Розширена ехографія головного мозку плода при проведенні диференційної діагностики патології задньої черепної ямки

Бабаджанян Є.М., Ромадіна О.В., Яковенко О.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. До протоколу пренатального скринінгового ультразвукового дослідження (УЗД) у ІІ триместрі вагітності входить обов’язкова оцінка структур задньої черепної ямки (ЗЧЯ) – форма і поперечний розмір мозочка, ширина великої цистерни головного мозку (ВЦГМ). Зміна анатомії і топографії цих структур може бути проявом великої кількості моногенних синдромів та ізольованих церебральних порушень.

Мета. Досить часто зустрічається збільшення позадімозочкового простору, яке найчастіше розцінюється фахівцями І-ІІ рівня як мальформація Денді-Уокера, що призводить до неадекватної тактики ведення вагітності. У зв'язку з цим пошук шляхів підвищення точності ультразвукової діагностики патології ЗЧЯ є надзвичайно актуальним.
Виявлення в області ЗЧЯ плода кістозного утворення вимагає проведення розширеної ехографії головного мозку з метою диференційної діагностики.

Матеріали та методи. Нами оглянута 21 вагітна в термінах 20-34 тижні, у плодів яких у ЗЧЯ були виявлені порушення структури. УЗД проводилося на приладах Medison SA8000SE і Philips HD 11 ХЕ (конвексний датчик 3-7 МГц).
Використовуючи стандартну методику вивчення аксіального зрізу, оцінювали поперечний розмір мозочка, наявність намета мозочка, наявність/відсутність дефекту між півкулями мозочка, вимірювали ширину ВЦГМ. Для проведення диференційної діагностики у випадку виявлення патологічних змін в області ЗЧЯ, отримували среднесагіттальний зріз головного мозку плода і оцінювали краніо-каудальний і передньо-задній розміри черв'яка, намет мозочка, кут між краніо-каудальною віссю черв'яка і наметом мозочка, наявність комплексу мозолісте тіло - порожнина прозорої перетинки.

Результати. У разі мальформації Денді-Уокера визначався дефект черв'яка мозочка, гіпоплазія мозочка, не візуалізували порожнину прозорої перетинки. У серединному сагиттальном зрізі візуалізували збільшений в розмірах IV шлуночок; звертало увагу виражене розширення позадімозочкового простору з вираженим зсувом догори мозочкового намету і вітрила, відсутність черв'яка. Також не визначався комплекс мозолисте тіло - порожнина прозорої перетинки. Діагноз мальформації Денді-Уокера був встановлений нами у 9 плодів, у трьох випадках був складовою частиною синдромів МВПР; вагітність елімінована в 7 випадках; проведена постнатальна клінічна і патологоанатомічна верифікація.
У 12 спостереженнях ми візуалізували збільшену в розмірах ВЦГМ (від 10,5 до 19мм); анатомія і топографія ЗЧЯ була не змінена: візуалізувався черв'яка, нормальні розміри IV шлуночка, намет мозочка, гострий кут між краніокаудальною віссю черв'яка і наметом мозочка. Крім того, візуалізували комплекс мозолисте тіло - порожнина прозорої перетинки. Всі вагітності закінчилися нормальними пологами здоровими дітьми. Згодом ми отримали інформацію про 7 дітей - психомоторний і фізичний розвиток відповідав віку.

Висновки. Таким чином, загальноприйнята методика серії аксіальних зрізів головного мозку плода, що використовується при проведенні пренатального УЗД, не дає можливість отримати чітку картину структур ЗЧЯ і може призводити до високої частоти як хибнопозитивних, так і хибнонегативних діагнозів.