Порівняльна характеристика ультразвукової кісткової денситометрії і двоенергетичної рентгенівської абсорбціометрії (dxa) в діагностиці остеопорозу

Доготар В.Б., Коноваленко І.В., Бикова А.Є.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

Остеопороз системне захворювання скелету, що характеризується зменшенням кісткової маси та порушенням мікроархітектоніки кісткової тканини, що призводить до порушення крихкості кісток і підвищенню ризику переломів.
Актуальність.
Демографічні зміни, що характеризуються збільшенням кількості людей похилого віку в розвинених країнах, ріст розповсюдженості остеопорозу та фінансових витрат на лікування визначають підвищений інтерес до цієї проблеми не тільки в Україні, але і у всьому світі. Згідно даних ВООЗ частота остеопорозу виходить на третє місце після патології серцево-судинної системи і цукрового діабету.
Для оцінки стану кісткової тканини в наш час найбільш широко використовуються: ультразвукова кісткова денситометрія та двоенергетична рентгенівська абсорбціометрія (DXA).
Мета.
Порівняти діагностичну цінність двох розповсюджених методів дослідження стану кісткової тканини (ультразвукової кісткової денситометрії та двоенергетичної рентгенівської абсорбціометрії) у хворих на остеопороз.
В сучасній клінічній практиці індивідуальна МЩКТ порівнюється з референтною базою даних. Через різні методи вимірювання в залежності від різної апаратури найбільш припустимим методом оцінки МЩКТ є оцінка з використанням T – та Z – критеріїв.
T- критерій представляє собою кількість стандартних відхилень вище чи нижче середнього показника пику кісткової маси молодих жінок. Т-критерій зменшується паралельно з поступовим зниженням кісткової маси при збільшенні віку.
Z – критерій представляє собою кількість стандартних відхилень вище чи нижче середнього показника для осіб аналогічного віку.
Для прийняття рішення про призначення терапії необхідно оцінювати Т–критерій.
Інтерпретація результатів дослідження МЩКТ ( рівень доказовості А)
*Нормальними показниками МЩКТ рахуються показники Т– критерію до -1 стандартного відхилення від пікової кісткової маси.
*Остеопенія – показники Т– критерію від -1 до - 2,5 стандартного відхилення.
*Остеопороз – показники Т- критерію – 2,5 стандартного відхилення і нижче.
*Тяжкий остеопороз – показники Т- критерію -2,5 стандартного відхилення і нижче з наявністю в анамнезі 1 і більше переломів.

Нами було проведене обстеження одних і тих же 30 пацієнтів на «Achilles + Solo» і GE «Lunar Prodigy Primo». Аналіз даних дозволив виявити статистично достовірні відмінності в бік гіпердіагностики остеопорозу при УЗ дослідженні, особливо у підлітків, жінок в пери менопаузі, чоловіків хворих на виразкову хворобу шлунка і ДПК і деяких інших. Так в 12 випадках (40%) при УЗ дослідженні було діагностовано остеопороз (Т критерій – 2,5), що не підтвердило дослідження DXA. При порівнянні 6 випадків остеопенії при дослідженні на обох апаратах різниця статистичних даних була не достовірна. При глюкокортикоїдній терапії (12 пацієнтів) показники МЩКТ при УЗ дослідженні співпадали з показниками DXA, при стажі лікування більше 1 року.
Таким чином можна зробити висновок, що ультразвукову кісткову денситометрію можна рекомендувати як скринінговий метод діагностики остеопорозу. Рентгенівська денситометрія є найбільш чутливим методом в діагностиці остеопорозу, який при мінімальних променевих навантаженнях дозволяє найбільш об’єктивно оцінити мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ), проводити морфометрію та моніторинг лікування.