Структурні зміни репродуктивних органів малого тазу, щитоподібної та молочних залоз, встановлені методом усг у жінок віком 18-22 роки, що планують вагітність

Абдуллаєв Р.Я.2, Грабоус О.В.1, Кучер А.Р. 1, Рум’янцева Д.В. 3, Осміловська І.В. 1
1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
2 Харківська медична академія післядипломної освіти
3 Центр ультразвукової діагностики «Ультрамед», м.Львів

Мета. Вивчити динамічні, впродовж МЦ, ехографічні структурні зміни стану репродуктивних органів (ендометрія, фолікулярного апарату яйників, об’єм яйників, доплерометричні показники в маткових, базальних, спіральних артеріях) у жінок віком 18-22 роки, що не народжували, та планують вагітність.

Матеріали та методи. Обстежено 72 жінки віком 18–22 роки, що планують вагітність. Обстеження проводилось на апаратах Acuson Aspen, Logic е ендокавітальним датчиком 4-9 МГц та лінійним датчиком 8-13 МГц з заповненням уніфікованого протоколу. Органи малого тазу та молочні залози обстежувалися тричі впродовж менструального циклу: І-й раз на 6-9 день МЦ, ІІ-й раз на 13-15 дн МЦ, ІІІ-й раз на 21-23 дн. МЦ; щитоподібна залоза на 6-9 дн. МЦ. При обстеженні органів малого тазу оцінювали структурні зміни міометрія, ендометрія, відповідність товщини та структури ендометрія фазі МЦ , доплерометричні показники кровоплину в базальних, спіральних та маткових артеріях, об’єм яйників, фолікулярного апарату, наявність овуляторних змін. При обстеженні молочних залоз оцінювали структурні зміни протокової системи впродовж МЦ, наявність вогнищевих та дифузних змін. УСГ молочних залоз проводилась тричі впродовж МЦ по стандартній методиці. Огляд починався з пальпації залози. УСГ включала вимірювання товщини структурних компонентів МЗ, визначення УЗ- морфотипу, ехографічних ознак дифузних і вогнищевих змін в МЗ. Виміри проводились в верхньо-зовнішніх квадрантах обох МЗ. При обстеженні щитоподібної залози оцінювали об’єм залози, наявність вогнищевих та дифузних структурних змін.

Результати. При УСГ органів малого тазу виявлено невідповідність товщини ендометрія фазі МЦ у 18 жін.( 25 %), вузлова міома у 2 жін.(2,8 %), кіста жовтого тіла у 2 жін. ( 2,8 %), склерокістоз яйників у 4 жін. ( 5,6 %), мультифолікулярні яйники у 12 жін. ( 16,6%). При УСГ молочних залоз виявлено: дисгормональні зміни МЗ у 8 жін(11,1 %), кістозна мастопатія у 5 жін ( 6,9 %), фіброзна мастопатія у 2 жін ( 2,8 %). При УСГ щитоподібної залози виявлено:дифузне збільшення щитоподібної залози у 4 жін. ( 5,6%), вузловий зоб у 2 жін. ( 2,8 %), вузлова гіперплазія у 2 жін. (2,8%).

Висновок. Таким чином, враховуючи отримані результати, рекомендовано включити комплексну ультразвукову діагностику репродуктивних органів малого тазу, щитоподібної та молочних залоз, як обов’язковий метод обстеження для жінок, що планують вагітність.