. 1969;28:402-414.
8. Valentino LA, Hakobyan N, Rodriguez N, et al. Pathogenesis of haemophilic synovitis: experimental studies on blood-induced joint damage. Haemophilia. 2007;13 Suppl 3:10-13.