Рак шлунку в практиці лікаря ультразвукової діагностики

Церковнюк А.В., Откаленко О.С.
Обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова, Вінниця

Вступ. Приблизно 90-95% пухлин шлунку є злоякісними, а з них більше95 % складає рак. Рак шлунку по захворюваності і смертності займає 2 місце після раку легень. У чоловіків рак шлунку зустрічається в 2 рази частіше, ніж у жінок. Найбільш часто хворіють люди старші 40-45 років, хоча нерідко рак шлунку виникає у людей 30-35 річного віку і навіть у більш молодих. Тому рання діагностика важлива для своєчасного лікування. Ультразвукова діагностика є однією з перших процедур на етапі обстеження хворих з патологією шлунково-кишкового тракту. Цей метод не є вирішальним в постановці діагнозу раку шлунку, але націлює клініциста на проведення додаткових обстежень. Особливо це стосується інфільтративних форм раку шлунку, які не візуалізуються при проведенні ендоскопічного обстеження, при якому виявляються лише непрямі ознаки, такі як ригідність складок шлунку, неможливість розправити шлунок повітрям.

Мета. Показати можливість сонографії в діагностиці деяких пухлинних захворювань шлунку.

Матеріали і методи. Нами проведений аналіз 7 амбулаторних карт хворих, що були направлені в кабінет УЗД гастроентерологом, хірургом, гематологом з підозрою на захворювання шлунково-кишкового тракту. Обстеження проводилось на апараті «Apogee-3500» фірми SIUI (Китай) конвексним датчиком з частотою 3,5 мГц натще, без наповнення шлунку рідиною. Проводилась оцінка стінок шлунку, стану його порожнини та змін в інших органах. Основними скаргами хворих була важкість та неприємні відчуття в епігастрії, нудота, слабкість. У деяких хворих мала місце втрата ваги тіла та анемія. Ехографічно натщесерце визначались ознаки гіперсекреції в шлунку, циркулярне потовщення стінок шлунку та зниження їх ехогенності, у одного хворого - додаткове утворення в порожнині шлунку, рідина в черевній порожнині, вторинні вогнищеві ураження паренхіми печінки та парагастральна лімфаденопатія.
Після додаткових обстежень (ФГДС, рентгенологічне дослідження ШКТ), а у деяких хворих після оперативних втручань були встановлені наступні діагнози: виразково-інфільтративна форма раку шлунку у 4 хворих, підозра на рак шлунку у 2 хворих, у 1 хворого – поліп шлунку.

Висновок. Сонографія є інформативним неінвазивним методом на початковому етапі діагностики патології шлунку, особливо при інфільтративних формах захворювання. Дозволяє виявляти напрямі ознаки, що вказують на певну патологію шлунку, а також візуалізувати вторинні (метастатичні) ознаки ураження органів черевної порожнини (лімфатичні вузли, печінка).